Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd:-


Os ydych yn dymuno gwrthwynebu unrhyw un or gorchmynion uchod, dylid anfon eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig, gan nodi eich rhesymau dros wneud hynny at y cyfeiriad: 
tabl1
Disgrifiad o'r Gorchymyn /Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriDyddiad cau'r ymgynghori
Gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd (ardal Dwyfor, rhif 4) 2020 - CAT-3693 GT 7 Hydref 2020 6 Tachwedd 2020

Gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd (Gorchymyn Cydgrynhoi 2007) (Gorchymyn Amrywio) (ardal Meirionnydd, rhif 4) 2020 - CAT-3691 GT

7 Hydref 2020 6 Tachwedd 2020

Gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd, (ardal Arfon Rhif 12) 2020 - CAT 3622 GT

14 Hydref 2020  27 Tachwedd 2020


Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad
Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Neu gallwch anfon eich gwrthwynebiad ymlaen drwy e-bost i:

Trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru