Amgueddfa Lloyd George

Mae'r eitemau yn Amgueddfa Lloyd George a Highgate, cartref ei blentyndod, yn ein helpu i ddeall bywyd ac amseroedd y cyn-Brif Weinidog o 1863 - 1945.

Rhaglen 2019-2020

 

Cysylltu â ni 


Oriau agor a lleoliad

Rydym yn agor yn dymhorol ac yn croesawu ymwelwyr o ddydd Llun cyn y Pasg pob blwyddyn.  Rydym ar agor pob dydd dros y Gwyliau Pasg gan gynnwys gwyliau banc y Pasg a phenwythnos y Pasg.

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Oriau agor Amgueddfa Lloyd George
DyddiadDiwrnodAmser
15 Ebrill - 26 Ebrill Bob dydd 10:30 - 17:00
(Mynediad olaf 16:00)

29 Ebrill - 31 Mai

Llun - Gwener

10:30 - 17:00
(Mynediad olaf 16:00)

Yn cynnwys penwythnosau Gŵyl y Banc

Sadwrn - Sul

10:30 - 17:00

01 Mehefin- 30 Mehefin Llun - Sadwrn 10:30 - 17:00
01 Gorffennaf - 30 Medi Bob dydd 10:30 - 17:00
01 Hydref - 31 Hydref Llun - Gwener 11:00 - 16:00

*Noder: mynediad olaf 4pm (3pm ym mis Hydref)

Tu allan i dymor rydych yn gallu ymweld â ni drwy drefniant ar gyfer ymweliadau addysgol, grwpiau, cyfarfodydd a digwyddiadau arbennig. Cysylltwch am fwy o wybodaeth

 

Prisiau mynediad

Prisiau mynediad
Oedran Pris
Oedolion £6.00
Plant £4.00
Rhai dros 65  £5.00
Gostyngiadau eraill £5.00
Teulu (2 oedolyn ac unrhyw nifer o blant) £15.00

 

Gallwch logi Theatr Lloyd George ar gyfer hyd at 50 o bobl gyda lle i gadeiriau olwyn - cysylltwch â ni.

 

Beth sydd i'w weld yma?

 • arddangosfa unigryw o greiriau - casgedi a sgroliau a gyflwynwyd i Lloyd George fel rhyddfreiniau, medalau, paentiadau, lluniau, dogfennau fel Cytundeb Versailles, 'coron Lloyd George', gwisgoedd ac eitemau personol
 • ffilm am Lloyd George a phen anhygoel sy'n siarad
 • ystafell ddosbarth Fictoraidd
 • siop.

Mae Highgate wedi'i ddodrefnu fel yr oedd pan oedd Lloyd George yn byw yno'n blentyn rhwng 1864 a 1880. Mae desgiau gwreiddiol Lloyd George a'i frawd i'w gweld yno, ac ailgrewyd gweithdy'r crydd. Gallwch fwynhau'r ardd bwthyn Fictoraidd.

Rydym yn argymell eich bod yn dod a picnic a diod efo chi.

Gwasanaeth addysg

Cyfle i’r plant:

 • ddysgu am y gwladweinydd enwog
 • gwisgo dillad Fictoraidd
 • mwynhau gwers yn y dosbarth Fictoraidd
 • dysgu mwy am grefft y crydd yng ngweithdy Yncl Lloyd
 • coginio ar y tân agored
 • golchi dillad â thwb, doli bren a mangl

Darperir gwasanaeth addysg llawn a phecyn gwybodaeth i athrawon ymlaen llaw, sy’n cynnwys taflenni gwaith a gwybodaeth.

Addas ar gyfer CAau 1, 2 a 3 mewn sawl pwnc ar y cwricwlwm, a TGAU / Lefel A Hanes.

Cysylltu â'r gwasanaeth addysg

Cyfeillion yr Amgueddfa

Ymunwch â'r Cyfeillion er mwyn helpu i gadw'r cof am Lloyd George yn fyw. Rydym yn:

 • cefnogi a chynorthwyo datblygiad yr Amgueddfa a'i defnydd addysgiadol, a chefnogi datblygiadau newydd
 • trefnu a hyrwyddo darlithoedd a digwyddiadau
 • codi arian at brynu eitemau addas i'w harddangos a hybu ymchwil

Lawrlwytho ffurflen ymaelodi

Cadeirydd - Emrys Williams
Llywydd - Philip George
Trysorydd - Nesta G Jones
Ysgrifennydd - Richard J Roberts

Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 0SH
01766 522071