Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd:

tabl1
Disgrifiad o'r Gorchymyn /Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriDyddiad cau'r ymgynghori

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD
GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD (GORCHYMYN CYDGRYNHOI 2007) GORCHYMYN AMRYWIO (ARDAL DWYFOR RHIF 2) 2019

CAT-3510GT 

 07/08/2019  06/09/2019

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (MINFFORDD A THYWYN)
(CYFYNGIAD CYFLYMDER 40M.Y.A.) 2019
CAT - 3397GT

15/082019 26/09/2019

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD) (ARDAL MEIRIONYDD 2) 2019
CAT - 3428GT

15/08/2019 26/09/2019

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (FFORDD DOSBARTH 11 B4366)
(FFORDD BETHEL, CAERNARFON)
(CYFYNGIAD CYFLYMDER 40M.Y.A.) 2019
CAT-3490GT

21/08/2019 02/10/2019

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD GORCHYMYN CYDGRYNHOI 2007 GORCHYMYN AMRYWIO (CAERNARFON, Y FELINHELI A LLANBERIS) 2019

CAT-3479GT 

 21/08/2019  02/10/2019

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD CLIRFFORDD (FFYRDD MYNEDIAD I'R TRAETH A LLWYBR PROMENÂD ABERMAW) 2019
CAT - 3402GT

05/09/2019 16/10/2019

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD 
GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD (BANGOR A THREGARTH) 2019
CAT - 3512GT

11/09/2019 23/10/2019

Os ydych yn dymuno gwrthwynebu unrhyw un or gorchmynion uchod, dylid anfon eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig, gan nodi eich rhesymau dros wneud hynny at y cyfeiriad: 

Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad
Cyngor Gwynedd
Stryd Shirehall
Caernarfon
Gwynedd
Ll55 1SH

Neu gallwch anfon eich gwrthwynebiad ymlaen drwy e-bost i:

Trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru