Llyfrgell Porthmadog


LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48

 

Ymweld â ni

Mae'r llyfrgell ar agor ar gyfer pori heb apwyntiad. 

Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad i ddefnyddio’r cyfrifiaduron neu i neilltuo sesiwn astudio/defnyddio eich laptop eich hun os gwelwch yn dda. 

Ffôn: (01766) 514091 

E-bost: LLPorthmadog@gwynedd.llyw.cymru 
Cyfeiriad: Canolfan Byw'n Iach a Llyfrgell - Glaslyn, Stryd y Llan, Porthmadog, LL49 9HW 

Cofiwch!

  • rhaid gwisgo gorchudd wyneb yn y llyfrgell a defnyddio'r diheintydd dwylo fydd ar gael
  • bydd angen rhoi eich manylion cyswllt er mwyn gallu Olrhain Cysylltiadau. Gweld yr Hysbysiad Preifatrwydd.  

 

Oriau agor 

 

Oriau agor newydd

 DiwrnodAmser  - PoriDim angen apwyntiad
 Dydd Llun

10.00 am - 12.00 pm

4.00 pm - 6.30 pm

 Dydd Mawrth

12.00 pm - 1.00 pm

2.00 pm - 6.00 pm

 Dydd Mercher

10.00 am - 1.00 pm

4.00 pm - 6.00 pm

 Dydd Iau

10.00 am - 1.00 pm

 Dydd Gwener

12.00 pm - 1.00 pm

2.00 pm - 5.00 pm

Dydd Sadwrn

10.00 am - 12.30 pm

 

 

 DiwrnodAmser  - Defnyddio CyfrifiadurAngen trefnu apwyntiad
 Dydd Llun

2.00 pm - 4.00 pm

 Dydd Mawrth

10.00 am - 12.00 pm

 Dydd Mercher

2.00 pm - 4.00 pm

 Dydd Iau

-

 Dydd Gwener

10.00 am - 12.00 pm

Dydd Sadwrn

-

Bydd biniau y tu allan i’r adeilad yn ystod yr oriau yma ar gyfer dychwelyd llyfrau.

 

Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo i’r Cartref 

Os nad ydych am ddod draw i chwilio am lyfr mae hefyd yn bosib archebu pecyn llyfrau wedi ei ddewis i chi gan staff y llyfrgell. Gwybodaeth am sut mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio

Archebu pecyn llyfrau 

Neu os ydych yn gwybod pa lyfr rydych eisiau, gallwch archebu llyfr drwy'r catalog llyfrgell

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Adnoddau

  • Mynediad bandllydan, rhad ac am ddim, i'r rhyngrwyd
  • 7 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Llungopïwr lliw

 

Cyswllt Wi-Fi

  • Cynigir pwynt mynediad Wi-Fi, yn rhad ac am ddim.