Tystysgrif marwolaeth

Mae'n bosib prynu copi o dystysgrif marwolaeth ar gyfer unrhyw un sydd wedi marw yng Ngwynedd ers 1837. Os ydych yn chwilio am dystysgrif hŷn na hyn, cysylltwch ag un o archifdai Gwynedd.

Prynu copi o dystysgrif marwolaeth

 • Faint mae tystysgrif marwolaeth yn ei gostio? 
  £11.00 am bob copi yn cynnwys postio ail ddosbarth (+ £1.10 i ddefnyddio gwasanaeth tracio gan y Post Brenhinol os yn dewis gwneud hynny) 
 • Sut mae gwneud cais am gopi? 
  Dros y ffôn: 01766 771000 a thalu gyda cherdyn debyd
  Drwy'r post: Lawrlwythwch y ffurflen hon: 
  Prynu copi o dystysgrif marwolaetha'i hanfon wedi ei chwblhau gyda siec/archeb bost yn daladwy i 'Cyngor Gwynedd' i: Cofrestryddion, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH
 • Sut a phryd fydda i yn derbyn y dystysgrif? 
  Unwaith y byddwn wedi derbyn eich cais a'ch taliad byddwn yn ymdrechu i anfon y dystysgrif i chi drwy’r post o fewn 10 diwrnod gwaith.  

Tystysgrif ar frys

Os ydych angen y dystysgrif ar frys bydd yn bosib gwneud trefniant i chi gasglu’r dystysgrif ar y diwrnod y byddwch yn gwneud y cais

 • Sut mae gwneud cais brys am dystysgrif?
  - Dros y ffôn: 01766 771000 a thalu gyda cherdyn debyd cyn 10:30am
  - Yn swyddfa gofrestru Caernarfon: a thalu gyda siec, archeb bost neu arian parod cyn 10:30am
 • Pryd alla i gasglu'r dystysgrif os yn cyflwyno cais brys?
  Os
   byddwn wedi derbyn eich cais cyn 10.30am bydd y dystysgrif yn barod i'w chasglu ar ôl 3pm. Fel arall i'w chasglu ar ôl 3pm y diwrnod canlynol.
 • O ble alla i gasglu'r dystysgrifos yn cyflwyno cais brys?
  Swyddfa Gofrestru Caernarfon 
 • Cost am gais brys: 
  Cost am gais brys yw £35 am bob copi yn cynnwys postio dosbarth cyntaf (+ £1.10 i ddefnyddio gwasanaeth tracio gan y Post Brenhinol os yn dewis gwneud hynny) 

Camgymeriad ar y dystysgrif marwolaeth

Os ydych yn amau fod camgymeriad ar dystysgrif marwolaeth, ffoniwch 01766 771000. 

Hanes teulu

Ymwelwch ag www.northwalesbmd.org.uk i ymchwilio i hanes eich teulu. Mae'r wefan yn rhoi manylion y mynegai sy'n berthnasol i'r Swyddfeydd Cofrestru. 

 

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01766 771000.