Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd:-

tabl1
Disgrifiad o'r Gorchymyn /Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriDyddiad cau'r ymgynghori

Gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd (ardal Dwyfor, rhif 3) - CAT-3565GT

13/11/2019 12/12/2019

Gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd (Gorchymyn cydgrynhoi 2007) (ardal Bangor, rhif 11) - CAT 3563GT

13/11/2019 12/12/2019

Gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd (Gorchymyn cydgrynhoi 2007) (ardal Dwyfor, rhif 2) - CAT-3510GT

20/11/2019 02/01/2020

Gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd (ardal Arfon, rhif 9) 2019 - CAT-3515GT

27/11/2019 08/01/2020

Os ydych yn dymuno gwrthwynebu unrhyw un or gorchmynion uchod, dylid anfon eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig, gan nodi eich rhesymau dros wneud hynny at y cyfeiriad: 

Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad
Cyngor Gwynedd
Stryd Shirehall
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Neu gallwch anfon eich gwrthwynebiad ymlaen drwy e-bost i:

Trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru