Poblogaeth ysgolion Gwynedd

Yma ceir niferoedd pob ysgol yng Ngwynedd o 1975 i 2021. Mae’r niferoedd yn seiliedig ar gyfrifiad blynyddol ysgolion mis Medi.