Symud ysgol

Os ydych eisiau symud eich plentyn o un ysgol i un arall (nid symud o’r cynradd i’r uwchradd) rydym yn awgrymu eich bod yn trafod gyda phenaethiaid yr ysgolion perthnasol yn y lle cyntaf. 

Cyn llenwi’r ffurflen gais:

 Gwneud cais i symud ysgol 

(Rhaid creu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod)

 

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Byddwch yn derbyn ymateb i'ch cais o fewn 15 diwrnod ysgol.

Os bydd caniatâd yn cael ei roi bydd angen trefnu’r union ddyddiad dechrau gyda'r ysgol.

Os ydych yn gwneud cais i symud ysgol byddwn yn rhoi gwybod i ysgol bresennol y plentyn.  


Mwy o wybodaeth

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth yn y Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni / Polisi mynediad ysgolion Gwynedd 

Neu cysylltwch â ni: 

  • mynediadysgol@gwynedd.llyw.cymru 
  • 01286 679904.

Ni all yr Awdurdod drafod argaeledd llefydd mewn unrhyw ysgol dros y ffôn.