Cais mynediad i ysgol Uwchradd

Mae angen i disgyblion Blwyddyn 6 mewn ysgolion cynradd wneud cais er mwyn gallu mynychu Blwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd yng Ngwynedd. 

Rhaid gwneud cais cyn 17 Rhagfyr 2021 (ar gyfer Medi 2022). 


Cyn llenwi’r ffurflen gais:

Gwneud cais mynediad i Ysgol Uwchradd

 (Rhaid creu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod)


Beth fydd yn digwydd nesaf?

Byddwch yn cael eich hysbysu am ganlyniad y cais ar 1 Mawrth.

 

Ceisiadau hwyr

Mae angen gwneud y cais am le yn mewn ysgol Uwchradd cyn 17 Rhagfyr 2021 (ar gyfer Medi 2022). Mae'n bosib gwneud cais ar ôl y dyddiad yma, ond bydd yn cael ei ystyried fel cais hwyr ac mae'n bosib na fyddwch yn eich hysbysu am y canlyniad ar 1 Mawrth. 


Mwy o wybodaeth

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth yn y Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni / Polisi mynediad ysgolion Gwynedd 

Neu cysylltwch â ni: 

  • mynediadysgol@gwynedd.llyw.cymru 
  • 01286 679904.

Ni all yr Awdurdod drafod argaeledd llefydd mewn unrhyw ysgol dros y ffôn.