Urddas mislif

Mae bellach yn bosib derbyn cynnyrch mislif am ddim drwy'r gwasanaeth archebu ar-lein.

Mae'r gwasanaeth ar gael i ddisgyblion ym mlynyddoedd 5-13 sydd wedi cofrestru mewn ysgol yng Ngwynedd. Mae hwn yn wasanaeth am ddim, ond bydd angen gwneud cais amdano:

Gwneud cais ar-lein: cynnyrch mislif am ddim

Gall gymryd hyd at dair wythnos i'r cynnyrch gyrraedd, ond byddwn yn gwneud ein gorau i wneud yn siwr y byddant yn cyrraedd mor fuan â phosib. Ond, mae’n bwysig eich bod yn cynllunio ymlaen llaw.

 

Cynnyrch ailddefnyddiadwy

Mae 200,000 tunnell o wastraff mislifol yn mynd i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn yn y DU,felly beth am drio cynnyrch ailddefnyddiadwy? Mewn partneriaeth â'n cyflenwr, Lyreco a Hey Girls, rydym yn cynnig cwpanau mislifol, padiau ailddefnyddiadwy a dillad isaf mislif drwy'r cynllun hwn.

Nid yn unig maent yn ffordd wych o helpu'r amgylchedd ond gallant hefyd arbed arian i chi. Gall un cwpan mislifol bara am ddeng mlynedd tra bod padiau ailddefnyddiadwy yn para am bum mlynedd a dillad isaf mislif yn para hyd at ddwy flynedd.

Gwneud cais ar-lein: cynnyrch ailddefnyddiadwy