Tystysgrif priodas/partneriaeth sifil

Mae'n bosib prynu copi o dystysgrif priodas ar gyfer priodasau sydd wedi eu cynnal yng Ngwynedd ers 1837 a thystysgrifau partneriaethau sifil ers y flwyddyn 1994. Os ydych yn chwilio am dystysgrif hŷn na 1837 cysylltwch ag un o archifdai Gwynedd.

Os yw priodas wedi'i chynnal mewn eglwys, neu mewn capel ble mae swyddogion lleol yn gweithredu ar ran y cofrestrydd, ni fydd Gwasanaeth Cofrestru Gwynedd yn derbyn copi o’r dystysgrif nes bydd y gofrestr yn y capel/eglwys wedi ei chau. Cysylltwch â ni a gallwn eich cynghori. Ffoniwch 01766 771000.

 

Prynu copi o dystysgrif priodas / partneriaethau sifil

 • Faint mae tystysgrif priodas/partneriaeth sifil yn ei gostio? £7.00 - cofnod o briodas sydd wedi digwydd o fewn y mis (+ £5 postio a phecynnu)
  £10.00 - cofnod o briodas sydd wedi digwydd ers mwy na mis  (+ £5 postio a phecynnu)
  £10.00 - cofnod o bartneriaeth sifil (+ £5 postio a phecynnu)
 • Sut mae gwneud cais am gopi?
 • Sut a phryd fydda i yn derbyn y dystysgrif? 
  Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais a'ch taliad byddwn yn ymdrechu i anfon y dystysgrif i chi drwy’r post o fewn 5 diwrnod gwaith. Gall ceisiadau am dystysgrifau ar gyfer ymchwil teulu gymryd hyd at 10 diwrnod gwaith.

 

Angen tystysgrif ar frys?

Os ydych angen y dystysgrif ar frys bydd yn bosib gwneud trefniant i chi gasglu’r dystysgrif ar ôl 3pm ar y diwrnod y byddwch yn gwneud y cais - cyn belled â'n bod yn derbyn y cais cyn 10.30am.

 • Sut mae gwneud cais brys am dystysgrif? Dros y ffôn: 01766 771000 a thalu gyda cherdyn debyd cyn 10:30am
  Yn swyddfa gofrestru Caernarfon: a thalu gyda siec, archeb bost neu arian parod cyn 10:30am
 • Pryd alla i gasglu'r dystysgrif os yn cyflwyno cais brys? Os byddwn wedi derbyn eich cais cyn 10.30am bydd y dystysgrif yn barod i'w chasglu ar ôl 3pm. Fel arall i'w chasglu ar ôl 3pm y diwrnod canlynol.
 • O ble alla i gasglu'r dystysgrif os yn cyflwyno cais brys? 
 • Cost am gais brys: 
  Cost am gais brys yw £16 yn ychwanegol i gost y tystysgrif

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01766 771000.