Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd:-

 

tabl1
Disgrifiad o'r Gorchymyn /Cyhoeddi

Gorchymyn Cyngor Gwynedd 

Storiel, Bangor 

CAT-3539

Gorchymyn

 

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

(Gwahardd a chyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd a dirymu)

Ardal Meirionydd Rhif 9 2023

CAT-4024

Gorchymyn

Rhesymau

Rhybudd

 15/02/2023

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

Stryd Marcws, Caernarfon

Trefn Unffordd 2023

CAT-4030

Gorchymyn

Rhesymau

Rhybudd

 

15/02/2023

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

(Gwahardd aros dros nos i garafanau modur rhwng 11yh ac 8yb)

Gorchymyn arbrofol y foryd, Caernarfon, dau gilfan ar yr A496 Abermaw a cilfan ar yr A497 Cricieth 2023

CAT-4092

Gorchymyn

Rhesymau

Rhybudd

 22/02/2023

Gorchymyn Cyngor Gwynedd

Gwaharddiadau, cyfyngu aros a mannau parcio ar y stryd a dirymu

Ardal Arfon (rhif 18) (ochr Bangor) 2023

CAT-3950 KFD

Gorchymyn

Rhesymau

Rhybudd

 01/03/2023

Gorchymyn Cyngor Gwynedd                                                                            

(Gwahardd a chyfyngu aros a

Mannau parcio ar y stryd a diddymu)

Ardal Dwyfor rhif 7  2023

CAT-4050 

Gorchymyn

Rhesymau

Rhybudd

 

08/03/2023 

Gorchymyn Cyngor Gwynedd                                                                            Clirffordd 24 awr 

Llangywer 2023

CAT-4098 KFD

Gorchymyn 
Rhesymau
Rhybudd

 15/03/2023
 Am ragor o wybodaeth cysylltwch a'r Adran Amgylchedd:

Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Neu gallwch e-bostio:

Trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru