Taflenni Penderfyniad Aelodau Unigol

Mae'r hawl i wneud penderfyniadau ar gyfer gwasanaeth neu faes unigol yn cael ei ddirprwyo i’r aelod cabinet sydd wedi ei awdurdodi gan y Cyngor i fod â chyfrifoldeb dros y gwasanaeth neu'r maes penodol hwnnw.

Gweithredir y pŵer dirprwyedig drwy arwyddo taflen benderfyniad fydd yn cael ei chyhoeddi sy'n nodi:

  • y penderfyniad
  • rhesymeg y tu ôl i’r penderfyniad
  • unrhyw ystyriaethau neu ddadleuon eraill, yn cynnwys goblygiadau polisi'r penderfyniad
  • sylwadau’r swyddogion statudol
  • sylwadau aelodau lleol pan fo penderfyniad yn cael effaith benodol ar etholaeth unigol.

 

Taflenni Penderfyniad Aelodau Cabinet 2020-2021

Awst

Dim cofnodion ar hyn o bryd. 

Medi

Dim cofnodion ar hyn o bryd. 

Hydref

Dim cofnodion ar hyn o bryd. 

Tachwedd

Dim cofnodion ar hyn o bryd. 

Rhagfyr

Dim cofnodion ar hyn o bryd. 

Ionawr

Dim cofnodion ar hyn o bryd. 

Chwefror

Dim cofnodion ar hyn o bryd. 

Mawrth

Dim cofnodion ar hyn o bryd. 

Ebrill

Dim cofnodion ar hyn o bryd. 

 

 

Mwy o Daflenni Penderfyniad... 

2018 - 2019

2017 - 2018

2016 - 2017

 

2015 - 2016

2014 - 2015