Sut ydw i'n pleidleisio mewn etholiad?

Byddwch yn derbyn cerdyn pleidleisio drwy'r post yn ystod yr wythnosau cyn yr etholiad. Bydd y manylion pleidleisio i gyd ar y cerdyn, gan gynnwys lleoliad eich gorsaf bleidleisio.

Mae’n helpu’r clerc pleidleisio os ewch â'r cerdyn gyda chi i'r orsaf bleidleisio ar y diwrnod ond gallwch bleidleisio hebddo.

Os nad ydych chi wedi derbyn eich cerdyn pleidleisio cyn yr etholiad gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 01766 771000.


Lleoliad eich gorsaf bleidleisio

Bydd lleoliad eich gorsaf bleidleisio wedi ei nodi ar eich cerdyn pleidleisio. Gallwch hefyd ddod o hyd i'r lleoliad drwy roi eich cod post yn y blwch: 

  

 

 

Oriau agor gorsafoedd pleidleisio

Oriau agor pob gorsaf bleidleisio yn ystod etholiad yw 07:00 – 22:00. 

Sut ydw i'n llenwi'r papur pleidleisio?

Gall y clerc pleidleisio egluro hyn i chi ar y diwrnod.

Os ydych chi wedi dewis derbyn pleidlais bost bydd gwybodaeth yn cael ei ddarparu yn y pecyn gaiff ei anfon atoch. 

Ydi fy ngorsaf bleidleisio i'n hygyrch?

Rydym yn ceisio sicrhau bod ein gorsafoedd pleidleisio’n hygyrch ond nid yw hyn yn bosib bob amser.

Mae’r staff yn y gorsafoedd pleidleisio yn rhoi adborth i ni ynghylch hygyrchedd ar ôl pob etholiad. Mae'r wybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni adolygu gorsafoedd pleidleisio yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw faterion yr hoffech eu codi ynghylch hygyrchedd gorsafoedd pleidleisio cysylltwch â ni ar 01766 771000. 

Beth os na fedra i fynd i'r orsaf bleidleisio ar y diwrnod?

Os na fedrwch chi fynd i'r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad am ba bynnag reswm (gwaeledd, ar eich gwyliau ayyb), mae'n bosib bwrw pleidlais absennol. Mae 2 fath o bleidlais absennol: