Ystafelloedd seremoni

Mae'n bosib cynnal seremoni sifil yn un o 4 ystafell seremoni yn swyddfeydd cofrestru Gwynedd, sef: 

  • Siambr Dafydd Orwig,
    Swyddfa Gofrestru Caernarfon, Swyddfa Ardal Arfon, Stryd y Jêl, Caernarfon
      
  • Ystafell y Cadeirydd, 
    Swyddfa Gofrestru Caernarfon, Swyddfa Ardal Arfon, Stryd y Jêl, Caernarfon  

  • Swyddfa Gofrestru Dolgellau, Swyddfa Ardal Meirionnydd, Dolgellau
  • Swyddfa Gofrestru Pwllheli, Swyddfa Ardal Dwyfor, Pwllheli

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu seremoni yn unrhyw un o ystafelloedd seremoni Gwynedd: ffoniwch 01766 771000