Llyfrgell Y Bala

Cyfeiriad:Llyfrgell Bala,  Campws Godre'r Berwyn Campus, Ffordd Ffrydan, Bala LL23 7RU,  

Ffôn: (01678) 520014

E-bost: LLBala@gwynedd.llyw.cymru

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Carterf
Nid yw’r gwasnaeth ar gael yn Llyfgell Y Bala ar hyn o bryd.
Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth a chasglu’r eitemau o llyfrgell Dolgellau, neu ddefnyddio y gwasanaeth cludo i’r cartref.
Sut mae’r gwasnaeth yn gweithio? Close

 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
 • 4 cyfrifiadur cyhoeddus


Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.


Cylchgronau a Phapurau Newydd

 • Cambrian News
 • CIP (J)
 • Y Cyfnod
 • Golwg
 • Mellten
 • Pethe Penllyn
 • Y Wawr
 • Which?

Mae Llyfrgell Y Bala yn dal statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.