baner wefan Gofal Plant 2 Oed (1)
      

Gofal Plant 2 oed

Gall teuluoedd sydd yn byw o fewn codau post penodol dderbyn hyd at 12.5 awr o Ofal Plant am ddim y tymor ar ôl i'r plentyn gael ei benblwydd yn 2 oed. 

 

Lle mae'r cynllun Gofal Plant 2 oed ar gael?

Mae eich hawl i fanteision ar y Cynllun yn dibynnu ar eich côd post. Rhowch eich côd post yn y blwch isod i weld os ydych chi'n gymwys am y cynllun:

 

Darpariaethau sydd yn cynnig Gofal Plant 2 oed ar hyn o bryd:

Bydd manylion a gwybodaeth darpariaethau gofal plant a fydd yn cynnig gofal plant 2 oed yn cael ei ychwanegu yma'n fuan. 

 

Pryd all plentyn dderbyn gofal plant 2 oed?

Gall plentyn dderbyn gofal plant 2 oed y tymor ysgol ar ôl iddynt troi yn 2 oed. 

Gofal Dechraiu'n Deg
 Dyddiad mae'r plentyn yn troi yn 2 oedDyddiad gall plentyn ddechrau dderbyn
gofal plant 2 oed 
 
 1 Medi i 31 Rhagfyr  Dechrau tymor y gwanwyn
 1 Ionawr i 31 Mawrth  Dechrau tymor yr haf
 1 Ebrill i 31 Awst  Dechrau tymor yr hydref
Gweld dyddiadau tymor ysgol Gwynedd

 

 

Gwneud cais

Mae'n bosib cyflwyno cais ar gyfer Gofal Plant 2 oed unwaith mae eich plentyn yn 12 mis oed.

Gwneud cais am Ofal Plant 2 oed

Wrth gyflwyno'r cais bydd gofyn i chi atodi dogfennau (llun / sgan) fel tystiolaeth o oed a chyfeiriad y plentyn. Bydd angen atodi:

  • tystysgrif geni eich plentyn, a
  • bil Treth Cyngor cyfredol, NEU fil cyfleustodau wedi ei ddyddio o fewn y 3 mis diwethaf. 

 

Mwy o wybodaeth / cysylltu â ni: