Amlosgfa a mynwentydd


Amlosgfa Bangor

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Amlosgfa Bangor
Ffordd Llandegai
Bangor
LL57 4HP

Ffôn: 01248 370 500
Ffacs: 01248 353657

Llun-Iau: 08:30-12:30 ac 13:00-16:30
Gwener: 08:30-12:30 ac 13:00-16:00

Mae'r Amlosgfa ar agor ar fore Sadwrn ar gyfer gwasanaeth yn unig, ar gais arbennig. 

 

Mwy...

Ymholiadau Ffioedd 2018-19 

 

 

Mynwentydd Gwynedd

Cyngor Gwynedd sy'n gyfrifol am y mynwentydd canlynol:

Ardal Arfon

Mynwent Glanadda, Bangor
Mynwent Newydd, Bangor
Mynwent Gyhoeddus Llanbeblig, Caernarfon
Mynwent Llanfaglan Caernarfon
Mynwent Coetmor, Bethesda
Mynwent Machpellah, Deiniolen 

Ardal Dwyfor

Mynwent Capel Deugorn Denio, Pwllheli
Mynwent Criccieth
Mynwent Gyhoeddus Beuno Sant, Penmorfa
Mynwent Penamser, Porthmadog 

Ardal Meirionnydd

Mynwent Bethesda, Blaenau Ffestiniog
Mynwent Llan Ffestiniog
Mynwent Dolgellau 
Mynwent Llanaber
Mynwent Aberdyfi
Mynwent Tywyn 

 

Mwy...

Ymholiad / adrodd problem ar-lein - mynwentydd

Neu ffoniwch 01766 771000.