Cronfa Huw Owen

Beth yw pwrpas y gronfa?

"Mae'r gronfa wedi ei chyfyngu i blant a phobol ifanc a dderbyniodd eu haddysg yn Hen Ysgol Llanegryn, neu sydd yn cael neu wedi derbyn eu haddysg yn Ysgol Craig y Deryn. Mae i’w ddefnyddio at gyfer dibenion addysgiadol yn unig."

 

Sut mae gwneud cais? 

Er mwyn cael ei ystyried i dderbyn y cymorth ariannol hwn, rhaid ysgrifennu llythyr cais a'i anfon at: 

Robert John Roberts 
Gwasanaethau Adnoddau Addysg
Cyngor Gwynedd
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

neu e-bostioCronfaHuwOwen@gwynedd.llyw.cymru

  

Dyddiad cau

Anfonwch eich cais erbyn dydd Llun cyntaf ym mis Ionawr.