Telerau ac amodau: Ailagor Canolfannau Ailgylchu

 1. Ar hyn o bryd mae Canolfannau Ailgylchu Caergylchu (Caernarfon), Bangor, Dolgellau, Ffridd Rasys (Harlech) a Phwllheli yn agored. Mae Garndolbenmaen, Blaenau Ffestiniog a’r Bala yn aros wedi cau am y tro.
 2. Ni fydd yn bosib cael mynediad i ganolfan ailgylchu heb archebu slot o flaen llaw.
 3. Mae’r canolfannau ailgylchu at ddefnydd trigolion Gwynedd yn unig.
 4. Peidiwch â mynd i’r canolfannau os oes gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, symptomau Covid-19, neu os ydych yn ynysu oherwydd cyflwr iechyd.
 5. Dim ond gwastraff cartref fydd yn cael ei dderbyn yn y canolfannau. Peidiwch â dod â gwastraff masnachol na gwastraff busnes.
 6. Rydym yn annog pawb ond i ddefnyddio’r canolfannau ailgylchu os nad ydych yn gallu storio yr eitemau yn ddiogel yn eich cartref.
 7. Peidiwch â chyrraedd y ganolfan fwy na 10 munud CYN AMSER DECHRAU eich slot.
 8. Rhaid cyrraedd y ganolfan o leiaf 10 munud CYN DIWEDD eich slot.
 9. CEIR YN UNIG fydd yn cael mynd i’r Canolfannau ar hyn o bryd (dim faniau bychain na threlars).
 10. Dim ond UN person gaiff ddod allan o’r car i ddadlwytho y gwastraff yn y ganolfan. Rhaid blant aros yn y car bob amser, ac ni chaniateir anifeiliaid anwes ar y safle.
 11. Peidiwch â dod ag eitemau sy'n rhy fawr neu'n rhy drwm i chi eu codi eich hun.
 12. Trefnwch eich gwastraff cyn dod i’r ganolfan fel bod posib dadlwytho mor gyflym â phosib. Bydd yr un sgipiau ag arfer yn y canolfannau er mwyn didoli gwastraff.
 13. Rhaid i wastraff cartref (household waste) (nad oes posib ei ailgylchu) fod mewn bagiau cyn ei roi yn y sgip (ag eithrio gwastraff gardd).
 14. Os yn mynd â GWASTRAFF GARDD mewn bagiau i’r ganolfan rhaid gwagio’r gwastraff gardd o’r bagiau wrth ei roi yn y sgip
 15. Er eich bod yn archebu slot, mae’n bosib bydd ciwiau ar adegau. Rydym yn gofyn i bobl fod yn amyneddgar ac yn barchus wrth y staff fydd yn trio eu gorau i gael pawb drwy’r ganolfan mor ddiogel a chyn gynted ag sy’n bosib
 16. Bydd trefniadau rheoli traffig mewn grym, a bydd staff yn gwirio rhif cofrestru pob cerbyd i wneud yn siwr eu bod wedi archebu slot o flaen llaw.
 17. Dewch â hylif glanhau dwylo (hand sanitizer) efo chi os yn bosib (defnyddiwch i olchi eich dwylo wrth adael y ganolfan).
 18. Defnyddiwch y gwasanaeth ailgylchu wythnosol i gael gwared ar wastraff mae modd ei ailgylchu. Gallwn gasglu mwy na llond y cartgylchu os ydi’r gwastraff wedi ei wahanu mewn bocsys
 19. Os oes eitemau mawr bydd y gwasanaeth gwastraff swmpus ar gael i’w archebu yn fuan.
 20. Ni fydd ymddygiad bygythiol na threisgar yn cael ei oddef a byddwn yn gofyn i chi adael y ganolfan.