Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd:

tabl1
Disgrifiad o'r Gorchymyn /Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriDyddiad cau'r ymgynghori

Gorchymyn Cyngor Gwynedd - gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd - Gorchymyn cydgrynhoi 2007 - Gorchymyn amrywio (Ardal Bangor a'r cylch) 2019 

CAT - 3383GT

17/04/2019 29/05/2019

 

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD
GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD
ARDAL BANGOR A’R CYLCH) 2019
CAT-3439GT 

 22/05/2019 21/06/2019

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD
GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD
(ARDAL CAERNARFON A’R CYLCH) 2019
CAT-3442GT 

 22/05/2019  21/06/2019

Os ydych yn dymuno gwrthwynebu unrhyw un or gorchmynion uchod, dylid anfon eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig, gan nodi eich rhesymau dros wneud hynny at y cyfeiriad: 

Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad
Cyngor Gwynedd
Stryd Shirehall
Caernarfon
Gwynedd
Ll55 1SH

Neu gallwch anfon eich gwrthwynebiad ymlaen drwy e-bost i:

Trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru