Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd:-


Os ydych yn dymuno gwrthwynebu unrhyw un or gorchmynion uchod, dylid anfon eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig, gan nodi eich rhesymau dros wneud hynny at y cyfeiriad: 
tabl1
Disgrifiad o'r Gorchymyn /Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriDyddiad cau'r ymgynghori

Gorchymyn Arbrofol Cyngor Gwynedd  Gwahardd Aros (Y Glyn, Llanberis) 2021

CAT-3775 GT

 21/04/2021  21/10/2021

Gorchymyn Cyngor Gwynedd Ffordd dosbarth 111 A (Ffordd ddi-ddosbarth Rufeinig Abergwyngregyn)  (Cyfyngiadau pwysau) 2021

CAT-3608 GT

 21/04/2021  09/06/2021

Gorchymyn Cyngor Gwynedd (GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD) 

(GORCHYMYN CYDGRYNHOI 2007)

GORCHYMYN AMRYWIO

(ARDAL ARFON RHIF 10) 2021

CAT-3613 GT

 28/04/2020  09/06/2021

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD

GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A

MANNAU PARCIO AR Y STRYD

(ARDAL DWYFOR RHIF 4) 2021

CAT-3693 GT

 28/04/2021  16/06/2021

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD

ABERMAW A DOLGELLAU

CYFYNGIAD CYFLYMDER PARTH 20 M.Y.A. 2021

CAT-3616GT

 29/04/2021  10/06/2021

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD

FFORDD B4413 LLANBEDROG I FYNYTHO

FFORDD A497 MORFA NEFYN I BWLLHELI

CYFYNGIAD CYFLYMDER 40 a 50 M.Y.A. 2021

CAT-3617 GT

 05/05/2021  16/06/2021

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD

GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A

MANNAU PARCIO AR Y STRYD

(GORCHYMYN CYDGRYNHOI 2007)

GORCHYMYN AMRYWIO (ARDAL MEIRIONNYDD RHIF 5) 2021

CAT-3678 GT

 06/05/2021  17/06/2021


Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad

Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Neu gallwch anfon eich gwrthwynebiad ymlaen drwy e-bost i:

Trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru