Trafferth talu

Os ydych yn cael trafferth talu eich Treth Cyngor, mae'n holl bwysig eich bod yn cysylltu â ni i weld beth ellir ei wneud.


Cymorth ar gael

Byddwn yn ymdrin â phob achos yn unigol felly nid oes modd rhoi manylion yma o bopeth a ellir ei ystyried. Efallai y gall y cymorth fod yn drefniant talu arbennig neu gyngor am ostyngiadau/eithriadau.


Dyledion eraill

Os oes gennych ddyledion eraill yn ychwanegol i Dreth Cyngor sy'n eich poeni, fe'ch cynghorir yn gryf i gysylltu â CAB Gwynedd sy'n darparu cyngor ar ddyledion yn rhad ac am ddim.