Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd:-


Os ydych yn dymuno gwrthwynebu unrhyw un or gorchmynion uchod, dylid anfon eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig, gan nodi eich rhesymau dros wneud hynny at y cyfeiriad: 
tabl1
Disgrifiad o'r Gorchymyn /Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriDyddiad cau'r ymgynghori

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

(Gwaharadd a chyfyngu aros a

mannau parcio ar y stryd)

(ARDAL ARFON RHIF 13) 2021

CAT-3779 GT

 23/06/2021  23/07/2021

Gorchymyn Arbrofol Cyngor Gwynedd  Gwahardd Aros (Y Glyn, Llanberis) 2021

CAT-3775 GT

 21/04/2021  21/10/2021

Gorchymyn Arbrofol Cyngor Gwynedd

Gwahardd aros A4087 Ffordd Caernarfon, Bangor 2021

CAT-3777 GT

 19/05/2021  19/11/2021 

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD

FFORDD B4418 BRO SILYN, TALYSARN I NANTLLE

CYFYNGIAD CYFLYMDER 50 M.Y.A. 2021

CAT-3748 GT

 

 07/07/2021  18/08/2021

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD

FFORDD A4086 CWM Y GLO I LLANRUG

CYFYNGIAD CYFLYMDER 40 M.Y.A. 2021

CAT-3696 GT

 

 07/07/2021  18/08/2021


Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad

Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Neu gallwch anfon eich gwrthwynebiad ymlaen drwy e-bost i:

Trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru