Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd:

tabl1
Disgrifiad o'r Gorchymyn /Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriDyddiad cau'r ymgynghori

Gorchymyn Cyngor Gwynedd - cyfyngiad cyflymder parth 20m.y.a. a 40m.y.a. 2019 (Y Groeslon, Pwllheli a Chwilog) 

CAT - 3301GT

13/02/2019

28/03/2019

Gorchymyn Cyngor Gwynedd - gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd - Gorchymyn cydgrynhoi 2007 - Gorchymyn amrywio (Ardal Bangor a'r cylch) 2019

CAT - 3383GT

20/02/2019

22/03/2019

Gorchymyn Cyngor Gwynedd - gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd (Ardal Dwyfor) 2019

CAT - 3384GT

20/03/2019

01/04/2019

Os ydych yn dymuno gwrthwynebu unrhyw un or gorchmynion uchod, dylid anfon eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig, gan nodi eich rhesymau dros wneud hynny at y cyfeiriad: 

Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad
Cyngor Gwynedd
Stryd Shirehall
Caernarfon
Gwynedd
Ll55 1SH

Neu gallwch anfon eich gwrthwynebiad ymlaen drwy e-bost i:

Trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru