Meysydd parcio


Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Os ydych am adrodd problem neu gyflwyno ymholiad neu gwyn arllein am unrhyw un o feysydd parcio'r Cyngor (rhestr o'r meysydd parcio sy'n eiddo i'r Cyngor yn y tabl isod), dilynwch y cyswllt isod.

Cysylltu â ni

 

Meysydd parcio talu ac arddangos Cyngor Gwynedd

Rhestr a ffioedd pob cerbyd