Meysydd parcio

Gweld rhestr meysydd parcio a ffioedd Gwynedd 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Cysylltu â ni

I roi gwybod am broblem neu gyflwyno ymholiad am un o feysydd parcio'r Cyngor dilynwch y cyswllt isod.

Ymholiad / cwyn meysydd parcio  

Neu mae'n bosib eich bod am gysylltu â ni am: 

 

 

Ap Parcio! Mae'n bosib talu am barcio drwy ddefnyddio ap PayByPhone neu efo arian parod yn holl feysydd parcio Cyngor Gwynedd.

Ar gael i'w lawrlwytho o'r App Store neu Google Play Store.
 Mwy o wybodaeth 

Close