Meysydd parcio

Os ydych am adrodd problem neu gyflwyno ymholiad neu gwyn am unrhyw un o feysydd parcio'r Cyngor (rhestr o'r meysydd parcio sy'n eiddo i'r Cyngor yn y tabl isod), cysylltwch â ni drwy ddilyn y cyswllt isod.

Adrodd problem / cyflwyno ymholiad neu gwyn parcio ar-lein

 

Meysydd parcio talu ac arddangos Cyngor Gwynedd

Rhestr meysydd parcio talu ac arddangos a ffioedd Cyngor Gwynedd 

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy