Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu


Etholiad 5 Mai 2016


Canlyniadau

Canlyniadau ar wefan y BBC

 


Swydd Comisiynydd yr Heddlu 

Gwaith comisiynydd yr heddlu a throseddu fydd sicrhau bod anghenion plismona eu cymunedau’n cael eu cwrdd mor effeithiol â phosibl, gan ddod â chymunedau’n agosach at yr heddlu, meithrin hyder yn y system ac adfer ymddiriedaeth.

Bydd comisiynwyr yr heddlu a throseddu yn rhoi llais i’r cyhoedd ar y lefel uchaf, ac yn rhoi i’r cyhoedd y gallu i sicrhau bod eu heddlu’n atebol.

Mae mwy o wybodaeth ynghylch swydd comisiynydd yr heddlu a throseddu ynghyd â chyngor os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gael gan y Swyddfa Gartref.

Etholiad 15 Tachwedd 2012 - canlyniad

Ar 15 Tachwedd 2012 cafodd Winston Roddick ei ethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer ardal Heddlu Gogledd Cymru. Gweld canlyniadau'r etholiad