Hysbysebu Trwyddedau

Mae gofyn i’r Cyngor hysbysebu’r ceisiadau isod ar y wefan:

  • cais am drwydded eiddo
  • cais am ddatganiad darparieithol
  • cais i amrywio trwydded eiddo
  • cais am dystysgrif eiddo clwb
  • cais i amrywio tystysgrif eiddo clwb

Mae ceisiadau yn agored i sylwadau am gyfnod o 28 diwrnod.

Rhaid cyflwyno sylwadau yn ysgrifenedig i’r Swyddog Trwyddedu at y cyfeiriad canlynol:

Swyddog Trwyddedu
Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd
Cyngor Gwynedd
Stryd y Jêl
CAERNARFON
Gwynedd
LL55 1SH

neu gallwch eu cyflwyno drwy ebost: Trwyddedu@gwynedd.llyw.cymru

Dalier Sylw: Mae'n drosedd i wneud datganiad ffug yn fwriadol neu yn ddi-hid mewn perthynas â chais, a'r ddirwy uchaf y gall person ei wynebu os yw'n euog o'r drosedd yma yw £5,000. 


Hysbysiadau cyfredol