Llyfrgell Y Bala


LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

Ymweld â ni

 

Cyfeiriad:Llyfrgell Bala, Campws Godre'r Berwyn Campus, Ffordd Ffrydan, Bala LL23 7RU. 
Ffôn: (01678) 520014
E-bost:LLBala@gwynedd.llyw.cymru

 

 

Oriau agor

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

2.00 pm - 6.00 pm

 Dydd Mawrth

10.30 am - 1.00 pm

2.00 pm - 5.00 pm

 Dydd Mercher

Ar gau

 Dydd Iau

10.30 am - 1.00 pm

2.00 pm - 5.00 pm

 Dydd Gwener

2.00 pm - 5.00 pm

Dydd Sadwrn

10.00 am - 12.00 pm

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma, ebostiwch y llyfrgell gan ddefnyddio'r cyfeiriad a nodir uchod.

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.

 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 4 cyfrifiadur cyhoeddus


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Mae Llyfrgell Y Bala yn dal statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.