Meysydd parcio

Mae nifer o feysydd parcio yng Ngwynedd sy'n cynnig parcio diogel a fforddiadwy. 

Mae meysydd parcio arhosiad byr wedi eu lleoli’n agos at ganolfannau siopa gyda meysydd parcio arhosiad hir wedi eu lleoli ar gyffiniau’r trefi neu bentrefi neu mewn ardaloedd sydd ag atyniadau tebyg i lan y moroedd neu lwybrau cerdded.

Gweld rhestr meysydd parcio a ffioedd Gwynedd 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Cysylltu â ni

I roi gwybod am broblem neu gyflwyno ymholiad am un o feysydd parcio'r Cyngor dilynwch y cyswllt isod.

Ymholiad / cwyn meysydd parcio  

Neu ffoniwch 01766 771000

Neu, Cysylltu â ni am ddirwyon parcio

 

 

 

 

 

Beiciau modur

Mae mannau parcio penodol ar gyfer beiciau modur yn:

  • Maes Parcio Aml lawr, Penllyn, Caernarfon.
  • Allt Y Castell, Bangor
  • Glaslyn, Porthmadog 

Mae caniatâd i feiciau modur barcio ym mhob un o feysydd parcio eraill y Cyngor hefyd, drwy ddefnyddio bae parcio arferol ac arddangos tocyn talu ac arddangos.

 Ymholiad / cwyn parcio beiciau modur yng Ngwynedd

 

Cartrefi Modur / Arosfan

Mae'r Cyngor yn datblygu 4 safle penodol ar gyfer cartrefi modur i aros dros-nos. Gall cartrefi modur hefyd barcio yn unrhyw un o feysydd parcio Cyngor Gwynedd yn ystod y dydd.

Gweld manylion am barcio cartrefi modur

 

Bysus

Mae mannau parcio penodol ar gyfer bysus yn rhai o feysydd parcio Gwynedd. Gweld rhestr meysydd parcio a ffioedd Gwynedd

Ffioedd bysus
Hyd at 4 awr £3.50
Dros 4 awr £5.50

Ymholiad / cwyn parcio bysus yng Ngwynedd

 

Ap Parcio! Mae'n bosib talu am barcio drwy ddefnyddio ap PayByPhone neu efo arian parod yn holl feysydd parcio Cyngor Gwynedd.

Ar gael i'w lawrlwytho o'r App Store neu Google Play Store.
 Mwy o wybodaeth 

Close