Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd:-

 

20
tabl1
Disgrifiad o'r Gorchymyn /Cyhoeddi

Gorchymyn Cyngor Gwynedd 

Storiel, Bangor 

CAT-3539

Gorchymyn

 

Gorchymyn Cyngor Gwynedd (Darpariaeth am barcio 24 awr yn safle Y Glyn, Llanberis. Darpariaeth am barcio nos yn Ffordd y Gogledd, Pwllheli) 2023

Gorchymyn Amrywio (Darpariaeth am barcio nos ar faes parcio yr hen safle Shell, Caernarfon a maes parcio y Meas Cricieth) 2023

Datganiad yn dangos rheswm i wneud y gorchmynion

Datganiad Cydraddoldeb.

Gorchymyn 1997

Rhybudd

 

 

 30/05/2023

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

Gwaharddiadau, cyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd a dirymu

Ardal Arfon (rhif 21) (ochr Bangor) 2023

CAT-4120 KFD

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

 12/07/2023

Gorchymyn Cyngor Gwynedd (Gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd a diddymu) Ardal Dwyfor rhif 7 2023

 

CAT-4050

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

02/08/2023

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

Gwaharddiadau, cyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd a dirymu

Ardal Meirionnydd (rhif 10) 2023

CAT-4151 KFD

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

 16/08/2023

Cyngor Gwynedd

Gorchymyn arbrofol - gwahardd aros dim aros ar unrhyw adeg a deiliaid trwydded parcio i drigolion neu gyfyngiad amser 90 munud dim dychwelyd o fewn 2 awr - 8yb hyd at 4yp

Nant Gwynant 2023

CAT-4171 KFD

Rhybudd 
Gorchymyn 
Rhesymau

 23/08/2023

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

Gwaharddiadau, cyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd a dirymu

Ardal Arfon (rhif 22) 2023

CAT-4198 KFD

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

 20/09/2023

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

(Amryw Ffyrdd Sirol, Ardal Arfon) (Cyfyngiad Cyflymder 20 M.Y.A.) 2023

Cat-4166

Rhybudd 

Gorchymyn

Rhesymau

 25/09/23

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

(Amryw Ffyrdd Sirol, Ardal Arfon) (Cyfyngiad Cyflymder 30 M.Y.A.) 2023

Cat-4167

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

 25/09/23

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

(Amryw Ffyrdd Sirol, Ardal Dwyfor) (Cyfyngiad Cyflymder 20 M.Y.A.) 2023

Cat-4172

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

 25/09/23

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

(Amryw Ffyrdd Sirol, Ardal Dwyfor) (Cyfyngiad Cyflymder 30 M.Y.A.) 2023

Cat-4173

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

 25/09/23

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

(Amryw Ffyrdd Sirol, Ardal Meirionnydd) (Cyfyngiad Cyflymder 20 M.Y.A.) 2023

Cat-4177

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

 25/09/23

Gorchymyn Cyngor Gwynedd (Amryw Ffyrdd Sirol, Ardal Meirionnydd) (Cyfyngiad Cyflymder 30 M.Y.A.) 2023

Cat-4178

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

 25/09/23

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

Cyfyngiad cyflymder 40 m.y.a. 2023

Lôn Abererch, Pwllheli a ffordd y B4354, Rhosfawr

CAT-4206 KFD

Rhybudd 
Gorchymyn 
Rhesymau 

 04/10/23
 Am ragor o wybodaeth cysylltwch a'r Adran Amgylchedd:                                                             

Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Neu gallwch e-bostio:

Trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru