Gwybodaeth ar gyfer trefnwyr digwyddiadau

Covid-19

Mae Rheoliadau Cymru yn nodi naddylid cynnal unrhyw ymgynnull torfol o fwy na 30 o bobl ac nid yw’n glir beth fydd cyfnod y rheoliad yma. Gan nad ydym yn glir o’r amserlen ar gyfer adfer digwyddiadau torfol - ac o ystyried y gwir bryderon cymunedol mewn perthynas â digwyddiadau torfol yn cael eu cynnal; mae’r Cyngor wedi cytuno ar drefn o ymgynghori gyda chymunedau er mwyn dod i benderfyniad a all digwyddiad torfol gymryd lle ar ei diroedd hyd Mawrth 2021.  

Bydd y Cyngor yn ymgynghori gydag Aelodau Lleol a Chynghorau Cymuned / Tref / Dinas ar unrhyw ddigwyddiad torfol arall sy’n digwydd ac yn cael eu cefnogi gan yr Adran Economi a Chymuned hyd Mawrth 2021. Os nad oes cefnogaeth yn lleol i gynnal y digwyddiad - yna bydd y neges yn cael ei chyfleu i’r trefnydd gan ofyn iddynt ohirio. 

Pe byddai’r digwyddiad yn ddibynnol ar ddefnydd tir y Cyngor yn ehangach na thiroedd Economi a Chymuned- bydd ystyriaeth yn cael ei roi i beidio caniatáu defnydd o’r tir hwnnw er mwyn parchu barn y gymuned leol os nad ydynt am i’r digwyddiad gael ei gynnal.

Rydym wedi bod yn gweithio’n agos efo trefnwyr digwyddiadau yn rhoi cyngor ac arweiniad iddynt yn y cyfnod anodd hwn. Rydym hefyd wedi bod yn cynghori trefnwyr digwyddiadau i dargedu pecyn cymorth lle’n briodol.

O fis Ebrill 2021 byddwn yn hynod hapus i weithio gydag unrhyw drefnydd digwyddiad i hwyluso eu digwyddiadau os bydd sefyllfa'r coronafeirws yn ein caniatáu i wneud hynny’n ddiogel.   

Close

 

Cofrestru eich digwyddiad

Os ydych yn trefnu digwyddiad ble mae disgwyl mwy na 500 o bobl fynychu, rydym yn eich annog yn gryf i gofrestru’r eich digwyddiad gyda Grŵp Iechyd a Diogelwch Gwynedd (SAG). Gallwch wneud hyn drwy gwblhau’r ffurflen gofrestru isod:

Lawrlwythwch y ffurflen isod a'i e-bostio at: digwyddiadau@gwynedd.llyw.cymru

Ffurflen Cofrestru Digwyddiad

Dogfennau defnyddiol

Mae’r maes trefnu digwyddiadau yn cael ei ddylanwadu’n fawr gan wahanol ddeddfau a rheolaethau. Er mwyn eich cynorthwyo, rydym wedi paratoi cyfeirlyfr rhyngweithiol. Gall Y Llyfr Piws sy’n cael ei ddarparu gan y Fforwm Digwyddiadau Prydeinig hefyd fod yn fuddiol i chi:  

Ymwelwch â gwefan twristiaeth swyddogol Eryri i chwilio am wyliau, digwyddiad neu ymweliad dydd:

Eryri: Mynyddoedd a Môr