Casgliadau

 

Casgliadau Archifdy Meirionnydd
Cyfeirnod Teitl Casgliad
XD/28 Papurau Solomon Andrews
XB/9 Cofnodion Cyngor Bwrdeistref
XES/5 Ysgol Brynrefail
XM/543

Gweithredoedd Bryntirion

Catalog o weithredoedd ystad Bryntirion, plwyf Bangor, 1769-1855, oedd yn cynnwys eiddo ym mhlwyfi Beddgelert, Llandwrog, Llanddeiniolen, Llanfairisgaer, Llanfihangel Ysceifiog, Llanfor, Llanllyfni a Llanycil, a threfi Caernarfon a Dolgellau.

XM/6665 Capel Brynrhos  (M.C.), Y Groeslon
XD/49 Papurau Capel Coch
XD/9 Papurau Capel Coch
XM/6513 Capel M.C. Waunfawr
XD/32 Papurau Cefnamwlch Estate 
XD/5 Papurau Coed Helen
XD/70 Papurau Ellis Davies
X/DOROTHEA Cofnodion Chwarel Dorothea
XM/479

Gweithredoedd Constable Ellis

Casgliad o Weithredoedd yn Ymwneud a Phlwyfi Llanaelhaiarn (Llanaelhaearn), Llanwnda and Clynnog.

XES/5 Ysgol Friars: Papurau yn Ymwneud gyda Gweinyddiaeth a Thiroedd Ysgol Friars, Bangor
XQR/GK Cynrychiolaethau Cipariaid
XM/8020 Papurau Llewelyn T. Griffith
XM/6774 Papurau Captain John Hughes, Brigydon, East Twthill, Caernarfon
XM/5564

Papurau y Diweddar G.O. Jones

Roedd Mr. G.O. Jones Borthwen, Ael-y-Garth, Caernarfon, yn cyn-brifathro’r Ysgol Râd a Phrifathro cyntaf Ysgol Gynradd Maesincla, Caernarfon

XM/5976 Papurau Llewelyn Lloyd Jones, Pensaer a Surfewr, Lloyds Bank Chambers, Caernarfon
XM/3630 Papurau William Vaughan Jones, Dramodydd a Hanesydd Lleol, Waunfawr, Caernarfon.
 XLTD

Treth Gwladol: Cofnodion Asesiadau Treth Tir Treth Gwladol

[Mae rhaid i'r cofnodion yma gydymffurfio a'r rheol 30 mlynedd.]

XM/1047 Papurau Lewis, Porthmadog
XM/4370 Llythyrau y Teulu Morris
XD/25 Cofnodion Treth Modur
XM/2642 Papurau Yr North Wales Coast Football Association
XM/1669/2 North Wales Football Association.
XNWQU Cofnodion Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru
XPE

Cofnodion Plwyf

Cofnodion sy’n deillio o eglwysi’r plwyfi, gan gynnwys cofrestrau, a dogfennau’n ymwneud ag elusennau, ffyrdd, addysg a materion cyffelyb.

XPQ Chwarel Penrhyn
XM/1573 People's Cafe: Papurau y Teulu Thomas, People's Cafe, Caernarfon
XM/923

Plas Brereton Papers

XPOOLE The Records of the Poole Solicitors.
XQS Sesiynau Chwarter Sir Gaernarfon
XQAL Sesiynau Chwarter Sir Gaernarfon: Cofnodion Trwyddedau
XD/88/1

Trevor Roberts Solicitors: Plastirion Estate Papers

Y mae Papurau Ystad Plastirion yn ffurfio is-grwp o fewn casgliad y cyfreithiwr Trevor Roberts. Fel y gwelir yn y catalog fe drefnwyd y dogfennau ystad, gan gynnwys gweithredoedd, setliadau a gohebiaeth (XD88/1/1-41) yn y rhan fwyaf o achosion, yn nhrefn amser, ac fe’u dilynir efo’r cyfrifon (XD88/1/42-67).

Roedd yr ystad yn cynnwys eiddo ym mhlwyfi Llanrug, Llanwnda a Llandwrog ger Caernarfon. Bu’n eiddo, gydol cyfnod y dogfennau, i deulu Rowlands, ac y mae’r rhan fwyaf o’r dogfennau’n ymwneud â’r Cadfridog Syr Hugh Rowlands (1827-l909). Ef oedd ail fab John Rowlands, a’r disgynnydd gwryw olaf o’r teulu i etifeddu’r ystad a byw ym Mhlastirion, Llanrug, cyn chwalu’r ystad yn 1918.

XM/3626 Papurau Capten Edward Williams, Ty Gwyn, Talsarnau
XM/7891 Papurau Mansel Williams, Cyfarwyddwr Addysg Sir Gaernarfon

Casgliadau Archifdy Meirionnydd
CyfeirnodTeitl Casgliad
Z/DCP Aberdyfi, Oddfellows
Z/DO Anwyl
Z/DAS Barmouth Harbour Trust
Z/DAH Bethel, Tywyn.
Z/DK Blaenddol
Z/DF Borthwnog
Z/DBL Madoc and Glaslyn Lodges, Independent Order of Oddfellows
Z/DB Breeze, Jones & Casson
Z/DDM Teulu Briscoe Rowlands, Llanfachreth/Dolgellau
Z/DJ Brynygwin
Z/DAK Bryson, Merioneth
Z/DCG Buckley Trust
Z/DC Caegronw/Bennar Fawr
Z/DZ  Caernabseifion a Chencymer
Z/DA Caerynwch
Z/DCD Capel Bethel, Talsarnau
Z/DBN Capel Bethesda, Blaenau Ffestiniog
Z/DCB Capel Brynbowydd
Z/DDG Capel Caersalem, Bermo
Z/DBU/1 Capel Hyfrydfa, Blaenau Ffestiniog
Z/DCK Capel Soar, Bontddu
Z/DCH Casson
Z/DBY Clifton Hotel
Z/DER  Cooks
Z/DG Crafnant/Ceilwart
Z/DAW Croesor United
Z/DY De Morella
Z/DN Dolmelynllyn
Z/DAN Dolobran
Z/DBH Dr Williams School
Z/DBU/2 Eglwys Bethania, Blaenau Ffestiniog
Z/DCM Eglwys Caerdeon 
Z/DBP Eglwys Jeriwsalem, Blaenau Ffestiniog.
Z/DCQ Eglwys y Rhiw (M.C.)
Z/DDS Capt Frank Ellis
Z/DBG Ceri Evans
Z/DE Fronarran
Z/DDM Gorsaf Harlech.
Z/DCX Gorsaf Penrhyn
Z/DX Gregennan. (Ynys Y Graean)
Z/DAU Robert Griffith, Blaenau Ffestiniog
Z/DCO Griffiths, Adams & Williams, Dolgellau
Z/DBV  Guthrie Jones & Jones, Corwen
Z/DP Guthrie, Jones & Jones
Z/DD Hendwr/Rhiwedog
Z/DH Hengwrt Uchaf
Z/DAT Hughes & Co., Solicitors, Corwen
Z/DAM J.Charles Hughes
Z/DDC J.R. Jarrett, Trawsfynydd
Z/DCR B. Maelor Jones
Z/DU Edward Jones & Son.
Z/DCS Kate Winnie Jones Roberts
Z/DM D.W. Jones-Williams
Z/DCI W T Jordan, Photographer.
Z/DAY Lister Shipping.
Z/DCU Papurau Plwy Llanfachreth
Z/DBE Llechwedd
Z/DAR J. D. Lloyd, Arthog
Z/DCJ Lewis Lloyd, Ardudwy Wills
Z/DBW O.M. Lloyd
Z/DDX Lloyds Shipping Registers
Z/DI Llwynrhodyn
Z/DCT Llwynwcws and Caemur Poeth, Llanaber
Z/DCF Maritime Records
Z/DAJ Merioneth Girl Guides
Z/DAX Merioneth Nursing Ass
Z/DCC Merioneth Rivers Catchment Board
Z/DCE Nannau Papers
Z/DQ New Shop, Dolgellau
Z/DAF Oakeley Slate Quarry
Z/DAL Bob Owen
Z/DW Pale
Z/DAV Parliament House, Dolgellau
Z/DAQ Pell
Z/DBQ Penmaenucha
Z/DDE Pennal a Corris
Z/DBJ Pensarn Hall
Z/DV Plas Tanybwlch
Z/DBA Emyr Price
Z/DBI J Meredith Pugh
Z/DBZ Pugh, Argoed
Z/DDK W H. Reese, Blaenau Ffestiniog
Z/DR Rhagatt
Z/DDD Rhiwlas
Z/DES Hugh Roberts
Z/DBD Salem, Dolgellau
Z/DDJ Tal y Llyn. R.P.S. papers
Z/DT Tan Y Braich
Z/DDR Dafydd Ellis Thomas + Additions
Z/DAD Thurston, Pennal
Z/DBK Ty Cerrig
Z/DBT Tywyn Friendly Society
Z/DDV Tywyn Golf Club
Z/DBM Mary Vaughan
Z/DAG Votty and Bowydd.
Z/DDU Welsh Agricultural Organization Soc. Ltd.
Z/DBF Prof. Whitfield
Z/DS Archibald Williams & Son
Z/DDF W.D. Williams
Z/DCA Yale & Hardcastle
Z/DL Ynysfor
Z/DAB Ynysmaengwyn