Gwestai / adeiladau wedi'u cymeradwyo

Mae nifer o westai ac adeiladau eraill yng Ngwynedd wedi eu cymeradwyo ar gyfer cynnal seremonïau sifil. Mae'r gwestai / adeiladau hyn wedi eu nodi yn y tabl isod.

Byddwch angen trefnu dyddiad ar gyfer y seremoni gyda'r gwesty/adeilad yn ogystal â gyda Gwasanaeth Cofrestru Gwynedd. 

Gwestai / adeiladau wedi'u cymeradwyo
 Eiddo CyfeiriadRhif ffôn 
   Arfon  
Fort Belan  Llanwnda, Caernarfon LL54 5TP 01286 830220
Gwesty Meifod Bontnewydd, Caernarfon LL55 2TY 01286 673351
Gwesty Plas Dinas Bontnewydd, Caernarfon LL54 7YF 01286 830214
Gwesty Seiont Manor Llanrug, Caernarfon LL55 2AG 01286 673366 
Gwesty'r Celt Stryd Bangor, Caernarfon LL55 1AY 01286 674477
Gwesty'r Royal Victoria Llanberis, Caernarfon LL55 4TY 0844 4119003
Hendre Lôn Aber, Talybont, Bangor, LL57 3YP 01248 371116
Llyn Gwynant Barns Nantgwynant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4NW 01766 890340
Prifysgol Bangor Prif adeilad Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor LL57 2DG 01248 388088
Y Ganolfan Rheolaeth Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG 01758 365 900
     
  Dwyfor
Amgueddfa Lloyd George Llanystumdwy, Criccieth, LL52 0SH 01766 522071
Clwb Golff Nefyn Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6DA 01758 720 966
Cwrt (Ymddiriedolaeth Genedlaethol) Uwchmynydd, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8DA 01766 510120
Gwesty Bron Eifion Criccieth, LL52 OSA 01766 522385
Gwesty Mynydd Ednyfed Criccieth, LL52 0PH 01766 523269
Gwesty Woodlands Hall Edern, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6JB 01758 720425
Nant Gwrtheyrn Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6PA 01758 750334
Neuadd Goffa Criccieth Stryd Fawr, Criccieth 01766 523672
Oriel Plas Glyn y Weddw Llanbedrog, Pwllheli 01758 740763
Penarth Fawr - Tŷ Canoloesol Chwilog, Pwllheli, LL53 6PR 01766 810880
Neuadd Talhenbont Hall Chwilog, Pwllheli, LL53 6SZ  01766 524807 
Tŷ Newydd Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 0LW 01766 522811
Yr Ysgubor yn Bach Wen Clynnog Fawr, Caernarfon, LL54 NH 01286 660336
     
  Meironnydd  
Brigands Inn Mallwyd, Machynlleth, SY20 9HT 01650 511999
Bwyty Mawddach Maesygarnedd, Llanelltyd, Dolgellau, LL40 2TA 01341 424020 
Castell Deudraeth Portmeirion, Penrhyndeudraeth LL48 6ET 01766 772400
Ceudyllau Llechwedd Blaenau Ffestiniog, LL41 3NB 01766 830306
Gerddi Plas Brondanw Llanfrothen, Penrhyndeudraeth, LL48 6SW 07833765030
Gorsaf Rheilffordd Abergynolwyn Abergynolwyn, Tywyn LL36 9UT 01654 710472
Gorwelion Ysgubor Isaf, Lon y Cariadon, Y Bala, LL23 7NW   01678 520943
Gwesty Bae Abermaw Panorama Road, Abermaw, Gwynedd, LL42 1DQ 01745 585 025
Gwesty Min y Môr Marine Promenade, Abermaw LL42 1HW 01341 280 555
Gwesty Penmaenuchaf Penmaenpool, Dolgellau, LL40 1YB 01341 422129
Gwesty Tynycornel Talyllyn, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AJ 01654 782282
Oriel Caffi Croesor Croesor, Penrhyndeudraeth 01766 770456
Neuadd Crogen Corwen, Sir Ddinbych, LL21 0SY  01678 530240
Plas Gwynfryn Llanbedr, LL45 2NY 01341 241363
Plas Talgarth Pennal, Machynlleth SY20 9JY 01654 700023
Portmeirion Minffordd, Penrhyndeudraeth LL48 6ET 01766 772333

Noder: Nid yw’n bosib cynnal seremonïau yn yr awyr agored, mewn pebyll nac mewn strwythurau symudol neu dros dro fel cychod neu falŵns aer poeth. 

Os ydych yn berchen ar westy/adeilad yng Ngwynedd a gyda diddordeb i'r gwesty/adeilad gael ei gymeradwyo ar gyfer cynnal seremonïau sifil, ffoniwch 01766 771000.