Cefnogaeth bellach a hybiau cymunedol

Os ydych chi'n cael trafferth, cysylltwch â ni neu un o'n hasiantaethau partner am gyngor a chymorth:


Mae Cyngor Gwynedd yn cefnogi rhwydwaith o Hybiau Cymunedol ar draws y sir. Gallwch gael help a gwybodaeth am bethau fel bwyd, ynni ac arian drwy’r hwb yn eich ardal lleol, mae manylion cyswllt y gwahanol hybiau wedi eu rhestru isod. 

Mae pob Hwb yn wahanol, ac mae’r fideo hwn yn rhoi blas o’r math o gymorth a gweithgareddau sy’n cael eu cynnig gan y Dref Werdd, sef Hwb Cymunedol ardal Ffestiniog.

Cliciwch i wylio’r fideo byr.

Mae’r wybodaeth yn y fideo hefyd ar gael ar ffurf Trawsgrifiad Testun


Hybiau Cymunedol

Gallwch hefyd gael help a gwybodaeth am fwyd, ynni ac arian drwy’r hwb yn eich ardal lleol. Cliciwch ar y pennawd isod i ddod o hyd i'ch Hwb lleol: 

Hwb Caernarfon

Hwb Dalgylch Bala

Hwb Dalgylch Dyffryn Nantlle 

Hwb Dalgylch Bermo/Tywyn

Hwb Dalgylch Bro Ffestiniog

Hwb Dalgylch Botwnnog

 • Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog, Pwllheli, LL53 8RA 
 • post@conglmeinciau.org.uk
 • 01758 770000
 • Llun - Gwener  10am tan 4pm

Hwb Dalgylch Llanaelhaearn


Hwb Pwllheli/Nefyn

 • Canolfan Felin Fach Cyf. Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE.
 • info@canolfanfelinfach.com
 • 01758 701611 
 • Llun - Gwener 9am - 5pm

Hwb Dalgylch Dyffryn Ogwen 

 • Partneriaeth Ogwen, 57 High Street, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3AE. 
 • marie@ogwen.org
 • 01248 602131 

Hwb Maesgeirchen

Hwb Dolgellau