Llyfrgell Y Bala

Cyfeiriad:Llyfrgell Bala,  Campws Godre'r Berwyn Campus, Ffordd Ffrydan, Bala LL23 7RU,  

Ffôn: (01678) 520014

E-bost: LLBala@gwynedd.llyw.cymru

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Archebu drwy'r catalog llyfrgell (os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau)

Archebu pecyn llyfrau (pecyn wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell)

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio?

Close

 

Oriau agor er mwyn casglu a dychwelyd llyfrau 

Mae mynediad i’r llyfrgell trwy apwyntiad yn unig. Plis cysyllytwch gyda’ch llyfrgell os am gael mynediad i ddefnyddio cyfrifiadur neu i ddewis llyfr. 

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd llyfrau. Bydd angen defnyddio diheintydd dwylo a chydsynio i’ch manylion cyswllt gael ei rannu gyda Olrhain Cysylltiadau fel amod i gael dod i mewn i’r adeilad a defnyddio’r Gwasanaeth Llyfrgell.
Gweld yr Hysbysiad Preifatrwydd.

* mynediad i ddefnyddio cyfrifiadur yn unig. 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

10:00 - 12:00*
12:00 - 1:00
2:00 - 2:30

 Dydd Mawrth

10:00 - 1:00
2:00 - 3:00*

 Dydd Mercher

Ar gau

 Dydd Iau

10:00 - 12:00
12:00 - 1:00*
2:00 - 3:30

 Dydd Gwener

10:00 - 11:00*
11:00 - 1:00  
2.00 - 2:30

Dydd Sadwrn

10:00 - 12:00

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
 • 4 cyfrifiadur cyhoeddus


Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.


Cylchgronau a Phapurau Newydd

 • Cambrian News
 • CIP (J)
 • Y Cyfnod
 • Golwg
 • Mellten
 • Pethe Penllyn
 • Y Wawr
 • Which?

Mae Llyfrgell Y Bala yn dal statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.