Apeliadau

Dim ond yr ymgeisydd sydd â'r hawl i apelio yn erbyn penderfyniad ar gais cynllunio.  Dyma'r sefyllfaoedd lle gellir apelio:

Apelio yn erbyn amod: Mae'n bosib y bydd amodau ynghlwm â'r caniatâd cynllunio nad ydych yn cyd-weld â nhw. Os ydych am apelio bydd angen i chi wneud hynny drwy'r Arolygiaeth Gynllunio (nid Cyngor Gwynedd).


Apelio yn erbyn penderfyniad i wrthod caniatâd cynllunio:  
Os yw eich cais wedi ei wrthod ac nad ydych yn cyd-weld â'r rhesymau dros ei wrthod, gallwch gyflwyno apêl i'r Arolygiaeth Gynllunio (nid Cyngor Gwynedd):


Apelio yn erbyn diffyg penderfyniad:  
Os nad ydych wedi derbyn penderfyniad ysgrifenedig ynglŷn â'ch cais cynllunio o fewn 8 wythnos, ac nad ydych wedi cytuno yn ysgrifenedig i ymestyn y cyfnod penderfynu, gallwch gyflwyno apêl i'r Arolygiaeth Gynllunio (nid Cyngor Gwynedd):

Yr Arolygiaeth Gynllunio sy'n ymdrin ag apeliadau ond mae Cyngor Gwynedd yn ymgynghori gydag unigolion a chyrff perthnasol eraill ar ran yr Arolygiaeth yn unol â'r trefniadau apêl. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr Arolygiaeth Gynllunio.

 

Gwybodaeth am apeliadau:  Mae gwybodaeth am apeliadau, sydd wedi eu cyflwyno i'r Arolygiaeth Gynllunio, yn erbyn penderfyniadau sydd wedi eu gwneud gan Gyngor Gwynedd ar gael ar wefan y Porth Cynllunio - Chwilio am apêl.