Amlosgfa a mynwentydd

Amlosgfa Bangor

Cyfeiriad: Amlosgfa BangorFfordd Llandegai, Bangor, LL57 4HP

Ffôn: 01248 370 500

Ffacs: 01248 353657

E-bost: GalwGwynedd@gwynedd.llyw.cymru

 

 

Lleoliad ac oriau agor

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Dydd Llun i Ddydd Iau: 08:30-12:30 ac 13:00-16:30

Dydd Gwener: 08:30-12:30 ac 13:00-16:00

Mae'r Amlosgfa ar agor ar fore Sadwrn ar gyfer gwasanaeth yn unig, ar gais arbennig.  

 

Ffioedd amlosgfa Bangor 2018-19 

 

Mynwentydd Gwynedd

I gysylltu â Swyddfa Mynwentydd Arfon, Dwyfor neu Feirionnydd

Ffoniwch: 01766 771000

E-bostiwch: GalwGwynedd@gwynedd.llyw.cymru

Cyngor Gwynedd sy'n gyfrifol am y mynwentydd canlynol:

 

Ardal Arfon

Mynwent Glanadda, Bangor
Mynwent Newydd, Bangor
Mynwent Gyhoeddus Llanbeblig, Caernarfon
Mynwent Llanfaglan Caernarfon
Mynwent Coetmor, Bethesda
Mynwent Machpellah, Deiniolen

 

Ardal Dwyfor

Mynwent Capel Deugorn Denio, Pwllheli
Mynwent Criccieth
Mynwent Gyhoeddus Beuno Sant, Penmorfa
Mynwent Penamser, Porthmadog

 

Ardal Meirionnydd

Mynwent Bethesda, Blaenau Ffestiniog
Mynwent Llan Ffestiniog
Mynwent Dolgellau 
Mynwent Llanaber
Mynwent Aberdyfi
Mynwent Tywyn

 

Ffioedd mynwentydd Gwynedd 2018-19