Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd: 

tabl1
Disgrifiad o'r GorchymynCyhoeddi

Gorchymyn Cyngor Gwynedd 
Storiel, Bangor 
CAT-3539

Gorchymyn

 

Gorchymyn Cyngor Gwynedd (Darpariaeth am barcio 24 awr yn safle Y Glyn, Llanberis. Darpariaeth am barcio nos yn Ffordd y Gogledd, Pwllheli) 2023

Gorchymyn Amrywio (Darpariaeth am barcio nos ar faes parcio yr hen safle Shell, Caernarfon a maes parcio y Meas Cricieth) 2023

Datganiad yn dangos rheswm i wneud y gorchmynion

Datganiad Cydraddoldeb.

Gorchymyn 1997

Rhybudd 

 30/05/2023

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

(Amryw Ffyrdd Sirol, Ardal Arfon) (Cyfyngiad Cyflymder 20 M.Y.A.) 2023

Cat-4166

Rhybudd 

Gorchymyn

Rhesymau

 25/09/23

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

(Amryw Ffyrdd Sirol, Ardal Arfon) (Cyfyngiad Cyflymder 30 M.Y.A.) 2023

Cat-4167

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

 25/09/23

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

(Amryw Ffyrdd Sirol, Ardal Dwyfor) (Cyfyngiad Cyflymder 20 M.Y.A.) 2023

Cat-4172

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

 25/09/23

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

(Amryw Ffyrdd Sirol, Ardal Dwyfor) (Cyfyngiad Cyflymder 30 M.Y.A.) 2023

Cat-4173

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

 25/09/23

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

(Amryw Ffyrdd Sirol, Ardal Meirionnydd) (Cyfyngiad Cyflymder 20 M.Y.A.) 2023

Cat-4177

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

 25/09/23

Gorchymyn Cyngor Gwynedd (Amryw Ffyrdd Sirol, Ardal Meirionnydd) (Cyfyngiad Cyflymder 30 M.Y.A.) 2023

Cat-4178

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

 25/09/23

CYNGOR GWYNEDD

GORCHYMYN ARBROFOL – BRICK STREET A STRYD JÂMS, BANGOR

TREFN UNFFORDD 2023

CAT-4208 KFD

Rhybudd

Gorchymyn

Rhesymau

 18/10/23

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

Gwaharddiadau, cyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd

Ardal Arfon (Rhif 24) 2024

115044 KFD

 28/02/24
 Am ragor o wybodaeth cysylltwch a'r Adran Amgylchedd:                                                             

Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Neu gallwch e-bostio:

Traffig@gwynedd.llyw.cymru