Chwilio am ysgol

 

Ysgolion cynradd
Ysgol Pennaeth
Cyfeiriad
Rhif ffôn
E-bost
Statws
Ystod oedran
Dalgylch
Ysgol Abercaseg (Babanod) Mr Gethin Thomas
Abercaseg, Bethesda, Gwynedd, LL57 3PL
01248 600194
pennaeth@abercaseg.ysgoliongwynedd.cymru
map
BS
(3 - 8)
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Abererch Mrs Annwen Hughes
Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6YU
01758 613441
pennaeth@abererch.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Babanod Morfa Nefyn Miss Nia Ferris
Lon Yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6AR
01758 720870
pennaeth@morfanefyn.ysgoliongwynedd.cymru
map
BS
(3 - 8)
Ysgol Botwnnog, Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Baladeulyn Mr Dafydd Pritchard (Dros dro)
Nantlle, Gwynedd, LL54 6BT
01286 880884
pennaeth@baladeulyn.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Beddgelert Mrs Esyllt Williams
Ffordd Caernarfon, Beddgelert, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4UY
01766 890307
pennaeth@beddgelert.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Eifionydd
Ysgol Bethel Mr Gwion Owen
Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AX
01248 670663
pennaeth@bethel.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Brynrefail
Ysgol Bodfeurig Mr Gareth Edwards (dros dro)
Sling, Gwynedd, LL57 4RH
01248 600760
pennaeth@bodfeurig.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Bontnewydd Gareth Jones
Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UF
01286 673880
pennaeth@bontnewydd.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Borthygest Ms Nia Jones
Heol Merswy, Borth Y Gest, Gwynedd, LL49 9UF
01766 513285
pennaeth@borthygest.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Eifionydd
Ysgol Bro Cynfal Mrs Iona Jones
Llan Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4NF
01766 762668
pennaeth@brocynfal.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol y Moelwyn
Ysgol Bro Hedd Wyn Mrs Heulwen Jones
Fronwynion, Trawsfynydd, Gwynedd, LL41 4SE
01766 540247
pennaeth@broheddwyn.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol y Moelwyn
Ysgol Bro Lleu Mr Gerallt Jones
Ffordd Y Brenin, Penygroes, Gwynedd, LL54 6RL
01286 880883
pennaeth@brolleu.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Bro Llifon Mrs Swyn Owen
Lon Garreg Fawr, Y Groeslon, Gwynedd, LL54 7DT
01286 831033
pennaeth@brollifon.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Bro Plenydd Mrs Carys Hughes
Lon Caernarfon, Y Ffor, Gwynedd, LL53 6UP
01766 810625
pennaeth@broplenydd.ysgoliongwynedd.cymru
map
CSC
(3 - 11)
Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Bro Tryweryn Mrs Esyllt Iorwerth (Dros dro)
Glan Tryweryn, Frongoch, Gwynedd, LL23 7NT
01678 520740
pennaeth@brotryweryn.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Brynaerau Mrs Glenda Evans
Pontllyfni, Gwynedd, LL54 5EU
01286 660428
pennaeth@brynaerau.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Cae Top Mr Llew Davies
Ysgol Cae Top, Ffordd Eithinog, Bangor, Gwynedd, LL57 2GZ
01248 352325
pennaeth@caetop.ysgoliongwynedd.cymru
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Friars, Ysgol Tryfan
Ysgol Cefn Coch Gwion Owens
Stryd Yr Ysgol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6AE
01766 770291
pennaeth@cefncoch.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Ardudwy
Ysgol Chwilog Mr Richard Jones
Chwilog, Gwynedd, LL53 6PS
01766 810627
pennaeth@chwilog.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Craig y Deryn Mrs Jennifer Bradbury
Llanegryn, Gwynedd, LL36 9SG
01654 710463
pennaeth@craigyderyn.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Uwchradd Tywyn
Ysgol Crud y Werin Miss Llinos Jones
Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BG
01758 760205
pennaeth@crudywerin.ysgoliongwynedd.cymru
map
CSC
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog
Ysgol Cymerau Mr Alan Jones
Ffordd Mela, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AR
01758 612001
pennaeth@cymerau.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Dolbadarn Mrs Ceri Millington (Dros dro) a Mrs Susan Brookes (Dros dro)
Ffordd Capel Coch, Llanberis, Gwynedd, LL55 4SH
01286 870711
pennaeth@dolbadarn.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Brynrefail
Ysgol Dyffryn Ardudwy Cathryn Davey
Y Brif Heol, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2EP
01341 247294
pennaeth@dyffrynardudwy.ysgoliongwynedd.cymru
map
CSM
(3 - 11)
Ysgol Ardudwy
Ysgol Dyffryn Dulas Corris Nia Wyn Thomas
Corris, Gwynedd, SY20 9TQ
01654 761622
pennaeth@dyffryndulas.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Uwchradd Tywyn
Ysgol Edern Mr Ilan Williams (Dros dro)
Lon Yr Ysgol, Edern, Gwynedd, LL53 8YW
01758 720272
pennaeth@edern.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog
Ysgol Edmwnd Prys Mrs Iona Jones
Gellilydan, Gwynedd, LL41 4DY
01766 590348
pennaeth@edmwndprys.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol y Moelwyn
Ysgol Eifion Wyn Mr Rhodri Gwyn Jones
Stryd Fawr, Porthmadog, LL49 9NU
01766 513286
pennaeth@eifionwyn.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Eifionydd
Ysgol Ein Harglwyddes Aimee jones
Ffordd Caernarfon, Bangor, Gwynedd, LL57 2UT
01248 352463
pennaeth@einharglwyddes.ysgoliongwynedd.cymru
map
CCP
(3 - 11)
Ysgol Friars, Ysgol Tryfan
Ysgol Faenol Mrs Joanna Thomas
Ffordd Penrhos, Penrhosgarnedd, Gwynedd, LL57 2NN
01248 352162
pennaeth@faenol.ysgoliongwynedd.cymru
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Friars, Ysgol Tryfan
Ysgol Ffridd y Llyn Mrs Esyllt Iorwerth (Dros dro)
Cefn Ddwysarn, Gwynedd, LL23 7HE
01678 530373
pennaeth@ffriddyllyn.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Foelgron Mrs Kelly Ann Jones
Lon China, Mynytho, Gwynedd, LL53 7RN
01758 740567
pennaeth@foelgron.ysgoliongwynedd.cymru
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog
Ysgol Garndolbenmaen Mrs Sian Williams
Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9SZ
01766 530626
pennaeth@garndolbenmaen.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Eifionydd
Ysgol Glancegin Carl Griffiths
Ffordd Y Castell, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1ST
01248 353097
pennaeth@glancegin.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Friars, Ysgol Tryfan
Ysgol Gwaun Gynfi Mrs Catrin Gwilym
Stryd Fawr, Deiniolen, Gwynedd, LL55 3LT
01286 870687
pennaeth@gwaungynfi.ysgoliongwynedd.cymru
map
CSC
(3 - 11)
Ysgol Brynrefail
Ysgol Gymuned Penisarwaun Mrs Catrin Lloyd Roberts
Penisarwaun, Gwynedd, LL55 3BW
01286 870879
pennaeth@penisarwaen.ysgoliongwynedd.cymru
map
CSC
(3 - 11)
Ysgol Brynrefail
Ysgol Gynradd Nefyn Mrs Meirwen Williams
Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Gwynedd, LL53 6EA
01758 720765
pennaeth@nefyn.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog, Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Hirael Linda Evans
Lon Y Gogarth, Bangor, Gwynedd, LL57 1BA
01248 352182
pennaeth@hirael.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Friars, Ysgol Tryfan
Ysgol Llanbedr Mrs Sian Williams
Llanbedr, Gwynedd, LL45 2NW
01341 241422
pennaeth@llanbedr.ysgoliongwynedd.cymru
map
CSM
(3 - 11)
Ysgol Ardudwy
Ysgol Llanbedrog Mrs Manon Owen
Ffordd Pedrog, Llanbedrog, Gwynedd, LL53 7NU
01758 740631
pennaeth@llanbedrog.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog, Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Llandwrog Ms Carys Thomas
Llandwrog, Gwynedd, LL54 5ST
01286 830223
pennaeth@llandwrog.ysgoliongwynedd.cymru
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Llandygai Mr Elfed Morris
Pentre Llandygai, Llandygai, Gwynedd, LL57 4HU
01248 352163
pennaeth@llandygai.ysgoliongwynedd.cymru
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Friars, Ysgol Tryfan
Ysgol Llangybi Mrs Elin Owen
Llangybi, Gwynedd, LL53 6DQ
01766 810564
pennaeth@llangybi.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Llanllechid Mrs Gwenan Davies Jones
Llanllechid, Gwynedd, LL57 3EH
01248 600600
pennaeth@llanllechid.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Llanllyfni Mr Peter Bridges
Lon Ty Gwyn, Llanllyfni, Gwynedd, LL54 6SH
01286 880729
pennaeth@llanllyfni.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Llanrug Mrs Nia Puw
Llanrug, Gwynedd, LL55 4AL
01286 674905
pennaeth@llanrug.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Brynrefail
Ysgol Llanystumdwy Christine Barker Jones
Llanystumdwy, Gwynedd, LL52 0SP
01766 522961
pennaeth@llanystumdwy.ysgoliongwynedd.cymru
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Eifionydd
Ysgol Maenofferen Mr Aled Williams
Y Sgwar, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3UL
01766 831256
pennaeth@maenofferen.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol y Moelwyn
Ysgol Maesincla Mrs Manon Gwynedd
Lon Maesincla, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DF
01286 673787
pennaeth@maesincla.ysgoliongwynedd.cymru
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Manod Mrs Falmai Ellis
Ffordd Manod, Manod, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4AF
01766 830272
pennaeth@manod.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol y Moelwyn
Ysgol Nebo Ms Rhian Roberts (Dros dro) a Ms Bethan Hughes (Dros dro)
Ffordd Y Llyn, Nebo, Gwynedd, LL54 6EE
01286 881273
pennaeth@nebo.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol O.M. Edwards Sion Tudor Jones
Heol Yr Eglwys, Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7UB
01678 540242
pennaeth@omedwards.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Pennal Nia Wyn Thomas
Pennal, Gwynedd, SY20 9JT
01654 791225
pennaeth@pennal.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Uwchradd Tywyn
Ysgol Pentreuchaf Mrs Helen Vaughan-Jones
Pentreuchaf, Gwynedd, LL53 8DZ
01758 750600
pennaeth@pentreuchaf.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Pen-y-Bryn, Bethesda Mr Gethin Thomas
Cefn Y Bryn, Bethesda, Gwynedd, LL57 3BE
01248 600375
pennaeth@penybrynbethesda.ysgoliongwynedd.cymru
map
IS
(7 - 11)
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Pen-y-Bryn, Tywyn Mr Steffan Nutting
Ffordd Cadfan, Tywyn, Gwynedd, LL36 9EF
01654 710237
pennaeth@penybryntywyn.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Uwchradd Tywyn
Ysgol Pont-y-Gof Mrs Bethan Prys Jones
Botwnnog, Gwynedd, LL53 8RA
01758 730318
pennaeth@pontygof.ysgoliongwynedd.cymru
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog
Ysgol Rhiwlas Mr Iwan Davies
Lon Rhiwlas, Waen Pentir, Gwynedd, LL57 4EH
01248 352483
pennaeth@rhiwlas.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Rhosgadfan Mrs Judith Owen
Rhosgadfan, Gwynedd, LL54 7EU
01286 830160
pennaeth@rhosgadfan.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Rhostryfan Ms Leusa Sion
Bro Wyled, Rhostryfan, Gwynedd, LL54 7LR
01286 830727
pennaeth@rhostryfan.ysgoliongwynedd.cymru
map
CSC
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Santes Helen Mrs Eirian Bradley-Roberts
9 Dwyrain Twthill, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1PF
01286 674856
pennaeth@santeshelen.ysgoliongwynedd.cymru
map
CCP
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Sarn Bach Mrs Nina Williams
Sarn Bach, Gwynedd, LL53 7LF
01758 712714
pennaeth@sarnbach.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog
Ysgol Talsarnau Gwion Owens
Stryd Fawr, Talsarnau, Gwynedd, LL47 6TA
01766 770768
pennaeth@talsarnau.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Ardudwy
Ysgol Talysarn Mrs Glenda Evans
Coed Madog, Talysarn, Gwynedd, LL54 6HR
01286 880885
pennaeth@talysarn.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Tan y Castell Mrs Annwen Williams
Hwylfa'r Nant, Harlech, Gwynedd, LL46 2UE
01766 780454
pennaeth@tanycastell.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Ardudwy
Ysgol Tanygrisiau Mr Gerallt Jones
Tanygrisiau, Gwynedd, LL41 3SU
01766 830795
pennaeth@tanygrisiau.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol y Moelwyn
Ysgol Traeth Sian Humphreys
Princes Avenue, Abermaw, Gwynedd, LL42 1HH
01341 280479
pennaeth@traeth.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Ardudwy
Ysgol Treferthyr Mr Dylan Roberts
Heol Henbont, Criccieth, Gwynedd, LL52 0DS
01766 522300
pennaeth@treferthyr.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Eifionydd
Ysgol Tregarth Mr Gareth Edwards (dros dro)
Tregarth, Gwynedd, LL57 4PG
01248 600735
pennaeth@tregarth.ysgoliongwynedd.cymru
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Tudweiliog Mrs Einir Davies
Tudweiliog, Gwynedd, LL53 8ND
01758 770669
pennaeth@tudweiliog.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog
Ysgol Waunfawr Mrs Bethan Wyn Jones
Waunfawr, Gwynedd, LL55 4LJ
01286 650451
pennaeth@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Brynrefail
Ysgol y Felinheli Ms Caroline Williams
Y Wern, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4TZ
01248 670748
pennaeth@felinheli.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Friars, Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Tryfan
Ysgol y Garnedd Mrs Llinos Angharad Davies
Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, LL57 2LX
01248 352534
pennaeth@garnedd.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Friars, Ysgol Tryfan
Ysgol y Garreg Mrs Sian Williams
Llanfrothen, Gwynedd, LL48 6LJ
01766 770727
pennaeth@garreg.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Ardudwy
Ysgol y Gelli Mrs Alison Halliday
Ffordd Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DU
01286 674847
pennaeth@gelli.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol y Gorlan Mrs Eleri Davies
Heol Dulyn, Tremadog, Gwynedd, LL49 9RN
01766 512773
pennaeth@gorlan.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Eifionydd
Ysgol yr Eifl Mr Llion Huws
Bron Hendre, Trefor, Gwynedd, LL54 5LU
01286 660523
pennaeth@eifl.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol yr Hendre Mr Aron Jones (Dros dro)
Ffordd Cae Phillips, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AT
01286 674332
pennaeth@hendre.ysgoliongwynedd.cymru
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen

Ysgolion uwchradd
Ysgol Pennaeth
Cyfeiriad
Rhif ffôn
E-bost
Statws
Ystod oedran
Ysgol Ardudwy Mr Aled Williams
Ffordd Glan Mor, Harlech, Gwynedd, LL46 2UH
01766 780331
pennaeth@ardudwy.ysgoliongwynedd.cymru
map
USA
(11 - 16)
Ysgol Botwnnog Mr Dylan Minnice
Botwnnog, Gwynedd, LL53 8PY
01758 730220
pennaeth@botwnnog.ysgoliongwynedd.cymru
map
USA
(11 - 16)
Ysgol Brynrefail Arwyn Williams
Ffordd Crawia, Llanrug, Gwynedd, LL55 4AD
01286 672381
pennaeth@brynrefail.ysgoliongwynedd.cymru
map
US
(11 - 18)
Ysgol Dyffryn Nantlle Rhian Parry Jones
Ffordd Y Brenin, Penygroes, Gwynedd, LL54 6RL
01286 880345
pennaeth@dyffrynnantlle.ysgoliongwynedd.cymru
map
US
(11 - 18)
Ysgol Dyffryn Ogwen Mr Dylan Gwyn Davies
Ffordd Coetmor, Bethesda, Gwynedd, LL57 3NN
01248 600291
pennaeth@dyffrynogwen.ysgoliongwynedd.cymru
map
US
(11 - 18)
Ysgol Eifionydd Mr Dewi Bowen
Ffordd Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HS
01766 512114
pennaeth@eifionydd.ysgoliongwynedd.cymru
USA
(11 - 16)
Ysgol Friars David Healey (dros dro)
Lon Y Bryn, Bangor, Gwynedd, LL57 2LN
01248 364905
pennaeth@friars.ysgoliongwynedd.cymru
map
US
(11 - 18)
Ysgol Glan-y-Môr Mr Guto Wyn
Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5NU
01758 701244
pennaeth@glanymor.ysgoliongwynedd.cymru
map
USA
(11 - 16)
Ysgol Syr Hugh Owen Mr Clive Thomas
Ffordd Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1HW
01286 673076
pennaeth@syrhughowen.ysgoliongwynedd.cymru
map
US
(11 - 18)
Ysgol Tryfan Geraint Jones
Lon Powys, Bangor, Gwynedd, LL57 2TY
01248 352633
pennaeth@tryfan.ysgoliongwynedd.cymru
map
US
(11 - 18)
Ysgol Uwchradd Tywyn David Thorp
Station Road, Tywyn, Gwynedd, LL36 9EU
01654 710256
pennaeth@tywyn.ysgoliongwynedd.cymru
map
USA
(11 - 16)
Ysgol y Moelwyn Eleri Moss
Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3DW
01766 830435
pennaeth@moelwyn.ysgoliongwynedd.cymru
map
USA
(11 - 16)

Ysgolion arbennig
Ysgol Pennaeth
Cyfeiriad
Rhif ffôn
E-bost
Statws
Ystod oedran
Ysgol Hafod Lon Mrs Donna Rees Roberts
Parc Busnes Eryri, Penrhyndeudraeth, LL48 6LD
01766 772140
pennaeth@hafodlon.ysgoliongwynedd.cymru
ARB
(3 - 18)
Ysgol Pendalar Miss Bethan Morris-Jones
Ffordd Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DU
01286 672141
pennaeth@pendalar.ysgoliongwynedd.cymru
map
ARB
(3 - 18)

Ysgolion ddilynol
Ysgol Pennaeth
Cyfeiriad
Rhif ffôn
E-bost
Statws
Ystod oedran
Ysgol Bro Idris Mrs Jano Owen
Ffordd Pont Yr Aran, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1HY
01341 424949
pennaeth@broidris.ysgoliongwynedd.cymru
map
CSA
(3 - 16)
Ysgol Godre'r Berwyn Mrs Bethan Emyr Jones
Heol Ffrydan, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RU
01678 520259
pennaeth@godrerberwyn.ysgoliongwynedd.cymru
map
CSB
(3 - 18)

Canolfannau iaith
Canolfan Athro / athrawes mewn gofal
Cyfeiriad
Rhif ffôn
E-bost
Ystod oedran
Canolfan Iaith Cefn Coch Mrs Eifiona Rider
Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth, LL47 6AE
01766 771085
EifionaRyder@gwynedd.llyw.cymru
map
(5 - 11)
Canolfan Iaith Dolgellau Mrs Delyth Jones
Cae Penarlag, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2PH
01341 424443
DelythAnnwenJones@gwynedd.llyw.cymru
(5 - 11)
Canolfan Iaith Llangybi Mrs Enid Parry
Llangybi, Gwynedd, LL53 6DQ
01766 810601
EnidParry@gwynedd.llyw.cymru
map
(5 - 11)
Canolfan Iaith Maesincla Miss Lowri Elen Rhys
Ysgol Maesincla, Lon Maesincla, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DF
01286 678667
LowriElenRhys@gwynedd.llyw.cymru
map
(5 - 11)
Canolfan Iaith Uwchradd Gwynedd Mrs Carys Lake
Ysgol Eifionydd, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HS
01766 515573
CarysLake@gwynedd.llyw.cymru
(11-16)