Llyfrgell Dolgellau

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48


Ymweld â ni

 

Ffôn: (01341) 422771
E-bost: LLDolgellau@gwynedd.llyw.cymru

 Cyfeiriad: Llyfrgell Dolgellau, Ffordd y Bala, Dolgellau, LL40 2YF 

 

 

Oriau agor 

 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

10.00 am - 6.30 pm

 Dydd Mawrth

10.00 am - 5.00 pm

 Dydd Mercher

10.00 am - 1.00 pm

 Dydd Iau

2.00 pm - 5.00 pm

 Dydd Gwener

10.00 am - 5.00 pm  

Dydd Sadwrn

10.00 am -  12.30 pm

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. 

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth yma, ebostiwch y llyfrgell gan ddefnyddio'r cyfeiriad a nodir uchod.

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.

 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 8 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Llungopïwr lliw
  • Ystafell gymunedol 

Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

Mae Llyfrgell Dolgellau yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.