Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru, sydd wedi ei leoli yng Nghyffordd Llandudno, nawr yn gyfrifol am brosesu, asesu a thalu cyllid i fyfyrwyr ar gyfer pob cais. 

Am fanylion ar sut i ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr, ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Os oes gennych ymholiad am eich cyfrif cyllid i fyfyrwyr, dylech gysylltu â Chyllid Myfyrwyr Cymru ar 0300 200 4050.

Gall tudalennau facebook a Twitter hefyd ddarparu gwybodaeth a diweddariadau rheolaidd. 

 

Cronfeydd ymddiriedolaeth

Mae grantiau bychan ar gael i helpu pobl ifanc â'u haddysg. Mae rhai o'r grantiau hyn ar gael i bobl o ardal benodol yn unig.

Hola yn yr ysgol / coleg am fwy o wybodaeth, neu cysyllta â'r adran Addysg: 01766 771000 / e-bost: galwgwynedd@gwynedd.llyw.cymru

 

Cronfa Huw Owen

Cronfa Ymddiriedolaeth Addysgol Sir Gaernarfon

Cronfa Florence Guest Morgan, Llanengan

Cronfa J E Buckley Jones, Sir Gaernarfon

 

Addysg bellach

Ar ôl TGAU, gelli fynd i'r chweched dosbarth yn un o'r ysgolion hyn:

Neu gelli fynd i goleg addysg bellach:

Mae gwybodaeth am sut bydd ysgolion a cholegau Arfon yn cydweithio yn y Prosbectws 16+.

 

Teithio i'r ysgol / coleg

Er mwyn cael teithio i'r ysgol / coleg ar drafnidiaeth gyhoeddus, rhaid prynu tocyn bob tymor.


Chwilio am yrfa?

Gall nifer o bobl dy helpu: