Gwestai / adeiladau wedi'u cymeradwyo

Mae nifer o westai ac adeiladau eraill yng Ngwynedd wedi eu cymeradwyo ar gyfer cynnal seremonïau sifil. Mae'r gwestai / adeiladau hyn wedi eu nodi yn y tabl isod.

Byddwch angen trefnu dyddiad ar gyfer y seremoni gyda'r gwesty/adeilad yn ogystal â gyda Gwasanaeth Cofrestru Gwynedd. 

Gwestai / adeiladau wedi'u cymeradwyo
 Eiddo CyfeiriadRhif ffôn 
  Arfon 
Gwesty Plas Dinas Bontnewydd, Caernarfon LL54 7YF 01286 830214
Gwesty'r Celt Stryd Bangor, Caernarfon LL55 1AY 01286 674477
Gwesty'r Royal Victoria Llanberis, Caernarfon LL55 4TY 01286
870253
Hendre Lôn Aber, Talybont, Bangor, LL57 3YP 01248 371116
Llyn Gwynant Barns Nantgwynant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4NW 01766 890340
Neuadd Reichel Ffordd Ffriddoedd, Bangor, LL57 2TW  01248
382561
Neuadd y Penrhyn  Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1DT  01766
771000

Prifysgol Bangor

Bangor, Gwynedd. LL57 2DG. 01248 383609
Swyddfeydd y Cyngor (Gwynedd) Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH 01766
771000
Y Ganolfan Rheolaeth Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG 01758
365900
Bach Wen Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 5NH 01286
660336
Dwyfor
Gwesty Bron Eifion  Criccieth, LL52 0SA 01766 522385
Gwesty Mynydd Ednyfed Criccieth, LL52 0PH 01766 523269
Nant Gwrtheyrn Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6PA 01758 750334
Oriel Plas Glyn y Weddw Llanbedrog, Pwllheli, LL53 7TT 01758 740763
Penarth Fawr Chwilog, Pwllheli, LL53 6PR  01766 810880
Plas Boduan Boduan, Pwllheli, LL53 6DR 01758 720286
Swyddfa Ardal Dwyfor Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA 01766
771000

Neuadd Talhenbont Hall 

Chwilog, Pwllheli, LL53 6SZ  01766 524807 
 Meironnydd 
Castell Deudraeth Portmeirion, Penrhyndeudraeth LL48 6ET 01766 772400
Gerddi Plas Brondanw Llanfrothen, Penrhyndeudraeth, LL48 6SW 01766 772772
Gorsaf Rheilffordd Abergynolwyn Abergynolwyn, Tywyn LL36 9UT 01654 710472
Yr Hwb Ysgubor Isaf, Lon y Cariadon, Y Bala, LL23 7NW  01678 520943
Gwesty Bae Abermaw Panorama Road, Abermaw, Gwynedd, LL42 1DQ 01745
585025
Gwesty Min y Môr Marine Promenade, Abermaw LL42 1HW 01341
280555
Gwesty Pale Hall Pale Estate, Llandderfel, Bala, Gwynedd. LL23 7PS 01678 530285
Gwesty Penmaenuchaf Penmaenpool, Dolgellau, LL40 1YB 01341 422129
Gwesty Tynycornel Talyllyn, Tywyn, Gwynedd, LL36 9AJ 01654 782282
Neuadd Crogen Corwen, Sir Ddinbych, LL21 0SY  01678 530240
Plas Tan y Bwlch Maentwrog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3YU 01766
772600
Portmeirion Minffordd, Penrhyndeudraeth LL48 6ET 01766 770000
Swyddfa Ardal Meirionydd Penarlag, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2YB 01766
771000
Brigands Inn Mallwyd, Machynlleth, SY20 9HJ  01650 511 999