Gwestai / adeiladau wedi'u cymeradwyo

Mae nifer o westai ac adeiladau eraill yng Ngwynedd wedi eu cymeradwyo ar gyfer cynnal seremonïau sifil. Mae'r gwestai / adeiladau hyn wedi eu nodi yn y tabl isod.

Byddwch angen trefnu dyddiad ar gyfer y seremoni gyda'r gwesty/adeilad yn ogystal â gyda Gwasanaeth Cofrestru Gwynedd. 

Gwestai / adeiladau wedi'u cymeradwyo
 Eiddo CyfeiriadRhif ffôn 
   Arfon  
Belan Fort Llanwnda, Caernarfon LL54 5TP 01286 830220
Canolfan y Fron  Y Fron, Caernarfon, LL54 7BB 01286 880882
Gwesty Meifod Bontnewydd, Caernarfon LL55 2TY 01286 673351
Gwesty Plas Dinas Bontnewydd, Caernarfon LL54 7YF 01286 830214
Gwesty Seiont Manor Llanrug, Caernarfon LL55 2AG 08450
727550 
Gwesty'r Celt Stryd Bangor, Caernarfon LL55 1AY 01286 674477
Gwesty'r Royal Victoria Llanberis, Caernarfon LL55 4TY 01286
870253
Hendre Lôn Aber, Talybont, Bangor, LL57 3YP 01248 371116
Llyn Gwynant Barns Nantgwynant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4NW 01766 890340
Neuadd Reichel Ffordd Ffriddoedd, Bangor, LL57 27R 01248
382561
Neuadd y Penrhyn  Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1D 01766
771000
Swyddfeydd y Cyngor (Gwynedd) Swyddfeydd y Cyngor, Siambr Dafydd Orwig, Ystafell y Cadeirydd. 01766
771000
Y Ganolfan Rheolaeth Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG 01758
365900
Yr Ysgubor ym Mach Wen Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 5NH 01286
660336
  Dwyfor
Clwb Golff Nefyn  Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6DA 01758
720966
Cwrt (Ymddiriedolaeth Genedlaethol) Uwchmynydd, Aberdaron, Pwllheli, LL53 8DA 01766 510120
Gwesty Bron Eifion (yn cynnwys 2 gofrestrydd) Criccieth, LL52 OSA 01766 522385
Gwesty Mynydd Ednyfed Criccieth, LL52 0PH 01766 523269
Nant Gwrtheyrn Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6PA 01758 750334
Neuadd Goffa Criccieth Stryd Fawr, Criccieth 01766 523672
Oriel Plas Glyn y Weddw Llanbedrog, Pwllheli (100 person a 60 person yr ystafell) 01758 740763
Penarth Fawr - Tŷ Canoloesol Chwilog, Pwllheli, LL53 6PR (70 person yr ystafell) 01766 810880
Plas Boduan Boduan, Pwllheli (50 person yr ystafell) 01758 720286
Plas Heli Glan y Don, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT 01758 613343
Swyddfa Ardal Dwyfor Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA 01766
771000

Neuadd Talhenbont Hall 

Chwilog, Pwllheli, LL53 6SZ  01766 524807 
Yr Ysgubor yn Bach Wen Clynnog Fawr, Caernarfon, LL54 NH 01286 660336
  Meironnydd  
Brigands Inn Mallwyd, Machynlleth, SY20 9HT 01650 511999
Bwyty Mawddach Maesygarnedd, Llanelltyd, Dolgellau, LL40 2TA 01341 424020 
Castell Deudraeth Portmeirion, Penrhyndeudraeth LL48 6ET 01766 772400
Ceudyllau Llechwedd Blaenau Ffestiniog, LL41 3NB 01766 830306
Crogan Hall Corwen, Sir Ddinbych, LL21 0SY 01678
530240
Gerddi Plas Brondanw Llanfrothen, Penrhyndeudraeth, LL48 6SW 07833
765030
Gorsaf Rheilffordd Abergynolwyn Abergynolwyn, Tywyn LL36 9UT 01654 710472
Yr Hwb Ysgubor Isaf, Lon y Cariadon, Y Bala, LL23 7NW  01678 520943
Gwesty Bae Abermaw Panorama Road, Abermaw, Gwynedd, LL42 1DQ 01745
585025
Gwesty Min y Môr Marine Promenade, Abermaw LL42 1HW 01341
280555
Gwesty Pale Hall Pale Estate, Llandderfel, Bala, Gwynedd. LL23 7PS 01678 530285
Gwesty Penmaenuchaf Penmaenpool, Dolgellau, LL40 1YB 01341 422129
Gwesty Tynycornel Talyllyn, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AJ 01654 782282
Neuadd Crogen Corwen, Sir Ddinbych, LL21 0SY  01678 530240
Plas Gwynfryn Llanbedr, LL45 2NY 01341 241363
Plas Talgarth Pennal, Machynlleth SY20 9JY 01654 700023
Plas Tan y Bwlch Maentwrog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3YU 01766
772600
Portmeirion Minffordd, Penrhyndeudraeth LL48 6ET 01766 770000
Swyddfa Ardal Meirionydd Penarlag, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2YB 01766
771000

Noder: Nid yw’n bosib cynnal seremonïau yn yr awyr agored, lan y môr, mewn pebyll nac mewn strwythurau symudol neu dros dro fel cychod neu falŵns aer poeth.