Meysydd parcio

Ap Parcio! Mae'n bosib talu am barcio drwy ddefnyddio ap PayByPhone yn holl feysydd parcio Cyngor Gwynedd.

Mae'r ap PayByPhone ar gael i'w lawrlwytho o'r App Store neu Google Play Store. Mwy o wybodaeth 

Mae'r ap yn hawdd i'w ddefnyddio, ac yn rhoi dewis i chi ymestyn eich sesiwn parcio o bell. 

Gallwch hefyd ddod o hyd i feysydd parcio cyfagos drwy'r ap, a pinio eich lleoliad er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'r car yn nes ymlaen. 

** Mae'n bosib talu am barcio gydag arian parod hefyd **

Close

 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Os ydych am adrodd problem neu gyflwyno ymholiad neu gwyn arllein am unrhyw un o feysydd parcio'r Cyngor (rhestr o'r meysydd parcio sy'n eiddo i'r Cyngor yn y tabl isod), dilynwch y cyswllt isod.

Cysylltu â'r Gwasanaeth Parcio

 

Meysydd parcio talu ac arddangos

Rhestr a ffioedd pob cerbyd 

Parcio yn y meysydd am ddim dros y gaeaf o 1 Tachwedd - diwedd Chwefror

 

 

Gweld gwybodaeth am barcio cartrefi modur, beiciau modur a bysus