Cais mynediad dosbarth Meithrin

Mae gan blant sy’n 3 oed cyn 1 Medi hawl i addysg rhan-amser mewn ysgol gynradd (dosbarth Meithrin). Mwy o wybodaeth 

Rhaid gwneud cais cyn 1 Chwefror 2022 (ar gyfer Medi 2022). 

Cyn llenwi’r ffurflen gais:

  • dylech ddarllen y Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni / Polisi mynediad ysgolion Gwynedd
  • cofiwch nad yw gwneud cais yn gwarantu mynediad i unrhyw ysgol.
  • Os am wneud cais ar gyfer Ysgol Ein Harglwyddes neu Ysgol Santes Helen (ysgolion gwirfoddol), peidiwch â llenwi’r ffurflen hon - cysylltwch efo’r ysgol yn uniongyrchol. 

Gwneud cais mynediad Dosbarth Meithrin

(Rhaid creu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod)


Beth fydd yn digwydd nesaf?

Byddwch yn cael eich hysbysu am y canlyniad ar 16 Ebrill.

 

Ceisiadau hwyr

Mae angen gwneud y cais am le mewn dosbarth Meithrin cyn 1 Chwefror 2022 (ar gyfer Medi 2022). Mae'n bosib gwneud cais ar ôl y dyddiad yma, ond bydd yn cael ei ystyried fel cais hwyr ac mae'n bosib na fyddwch yn eich hysbysu am y canlyniad ar 16 Ebrill. 


Mwy o wybodaeth

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth yn y Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni / Polisi mynediad ysgolion Gwynedd 

Neu cysylltwch â ni: 

  • mynediadysgol@gwynedd.llyw.cymru 
  • 01286 679904.

Ni all yr Awdurdod drafod argaeledd llefydd mewn unrhyw ysgol dros y ffôn.