Trafferth talu

Os ydych yn cael trafferth talu eich Treth Cyngor, mae'n holl bwysig eich bod yn cysylltu â ni i weld beth ellir ei wneud.

  • Ffôn: (01286) 682700 rhwng 9:00am a 2:00pm Dydd Llun - Gwener
  • Ebost: TrethCyngor@gwynedd.llyw.cymru
  • Post (ar gyfer pob ardal): Gwasanaeth Trethi, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH


Cymorth ar gael

Byddwn yn ymdrin â phob achos yn unigol felly nid oes modd rhoi manylion yma o bopeth a ellir ei ystyried. Efallai y gall y cymorth fod yn drefniant talu arbennig neu gyngor am ostyngiadau/eithriadau.


Dyledion eraill

Os oes gennych ddyledion eraill yn ychwanegol i Dreth Cyngor sy'n eich poeni, fe'ch cynghorir yn gryf i gysylltu â CAB Gwynedd sy'n darparu cyngor ar ddyledion yn rhad ac am ddim.