Swyddfeydd cofrestru

Mae 4 swyddfa gofrestru yng Ngwynedd: 

 

Cliciwch ar y penawdau isod i weld pa wasanaethau sydd ar gael ym mhob swyddfa drwy wneud apwyntiad o flaen llaw. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01766 771000.

 

Swyddfa cofrestru Caernarfon

Swyddfa cofrestru Caernarfon
 CyfeiriadAmseroedd agor Gwasanaethau sydd ar gael 
Siop Gwynedd Caernarfon,
Pencadlys Cyngor Gwynedd,
Stryd y Castell,
Caernarfon, LL55 1SE

Llun, Mawrth, Mercher a Gwener:

10:30 -12:30

14:00 - 16:00

Iau:

14:00 - 16:00

 • Cofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marw-anedig
 • Cofrestru marwolaeth
 • Ail-gofrestru genedigaeth
 • Rhybudd priodas/ Partneriaeth sifil
 • Seremoni priodas/ Partneriaeth sifil
 • Prynu copi o dystysgrif

Chwilio am faes parcio cyfagos

Swyddfa cofrestru Pwllheli

Swyddfa cofrestru Pwllheli
Swyddfa Ardal Dwyfor
Ffordd y Cob
Pwllheli
LL53 5AA

Llun–Gwener 

10:00 - 11:00

14:00 - 15:00

 

 • Cofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marwolaeth
 • Ail-gofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marw-anedig
 • Rhybudd priodas/ Partneriaeth sifil
 • Seremoni priodas/ Partneriaeth sifil

Chwilio am faes parcio cyfagos 

Swyddfa cofrestru Dolgellau

Swyddfa cofrestru Dolgellau
Swyddfa Ardal Meirionnydd
Penarlag
Dolgellau
LL40 2YB

Llun–Gwener

10:00–12:00

 •  Cofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marwolaeth
 • Ail-gofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marw-anedig
 • Rhybudd priodas/ Partneriaeth sifil
 • Seremoni priodas/ Partneriaeth sifil

Chwilio am faes parcio cyfagos

Swyddfa cofrestru Bangor

Swyddfa cofrestru Bangor

Ysbyty Gwynedd
Penrhosgarnedd
Bangor
LL57 2PW

Llun–Gwener

10:00–12:30

14:00–16:00

 •  Cofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marwolaeth
 • Cofrestru marw-anedig

Chwilio am faes parcio cyfagos

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni: galwgwynedd@gwynedd.llyw.cymru