Llyfrgell Y Bala

Mae'r llyfrgell ar agor ar gyfer pori a defnyddio cyfrifiaduron trwy apwyntiad yn unig.  Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad cyn galw os gwelwch yn dda.  
Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth Clicio a Chasglu a gwasanaeth Cludo i’r Cartref.

Close

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

Ymweld â ni

Bydd angen i chi wneud apwyntiad cyn dod draw.

I wneud apwyntiad i chwilio am lyfr neu ddefnyddio cyfrifiadur, cysylltwch â ni: 

Cyfeiriad:Llyfrgell Bala,  Campws Godre'r Berwyn Campus, Ffordd Ffrydan, Bala LL23 7RU,  
Ffôn: (01678) 520014
E-bost:LLBala@gwynedd.llyw.cymru

Cofiwch!

  • rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell a defnyddio'r diheintydd dwylo fydd ar gael
  • bydd angen rhoi eich manylion cyswllt er mwyn gallu Olrhain Cysylltiadau. Gweld yr Hysbysiad Preifatrwydd.  

 

Oriau agor

(drwy apwyntiad yn unig)


* mynediad i ddefnyddio cyfrifiadur yn unig. 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

10:00 - 12:00*
12:00 - 1:00
2:00 - 2:30

 Dydd Mawrth

10:00 - 1:00
2:00 - 3:00*

 Dydd Mercher

Ar gau

 Dydd Iau

10:00 - 12:00
12:00 - 1:00*
2:00 - 3:30

 Dydd Gwener

10:00 - 11:00*
11:00 - 1:00  
2.00 - 2:30

Dydd Sadwrn

10:00 - 12:00

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd llyfrau.

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. Gwybodaeth am sut mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio

Archebu pecyn llyfrau 

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.

 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 4 cyfrifiadur cyhoeddus


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Mae Llyfrgell Y Bala yn dal statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.