Llyfrgell Porthmadog

 

Mae Llyfgell Porthmadog ar gau ar hyn o bryd. Cysylltwch â Llyfrgell Caernarfon ar 01286 679463 neu LlCaernarfon@gwynedd.llyw.cymru i archebu llyfrau y gallwn gludo i’ch cartref. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.  

Close
LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Ymweld â ni

Bydd angen i chi wneud apwyntiad cyn dod draw.

I wneud apwyntiad i chwilio am lyfr neu ddefnyddio cyfrifiadur, cysylltwch â ni: 

Ffôn: (01766) 514091 

E-bost: LLPorthmadog@gwynedd.llyw.cymru 
Cyfeiriad: Canolfan Byw'n Iach a Llyfrgell - Glaslyn, Stryd y Llan, Porthmadog, LL49 9HW 

Cofiwch!

 • rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell a defnyddio'r diheintydd dwylo fydd ar gael
 • bydd angen rhoi eich manylion cyswllt er mwyn gallu Olrhain Cysylltiadau. Gweld yr Hysbysiad Preifatrwydd.  

 

Oriau agor 

(drwy apwyntiad yn unig)

* mynediad i ddefnyddio cyfrifiadur yn unig.    

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser 
 Dydd Llun

10:00 - 12:00
2:00 - 4:00*

 Dydd Mawrth

10:00 - 12:00*
2:00 - 4:00 

 Dydd Mercher

10:00 - 12:00
2:00 - 4:00*

 Dydd Iau

10:00 - 12:00

 Dydd Gwener

10:00 - 12:00*
2:00 - 4:00  

Dydd Sadwrn

10:00 - 12:00

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd llyfrau.

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. Gwybodaeth am sut mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio

Archebu pecyn llyfrau 

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
 • 7 cyfrifiadur cyhoeddus
 • Llungopïwr lliw

 

Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

 

Cylchgronau a Phapurau Newydd

 • Caernarfon & Denbigh Herald
 • Cambrian News
 • Y Cymro
 • Daily Post + Yr Herald Gymraeg
 • Daily Telegraph
 • Mellten
 • O'r Pedwar Gwynt
 • Yr Wylan
 • Which?