Gwybodaeth ar gyfer trefnwyr digwyddiadau

 

Covid-19

O’r 7fed o Fehefin 2021 bydd digwyddiadau sydd yn cael eu trefnu gan gynnwys Gwyliau, Cyngherddau a Gemau Pêl Droed yn cael eu caniatáu yng Nghymru. Mae’r mwyafrif ar gyfer y math ddigwyddiadau wedi cael eu gosod ar gyfer dim mwy na  4,000 o bobl yn sefyll a 10,000 o bobl yn eistedd. Bydd Cymru hefyd yn symud i Lefel Rhybudd Un o’r 7fed o Fehefin 2021, hefo rhai elfennau dal yn parhau.  Gweler lefelau rhybudd Llywodraeth Cymru fel arweiniad https://llyw.cymru/lefelau-rhybudd-covid-19

 

Er bod Rheolau Cenedlaethol wedi newid, mae Cyngor Gwynedd wedi cytuno ar drefn o ymgynghori gyda aelodau lleol a chymunedau er mwyn dod i benderfyniad a all digwyddiad mawr gymryd lle neu ddim ar diroedd Cyngor Gwynedd yn 2021.  (Tydi hyn ddim yn berthnasol i briffyrdd y Sir na thiroedd ysgolion. Bydd yn rhaid ymgysylltu a gwasanaeth traffig y Cyngor a’r Ysgolion yn uniongyrchol i dderbyn arweiniad a caniatâd).

 

Fel Cyngor yn ystod y cyfnod anodd yma rydym wedi bod yn cynghori a chefnogi trefnwyr digwyddiadau i dargedu pecyn cymorth lle’n briodol. Rydym hefyd wedi bod yn gweithio’n agos hefo trefnwyr digwyddiadau i hwyluso eu digwyddiadau a rhoi cymaint o wybodaeth a chymorth a sy’n bosib iddynt. Rydym yn croesawu digwyddiadau, ond mae gennym hefyd gyfrifoldebau gofalaeth i wneud yn siŵr bod y digwyddiadau yma yn cymryd lle yn ddiogel a chyfreithlon. Os ydych yn cynllunio cynnal eich digwyddiad ar dir y Cyngor yn 2021 Byddwn yn eich annog i gysylltu a ni i dderbyn mwy o wybodaeth ac arweiniad mor fuan a phosib Cysylltwch ar Uned Digwyddiadau 07377419963 neu ar e-bost hughedwinjones@gwynedd.llyw.cymru.

 

Mae’r cyfnod yma dal yn gyfnod ansicr ac anodd i ni i gyd, bydd y newidiadau i’n rheolau yn ddibynnol ar ddim chwyddiant yn lefelau y firws a allai orfodi newid pellach i’r rheolau presennol. 

Close

 

Trefnu eich digwyddiad

 

Dogfennau defnyddiol

Mae’r maes trefnu digwyddiadau yn cael ei ddylanwadu’n fawr gan wahanol ddeddfau a rheolaethau. Er mwyn eich cynorthwyo, rydym wedi paratoi cyfeirlyfr rhyngweithiol. Gall Y Llyfr Piws sy’n cael ei ddarparu gan y Fforwm Digwyddiadau Prydeinig hefyd fod yn fuddiol i chi:  

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnig canllaw trefnu digwyddiadau COVID ddiogel: