Swyddfeydd cofrestru

Yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth, mae ein swyddfeydd Cofrestru ar agor drwy apwyntiad yn unig.

Mae 4 swyddfa gofrestru yng Ngwynedd: 

 

Gwneud apwyntiad

Gallwch drefnu apwyntiad ar gyfer cofrestru genedigaeth ar-lein.
Trefnu apwyntiad cofrestru genedigaeth ar-lein

Ar gyfer pob apwyntiad arall, ffoniwch 01766 771000 (Llun i Gwener, 8:30am i 5pm). 

Cliciwch ar y penawdau isod i weld pa wasanaethau sydd ar gael ym mhob swyddfa:

Swyddfa cofrestru Caernarfon
 CyfeiriadGwasanaethau sydd ar gael 
Siop Gwynedd Caernarfon,
Pencadlys Cyngor Gwynedd,
Stryd y Castell,
Caernarfon, LL55 1SE
 • Cofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marw-anedig
 • Cofrestru marwolaeth
 • Ail-gofrestru genedigaeth
 • Rhybudd priodas/ Partneriaeth sifil
 • Seremoni priodas/ Partneriaeth sifil
 • Prynu copi o dystysgrif
Rhaid gwneud apwyntiad o flaen llaw.

Chwilio am faes parcio cyfagos

Swyddfa cofrestru Pwllheli
Swyddfa Ardal Dwyfor
Ffordd y Cob
Pwllheli
LL53 5AA
 • Cofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marwolaeth
 • Ail-gofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marw-anedig
 • Rhybudd priodas/ Partneriaeth sifil
 • Seremoni priodas/ Partneriaeth sifil

Rhaid gwneud apwyntiad o flaen llaw. 

Chwilio am faes parcio cyfagos 

Swyddfa cofrestru Dolgellau
Swyddfa Ardal Meirionnydd
Penarlag
Dolgellau
LL40 2YB
 •  Cofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marwolaeth
 • Ail-gofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marw-anedig
 • Rhybudd priodas/ Partneriaeth sifil
 • Seremoni priodas/ Partneriaeth sifil

Rhaid gwneud apwyntiad o flaen llaw. 

Chwilio am faes parcio cyfagos

Mae'r swyddfa yma yn dal ar gau am gyfnod amhenodol.

 

Swyddfa cofrestru Bangor

Ysbyty Gwynedd
Penrhosgarnedd
Bangor
LL57 2PW

 •  Cofrestru genedigaeth
 • Cofrestru marwolaeth
 • Cofrestru marw-anedig

Chwilio am faes parcio cyfagos

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni: galwgwynedd@gwynedd.llyw.cymru