Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig (TRO) yw'r ddogfen gyfreithiol statudol sy'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio neu wahardd symud traffig ar y briffordd.

Mae'n galluogi'r Awdurdod Priffyrdd i reoleiddio cyflymder, pwysau, symudiadau ac arferion parcio cerbydau, yn ogystal â rheoleiddio symudiadau cerddwyr.

Gwybodaeth o ran Gorchmynion Rheoleiddio Traffig sy'n cael eu prosesu ar hyn o bryd:

tabl1
Disgrifiad o'r Gorchymyn /Dyddiad cychwyn yr ymgynghoriDyddiad cau'r ymgynghori

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD
GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD
GORCHYMYN CYDGRYNHOI 2007
GORCHYMYN AMRYWIO (CAERNARFON, Y FELINHELI A LLANBERIS) 2019
CAT-3479GT

19/06/2019

 

19/07/2019

 

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD
(FFORDD DOSBARTH 11  B4366
FFORDD BETHEL, CAERNARFON)
(CYFYNGIAD CYFLMDER 40 M.Y.A.) 2019
CAT-3490GT 

 19/06/2019  19/07/2019

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD) (ARDAL BANGOR A'R CYLCH)
CAT-3439GT

17/07/2019 28/08/2019

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD
(GWAHARDD A CHYFYNGU AROS A MANNAU PARCIO AR Y STRYD)
(ARDAL CAERNARFON A’R CYLCH)
CAT-3442GT 

 17/07/2019  28/08/2019

 

GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD
CLIRFFORDD
(FFYRDD MYNEDIAD I’R TRAETH A’R LLWYBR PROMENÂD ABERMAW) 2019
CAT-3402GT 

 18/07/2019  16/08/2019

s ydych yn dymuno gwrthwynebu unrhyw un or gorchmynion uchod, dylid anfon eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig, gan nodi eich rhesymau dros wneud hynny at y cyfeiriad: 

Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad
Cyngor Gwynedd
Stryd Shirehall
Caernarfon
Gwynedd
Ll55 1SH

Neu gallwch anfon eich gwrthwynebiad ymlaen drwy e-bost i:

Trafnidiaeth@gwynedd.llyw.cymru