Gwasanaeth Archebu a Chasglu / Cludo Gartref

Erbyn hyn mae’n bosib archebu llyfrau, a byddwn yn cysylltu efo chi pan fyddant yn barod i’w casglu o’r llyfrgell. Mae gwasanaeth cludo i’r cartref hefyd ar gael os nad ydych yn gallu dod i’r llyfrgell i gasglu’r archeb. 
 

Sut mae’r gwasanaeth yn gweithio?

 

 1. Bydd angen i chi fod yn aelod o lyfrgell Gwynedd er mwyn defnyddio’r gwasanaeth. Gallwch ymaelodi ar-lein, neu drwy ffonio eich llyfrgell leol.

  Os ydych yn aelod yn barod, byddwch angen rhif eich cerdyn llyfrgell.

 2. Os ydych yn gwybod pa lyfr rydych am ei archebu, y ffordd hawsaf ydi archebu drwy’r catalog llyfrgell.
  Archebu llyfr o’r catalog llyfrgell

 3. Os nad ydych yn gwybod pa lyfr yn union rydych ei eisiau, gallwch archebu pecyn parod 6 llyfr o’r llyfrgell. Gallwch ddewis y math o lyfrau rydych am eu derbyn (e.e. rhamant, plant, ffuglen ayyb) neu gallwch nodi eich dymuniad am lyfrau gan awdur penodol, neu bwnc penodol e.e. garddio.
  Archebu pecyn llyfrau o’r llyfrgell

 4. Os ydych wedi dewis CASGLU O’R LLYFRGELL, bydd y llyfrgell yn cysylltu gyda chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith i roi gwybod pryd bydd y llyfrau yn barod i’w casglu, a threfnu amser ar gyfer gwneud hynny.

 5. Os ydych wedi dewis CLUDO I’R CARTREF, bydd y llyfrgell yn cysylltu gyda chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith i roi gwybod pryd bydd y llyfrau’n eich cyrraedd. Bydd y gyrrwr yn cnocio ar y drws ac yn gadael y llyfrau ar eich stepen drws. Os na fydd ateb, bydd y gyrrwr yn gadael nodyn fel bod modd i chi gysylltu gyda'r llyfrgell i ail drefnu amser. Os oes gennych lyfrau sydd angen mynd yn ôl i’r llyfrgell, dylech eu gadael mewn bag / bocs ar stepen eich drws ychydig cyn i’r gyrrwr gyrraedd. Nid oes modd trefnu i’r gyrrwr gasglu llyfrau yn unig.

 6. Dychwelyd llyfrau:  Yn ystod y cyfnod hwn, nid oes dyddiad penodol ar gyfer dod â llyfrau yn ôl (bydd y cyfnod benthyg yn cael ei adnewyddu’n awtomatig) ac ni fydd dirwyon.

  Os ydych eisiau mynd â llyfrau yn ôl i’r llyfrgell, bydd bin y tu allan i’r llyfrgelloedd yn ystod oriau agor (manylion oriau agor ar dudalen Eich Llyfrgell Leol).