Ysgol Llanaelhaearn

Ar 4 Mehefin 2019, bu i Gabinet Cyngor Gwynedd gymeradwyo penderfyniad i’r Adran Addysg gynnal cyfarfodydd ffurfiol gyda Chorff Llywodraethol a rhan-ddeiliaid perthnasol eraill Ysgol Llanaelhaearn, i drafod opsiynau posibl ynghylch dyfodol yr ysgol yn sgil cwymp sylweddol yn y nifer o ddisgyblion ar y gofrestr.

Cynhaliwyd y cyfarfod lleol cyntaf ar 24 Mehefin 2019 ac mae trafodaethau yn parhau.

Gweld adroddiad Cabinet