Swyddfeydd cofrestru

Lleoliad swyddfeydd cofrestru yng Ngwynedd

Defnyddiwch ein map rhyngweithiol i ddod o hyd i leoliad eich swyddfeydd cofrestru agosaf yng Ngwynedd.
 

Mae'r tabl isod yn nodi cyfeiriad, amseroedd agor a pha wasanaethau sydd ar gael ym mhob swyddfa drwy wneud apwyntiad o flaen llaw

I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01766 771000.

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad - galwgwynedd@gwynedd.llyw.cymru

 

 

 

Swyddfa cofrestru Caernarfon

Swyddfa cofrestru Caernarfon
 CyfeiriadAmseroedd agor Gwasanaethau sydd ar gael 
Siop Gwynedd Caernarfon,
Pencadlys Cyngor Gwynedd,
Stryd y Castell,
Caernarfon, LL55 1SE

Llun, Mawrth, Mercher a Gwener:

10:30 -12:30

14:00 - 16:00

Iau:

14:00 - 16:00

 • Cofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marw-anedig
 • Cofrestru marwolaeth
 • Ail-gofrestru genedigaeth
 • Rhybudd priodas/ Partneriaeth sifil
 • Seremoni priodas/ Partneriaeth sifil
 • Prynu copi o dystysgrif

Swyddfa cofrestru Pwllheli

Swyddfa cofrestru Pwllheli
Swyddfa Ardal Dwyfor
Ffordd y Cob
Pwllheli
LL53 5AA

Llun–Gwener 

10:00 - 11:00

14:00 - 15:00

 

 • Cofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marwolaeth
 • Ail-gofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marw-anedig
 • Rhybudd priodas/ Partneriaeth sifil
 • Seremoni priodas/ Partneriaeth sifil

Swyddfa cofrestru Dolgellau

Swyddfa cofrestru Dolgellau
Swyddfa Ardal Meirionnydd
Penarlag
Dolgellau
LL40 2YB

Llun–Gwener

10:00–12:00

 •  Cofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marwolaeth
 • Ail-gofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marw-anedig
 • Rhybudd priodas/ Partneriaeth sifil
 • Seremoni priodas/ Partneriaeth sifil

Swyddfa cofrestru Bangor

Swyddfa cofrestru Bangor

Ysbyty Gwynedd
Penrhosgarnedd
Bangor
LL57 2PW

Llun–Gwener

10:00–12:30

14:00–16:00

 •  Cofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marwolaeth
 • Cofrestru marw-anedig