Beth sy'n mynd i pa fin?

Ailgylchu
 Math o finBeth sy'n mynd i pa fin 

 Cartgylchu - Bocs uchaf - Papur

Cartgylchu-top

 • DIM HANCESI PAPUR,MASGIAU NA GWASTRAFF PECYNNAU HUNAN-BROFI COVID-19. Rhaid eu rhoi mewn bagiau yn y bin sbwriel.
 • papur
 • papur newydd
 • cylchgronau
 • papur swyddfa
 • post sgrwts
 • papur wedi ei larpio
 • cerdyn

 Cartgylchu - Bocs Canol - 

Plastig a Caniau

Cartgylchu canol

 • caniau bwyd neu ddiod
 • ffoil glân
 • aerosols 
 • poteli plastig 
 • potiau, tybiau a hambyrddau plastig - pot menyn neu iogwrt, pot plastig dal ffrwythau a llysiau a hambyrddau dal cig
 • cartonau bwyd a diod - fel sudd oren neu gawl

Nid ydym yn derbyn bagiau plastig na deunydd lapio plastig

 Cartgylchu - Bocs Gwaelod - gwydr

Cartgyclhu gwaelod

 • poteli gwydr
 • Jariau gwydr

 

 

 Bocs Glas

Bin_glas_200x160

 

Os nad oes gennych Gartgylchu neu os ydych angen cyflwyno eitemau ychwanegol, gallwch ddefnyddio’r bocs glas traddodiadol.

Rhaid gwahanu eitemau yr un fath ar cartgylchu. 

 

Gallwch archebu teclyn gwahanu i wahanu'r bocs yn ddau ran.

 Bin Brown Bwyd 22 litr

Bin_brown_canolig_200x160

 • pob math o wastraff bwyd - wedi ei goginio neu yn amrwd. e.e. crafion ffrwythau a llysiau, caws, bara, ffa, bara, cig, wyau, gweddillion plât, bwyd sydd wedi pasio ei ddyddiad bwyta, bagiau te, esgyrn a physgod
 • ni allwn dderbyn hylifion - fel llefrith neu olew

Defnyddiwch y bagiau sy'n cael eu darparu i leinio'r bin brown bwyd. Peidiwch â defnyddio unrhyw fagiau eraill.

Archebu bagiau bin bwyd / bin newydd 

Beth sy'n digwydd i wastraff bwyd?

Sut mae defnyddio bin brown bwyd?

 Bin Gwastraff Gardd

Bin_brown_mawr_200x160

 •  gwair
 • dail
 • brigau
 • blodau/planhigion
 • chwyn

Rhowch yr uchod yn rhydd yn y bin/bagiau gwastraff gardd.

NODER! Bellach mae'n rhaid talu ffi blynyddol am gasgliad gwastraff gardd (bin brown). Rhagor o wybodaeth ac archebu

 Bin Gwyrdd

Bin_gwyrdd_200x160

 •  unrhyw wastraff o'r tŷ nad oes modd ei ailgylchu

Byddwn yn gwagio un bin gwyrdd o bob eiddo pob tair wythnos (neu 3 bag du).

Ni fyddwn yn casglu unrhyw fagiau ychwanegol na gwastraff wrth ochr y bin.

Os ydych yn byw ar lon gul iawn ble mae lori fychan yn casglu eich gwastraff mae’n rhaid sicrhau fod eich gwastraff mewn bagiau duon a ddim yn rhydd yn y bin. 

Offer trydanol: nid ydym yn casglu unrhyw offer trydanol fel rhan o'r casgliad bin gwyrdd. Ewch â nhw i'ch canolfan ailgylchu leol (neu drefnu casgliad gwastraff swmpus

Gwastraff adeiladwyr: nid ydym yn casglu gwastraff adeiladwyr fel rhan o'r casgliad bin gwyrdd. Ewch â nhw i'ch canolfan ailgylchu leol.

Clytiau

Bin_bag_melyn_200x160

Rhaid archebu casgliad clytiau.

Bydd sach melyn yn cael ei adael yn eich tŷ yn wythnosol ar y diwrnod casglu.

Rhowch y clytiau yn y sach melyn a'i adael yn y man casglu arferol.

Trefnu casgliad clytiau ar-lein

Neu ffoniwch 01766 771 000.

Clinigol

Bin_bag_melyn_streipan_ddu_200x160

Mae’n bosib trefnu casgliad gwastraff clinigol ar gyfer meddyginiaeth, gorchuddion neu nodwyddau.

Bydd hyn yn cael ei drefnu drwy gais gan eich nyrs gymunedol.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01766 771000.

 

  

 

Beth sy'n digwydd i'ch potel lefrith ar ôl ei rhoi yn y cartgylchu?

 

Beth sy'n digwydd i'ch gwastraff bwyd...

 

Mae gwybodaeth ynglyn â beth sydd yn digwydd i'ch ail-gylchu ar gael ar wefan ailgylchu dros Gymru