Llyfrgell Dolgellau

 

Mae'r llyfrgell ar agor ar gyfer pori a defnyddio cyfrifiaduron trwy apwyntiad yn unig. Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad cyn galw os gwelwch yn dda.  
Byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaeth Clicio a Chasglu a gwasanaeth Cludo i’r Cartref.

Close
LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

Ymweld â ni

Bydd angen i chi wneud apwyntiad cyn dod draw.

I wneud apwyntiad i chwilio am lyfr neu ddefnyddio cyfrifiadur, cysylltwch â ni: 

Ffôn: (01341) 422771
E-bost: LLDolgellau@gwynedd.llyw.cymru 
Cyfeiriad: Llyfrgell Dolgellau, Ffordd y Bala, Dolgellau, LL40 2YF 

Cofiwch!

 • rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell a defnyddio'r diheintydd dwylo fydd ar gael
 • bydd angen rhoi eich manylion cyswllt er mwyn gallu Olrhain Cysylltiadau. Gweld yr Hysbysiad Preifatrwydd.  

 

Oriau agor 

(drwy apwyntiad yn unig)

* mynediad i ddefnyddio cyfrifiadur yn unig.   

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

10:00 - 12:00
2:00 - 4:00*

 Dydd Mawrth

10:00 - 12:00* 
2:00 - 4:00

 Dydd Mercher

10:00 - 11:00*
11:00 - 12:30

 Dydd Iau

2:00 - 3:00
3:00 - 4:00*

 Dydd Gwener

10:00 - 12:00
2:00 - 4:00*  

Dydd Sadwrn

10:00 - 11:00*
11:00 - 12:30

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd llyfrau.

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. Gwybodaeth am sut mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio

Archebu pecyn llyfrau 

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell.

 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
 • 9 cyfrifiadur cyhoeddus
 • Llungopïwr lliw
 • Ystafell gymunedol 


Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.


Cylchgronau a Phapurau Newydd

 • Cambrian News
 • Daily Post
 • The Times
 • Mellten
 • O'r Pedwar Gwynt

Mae Llyfrgell Dolgellau yn dal y statws 'Clywed' am fod yn wasanaeth sy'n parchu plant a phobl ifanc.