Llyfrgell Pwllheli

Cyfeiriad: Llyfrgell Pwllheli, Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, LL53 5DE

Ffôn: (01758) 612089

E-bost:LLPwllheli@gwynedd.llyw.cymru

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

NEWYDD! Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Archebu drwy'r catalog llyfrgell (os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau)

Archebu pecyn llyfrau (pecyn wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell)

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio?

Close

 

Oriau agor er mwyn casglu a dychwelyd llyfrau  

Mynediad ar gyfer casglu llyfrau sydd wedi eu harchebu o flaen llaw yn unig. Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd unrhyw lyfrau. 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

09:30 - 10:00
12:00 - 13:00
16:00 - 17:00 

 Dydd Mawrth Ar gau
 Dydd Mercher

09:30 - 10:00
12:00 - 13:00
16:00 - 17:00 

 Dydd Iau Ar gau
 Dydd Gwener

09:30 - 10:00
12:00 - 13:00
16:00 - 17:00 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
 • 6 cyfrifiadur cyhoeddus
 • Meddalwedd ar PC rhif 1 i chwyddo testun a delweddau ar dudalennau we, hefyd i ddarllen y testun sydd ar dudalennau we.
 • Llungopïwr lliw

 

Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Papurau Newydd

 • Caernarfon & Denbigh Herald
 • Cambrian News
 • Y Cymro
 • Daily Post
 • Y Ffynnon
 • Golwg
 • The Times
 • Llanw Llŷn 
 • Barn
 • O'r Pedwar Gwynt
 • Mellten
 • Cip
 • Which?