Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu

Cynhaliwyd Etholiad Comisiynydd yr Heddlu ar 6 Mai 2021.

Mae canlyniadau'r etholiad wedi eu cyhoeddi gan Cyngor Sir y Fflint:

Canlyniadau Etholiad Comisynydd yr Heddlu 2021

 


Dyddiadau Pwysig:

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio: dydd Llun, 19 Ebrill 2021  

 Dyddiad cau gwneud cais am bleidlais bost: 5pm ddydd Mawrth, 20 Ebrill 2021

 Dyddiad cau gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy: 5pm ddydd Mawrth, 27 Ebrill 2021


Cyngor Sir y Fllint sydd yn gweinyddu yr etholiad ar ran cynghorau Gogledd Cymru. Mwy o wybodaeth


Gwaith comisiynydd yr heddlu a throseddu fydd sicrhau bod anghenion plismona eu cymunedau’n cael eu cwrdd mor effeithiol â phosibl, gan ddod â chymunedau’n agosach at yr heddlu, meithrin hyder yn y system ac adfer ymddiriedaeth.

Bydd comisiynwyr yr heddlu a throseddu yn rhoi llais i’r cyhoedd ar y lefel uchaf, ac yn rhoi i’r cyhoedd y gallu i sicrhau bod eu heddlu’n atebol.

Mae mwy o wybodaeth ynghylch swydd comisiynydd yr heddlu a throseddu ynghyd â chyngor os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn ymgeisydd yn yr etholiad ar gael gan y Swyddfa Gartref.

Mae canlyniad etholiad 5 Mai 2016 i'w gael ar wefan y BBC.

Ar 15 Tachwedd 2012 cafodd Winston Roddick ei ethol yn Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer ardal Heddlu Gogledd Cymru. Gweld canlyniadau'r etholiad