Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd:-


Os ydych yn dymuno gwrthwynebu unrhyw un or gorchmynion uchod, dylid anfon eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig, gan nodi eich rhesymau dros wneud hynny at y cyfeiriad: 
tabl1
Disgrifiad o'r Gorchymyn /Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriDyddiad cau'r ymgynghori

Gorchymyn Arbrofol Cyngor Gwynedd  Gwahardd Aros (Y Glyn, Llanberis) 2021

CAT-3775 GT

 21/04/2021  21/10/2021

Gorchymyn Arbrofol Cyngor Gwynedd

Gwahardd aros A4087 Ffordd Caernarfon, Bangor 2021

CAT-3777 GT

 19/05/2021  19/11/2021 

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

Gwahardd a Chyfyngu  aros a mannau parcio ar y stryd

(ARDAL ARFON RHIF 13) 2021

CAT-3779 GT

 6/10/2021  17/11/2021

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

(Ffyrdd Sirol Amrywiol ar y cyd â ffordd osgoi Caernarfon/ Bontnewydd  A487)

(Cyfyngiad Cyflymder 30  a 40 M.Y.A.a di gyfyngiad) 2021

CAT-3836 GT

 6/10/21  17/11/2021


Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad

Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Neu gallwch anfon eich gwrthwynebiad ymlaen drwy e-bost i:

Trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru