Llyfrgell Dolgellau

Cyfeiriad: Llyfrgell Dolgellau, Ffordd y Bala, Dolgellau, LL40 2YF

Ffôn: (01341) 422771

E-bost:LLDolgellau@gwynedd.llyw.cymru

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

NEWYDD! Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Archebu drwy'r catalog llyfrgell (os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau)

Archebu pecyn llyfrau (pecyn wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell)

Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio?

Close

 

Oriau agor er mwyn casglu a dychwelyd llyfrau 

Mynediad ar gyfer casglu llyfrau sydd wedi eu harchebu o flaen llaw yn unig. Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd unrhyw lyfrau. 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

10:00 - 12:00

 Dydd Mawrth

10:00 - 12:00

 Dydd Mercher

Ar gau

 Dydd Iau

10:00 - 12:00

 Dydd Gwener

10:00 - 12:00 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 9 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Llungopïwr lliw
  • Ystafell gymunedol 


Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.


Cylchgronau a Phapurau Newydd

  • Cambrian News
  • Daily Post
  • The Times
  • Mellten
  • O'r Pedwar Gwynt

Mae Llyfrgell Dolgellau yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.