Llyfrgell Pwllheli

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Ymweld â ni

 

Ffôn: (01758) 612089 
E-bost: LLPwllheli@gwynedd.llyw.cymru 

Cyfeiriad: Llyfrgell Pwllheli, Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, LL53 5DE 

 

 

Oriau agor 

 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

10:00 am - 6:00 pm

 Dydd Mawrth

10:00 am - 1:00 pm

1:00pm - 6:00pm*

 

*Hunan Wasanaeth yn unig

 Dydd Mercher

10:00 am - 5:00 pm

5:00pm - 6:00 pm*

 

*Hunan Wasanaeth yn unig

 

 Dydd Iau

10:00 am - 1:00 pm

1:00pm - 6:00pm*

*Hunan Wasanaeth yn unig

 Dydd Gwener

10:00 am - 6:00 pm

Dydd Sadwrn

10:00 am - 1:00 pm

 

 

 

 

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma, ebostiwch y llyfrgell gan ddefnyddio'r cyfeiriad a nodir uchod.

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 7 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Meddalwedd ar PC rhif 1 i chwyddo testun a delweddau ar dudalennau we, hefyd i ddarllen y testun sydd ar dudalennau we.
  • Llungopïwr lliw

 

Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.