Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd:

tabl1
Disgrifiad o'r Gorchymyn Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriDyddiad cau'r ymgynghori

Gorchymyn Cyngor Gwynedd (Bethesda) - Cyfyngiad cyflymder part 20 m.y.a. a 40 m.y.a. 2018

19/12/2018 30/01/2019

Gorchymyn Cyngor Gwynedd - gwaharadd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stry (Ardal Caernarfon) 2019 

16/01/2019 28/02/2019

Os ydych yn dymuno gwrthwynebu unrhyw un or gorchmynion uchod, dylid anfon eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig, gan nodi eich rhesymau dros wneud hynny at y cyfeiriad: 

Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad
Cyngor Gwynedd
Stryd Shirehall
Caernarfon
Gwynedd
Ll55 1SH

Neu gallwch anfon eich gwrthwynebiad ymlaen drwy e-bost i:

Trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru