Gwybodaeth ar gyfer trefnwyr digwyddiadau

Covid-19

Mae Rheoliadau Cymru yn nodi na ddylid cynnal unrhyw ymgynnull torfol o bobl ac nid yw’n glir beth fydd cyfnod y rheoliad yma. Gweler lefelau rhybudd Llywodraeth Cymru fel arweiniad https://llyw.cymru/lefelau-rhybudd-covid-19 bydd Cyngor Gwynedd yn dilyn y lefelau rhybudd yma.

Gan nad ydym yn glir o’r amserlen ar gyfer adfer digwyddiadau torfol - ac o ystyried y gwir bryderon cymunedol mewn perthynas â digwyddiadau yn cael eu cynnal. Mae’r Cyngor wedi cytuno ar drefn o ymgynghori gyda aelodau lleol a chymunedau er mwyn dod i benderfyniad a all digwyddiad gymryd lle ar ei diroedd 

Rydym wedi bod yn gweithio’n agos efo trefnwyr digwyddiadau yn rhoi cyngor ac arweiniad iddynt yn y cyfnod anodd hwn. Rydym hefyd wedi bod yn cynghori trefnwyr digwyddiadau i dargedu pecyn cymorth lle’n briodol. Yn ystod 2021 byddwn yn hynod hapus i weithio gydag unrhyw drefnydd digwyddiad i hwyluso eu digwyddiadau os bydd sefyllfa COVID yn ein caniatáu i wneud hynny’n ddiogel. 

Close

 

Trefnu eich digwyddiad

 

Dogfennau defnyddiol

Mae’r maes trefnu digwyddiadau yn cael ei ddylanwadu’n fawr gan wahanol ddeddfau a rheolaethau. Er mwyn eich cynorthwyo, rydym wedi paratoi cyfeirlyfr rhyngweithiol. Gall Y Llyfr Piws sy’n cael ei ddarparu gan y Fforwm Digwyddiadau Prydeinig hefyd fod yn fuddiol i chi: