Cymorth i dendro

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig y cymorth canlynol i gyflenwyr a darparwyr allu llwyddo mewn prosesau tendro yn y sector gyhoeddus.

 

Cydlynydd Cyswllt Busnes Gwynedd

Cyfle i gysylltu â Chydlynydd Cyswllt Busnes Gwynedd i drafod cyfleoedd tendro sydd ar y gweill, y gefnogaeth sydd ar gael yn ogystal â mynegi barn a phryderon ynghylch cyfleoedd, prosesau a gofynion tendro Cyngor Gwynedd.

 

Adran Cefnogi Busnes

Gall Adran Cefnogi Busnes Cyngor Gwynedd roi arweiniad i fusnesau ynglyn â'r cymorth ariannol sydd ar gael i ddatblygu busnes i allu cystadlu am gyfleoedd tendro boed hynny drwy dyfu capasiti y busnes neu drwy ennill yr achrediadau gofynnol.

 

Dogfennau Canllaw

Busnes Cymru

  • Cefnogaeth annibynnol un i un a gweithdai penodol ar sut i fod yn llwyddiannus mewn prosesau tendro.
  • Arweiniad ar sut i gwblhau dogfennau tendr.
  • Cefnogaeth gyffredinol ar redeg busnes.
Manylion Cyswllt: