Amgueddfa Lloyd George

Mae'r eitemau yn Amgueddfa Lloyd George a Highgate, cartref ei blentyndod, yn ein helpu i ddeall bywyd ac amseroedd y cyn-Brif Weinidog o 1863 - 1945.

Yma gallwch weld arddangosfa unigryw o wrthrychau yn adrodd ei stori – casgedau a sgroliau wedi'u haddurno'n wych ac yn unigryw a gyflwynwyd iddo fel anrhydeddau dinas, megis model arian syfrdanol o Gastell Cricieth a gyflwynwyd gan y dref.

Arddangosir hefyd, medalau, paentiadau, lluniau, dogfennau fel Cytundeb Versailles, 'Coron Lloyd George' (y pensiwn cyntaf a ddosbarthwyd yng Nghymru), gwisgoedd ac eitemau personol.  Dysgwch sut y daeth Lloyd George i sylw cenedlaethol oherwydd giât oedd dan glo yn Llanfrothen a chael golwg ar helmed y plismon a wisgodd Lloyd George i ddianc rhag torf blin yn Birmingham.

Gewch ymweld a’r ardd lle tyfodd Lloyd George lysiau fel plentyn a gweld gosodiad celf o 2019, 'Rhif 10'.  Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau Covid ac Iechyd a diogelwch ni fydd modd gweld y ffilm 30 munud arferol, fodd bynnag, bydd taith fer o Highgate, y bwthyn lle cafodd Lloyd George ei fagu yn cael ei ddangos yn yr Amgueddfa.   Edrychwch ymlaen at eich croesawu!

 

Oriau agor a lleoliad

Rhaid trefnu ymweliad ymlaen llaw drwy archebu slot a thalu ar-lein:

Trefnu ymweliad

neu ein ffonio.

Gweld telerau ac amodau

Oriau Agor
 Mis Mai Ar agor bob diwrnod
11:00 - 17:00
 Mis Mehefin  Ar agor Dydd Llun i Ddydd Sadwrn
11:00 - 17:00
 Mis Gorffennaf - Hydref  Ar agor Dydd Llun i Ddydd Sadwrn
11:00 - 17:00
Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

 

 

 

 

 

Prisiau mynediad 

Prisiau mynediad
Oedran Pris
Oedolion £6.00
Plant £0.00
Rhai dros 65  £5.00
Trigolion Llanystumdwy £0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltu â ni 

Gwasanaeth addysg

Cyfle i’r plant:

  • ddysgu am y gwladweinydd enwog
  • gwisgo dillad Fictoraidd
  • mwynhau gwers yn y dosbarth Fictoraidd
  • dysgu mwy am grefft y crydd yng ngweithdy Yncl Lloyd
  • coginio ar y tân agored
  • golchi dillad â thwb, doli bren a mangl

Darperir gwasanaeth addysg llawn a phecyn gwybodaeth i athrawon ymlaen llaw, sy’n cynnwys taflenni gwaith a gwybodaeth.

Addas ar gyfer CAau 1, 2 a 3 mewn sawl pwnc ar y cwricwlwm, a TGAU / Lefel A Hanes.

Cysylltu â'r gwasanaeth addysg

Cyfeillion yr Amgueddfa

Ymunwch â'r Cyfeillion er mwyn helpu i gadw'r cof am Lloyd George yn fyw. Rydym yn:

  • cefnogi a chynorthwyo datblygiad yr Amgueddfa a'i defnydd addysgiadol, a chefnogi datblygiadau newydd
  • trefnu a hyrwyddo darlithoedd a digwyddiadau
  • codi arian at brynu eitemau addas i'w harddangos a hybu ymchwil

Lawrlwytho ffurflen ymaelodi

Cadeirydd - Emrys Williams
Llywydd - Philip George
Trysorydd - Nesta G Jones
Ysgrifennydd - Richard J Roberts

Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 0SH
01766 522071