Llyfrgell Porthmadog

Digwyddiadau


Cyfeiriad: Canolfan Byw'n Iach a Llyfrgell - Glaslyn, Stryd y Llan, Porthmadog, LL49 9HW

Ffôn: (01766) 514091

E-bost: LLPorthmadog@gwynedd.llyw.cymru

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Gallwch weld pa eitemau sydd ar gael yn y llyfrgell, ac archebu neu adnewyddu eitemau ar-lein drwy fynd i'r catalog llyfrgell

 

Lleoliad ac oriau agor

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

oriau agor newydd
Diwrnod Amser 
 Dydd Llun  10:00 - 18:30
 Dydd Mawrth  10:00 - 18:00
 Dydd Mercher  10:00 - 18:00
 Dydd Iau  10:00 - 13:00
 Dydd Gwener  10:00 - 17:00
 Dydd Sadwrn  10:00 - 12:30

 

 

 

Adnoddau

 • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
 • 7 cyfrifiadur cyhoeddus
 • Llungopïwr lliw

Cyswllt Wi-Fi

 • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.

Amser Stori a Chân

 • Pob sesiwn yn rhad ac am ddim
 • Ar gyfer plant dan 5 oed (tymor ysgol yn unig)
 • Pob dydd Gwener bob mis, 13:30 - 14:30

Cylchgronau a Phapurau Newydd

 • Caernarfon & Denbigh Herald
 • Cambrian News
 • Y Cymro
 • Daily Post + Yr Herald Gymraeg
 • Daily Telegraph
 • Mellten
 • O'r Pedwar Gwynt
 • Yr Wylan
 • Which?