Gwasanaeth Cymorth Casglu

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Casglu ar gael i bobl sydd ddim yn gallu mynd â’u biniau neu focsys ailgylchu allan i’r man casglu oherwydd anabledd neu salwch.

Ar gyfer pwy?

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i bobl:

  • sydd ag anabledd / salwch neu mewn oed sy’n golygu nad ydynt yn gallu mynd â’u biniau/bocsys allan i ymyl y pafin neu i’r pwynt casglu arferol.
  • sydd â neb arall yn byw yn y cartref sy’n gallu helpu i wneud hyn.

Sut i wneud cais am y gwasanaeth?