Amlosgfa a mynwentydd


Amlosgfa Bangor 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Amlosgfa Bangor
Ffordd Llandegai
Bangor
LL57 4HP

Ffôn: 01248 370 500
Ffacs: 01248 353657

Llun-Iau: 8:30am - 12:30pm ac 1pm - 4.30pm
Gwener: 8:30am-12:30pm ac 1pm-4pm

Mae'r Amlosgfa ar agor ar fore Sadwrn ar gyfer gwasanaeth yn unig, ar gais arbennig. 

 

 

 

 

 

Ffioedd amlosgfa 2024-25

Ffioedd gwasanaeth ychwanegol Obitus 2024-25
Ffioedd i'r Llyfr Coffa a'r Mur Coffa

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r amlosgfa:

Ymholiad amlosgfa  

 

 

Mynwentydd Gwynedd

Cyngor Gwynedd sy'n gyfrifol am y mynwentydd canlynol:

Mynwent Glanadda, Bangor
Mynwent Newydd, Bangor
Mynwent Gyhoeddus Llanbeblig, Caernarfon
Mynwent Llanfaglan Caernarfon
Mynwent Coetmor, Bethesda
Mynwent Machpellah, Deiniolen 

Mynwent Capel Deugorn Denio, Pwllheli
Mynwent Criccieth
Mynwent Gyhoeddus Beuno Sant, Penmorfa
Mynwent Penamser, Porthmadog 

Mynwent Bethesda, Blaenau Ffestiniog
Mynwent Llan Ffestiniog
Mynwent Dolgellau 
Mynwent Llanaber
Mynwent Aberdyfi
Mynwent Tywyn 

 

Mwy...

Ymholiad / adrodd problem ar-lein - mynwentydd

Neu ffoniwch 01766 771000.