Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

Amserlen cyfarfodydd y cyngor

Calendr pwyllgorau

Taflen hefyd ar gael.


Rhaglenni, adroddiadau swyddogion, papurau cefndir, is-bwyllgorau a fforymau sefydlog

Papurau pwyllgor


Prif gynigion polisi a phenderfyniadau pwysig ar bolisiau

Papurau pwyllgor


Ffeithiau a dadansoddiad o’r ffeithiau

Papurau pwyllgor


Ymgynghori gyda’r cyhoedd

Manylion am ymgynghoriadau presennol. 

Manylion cyswllt unigol ar gael yn dibynnu ar natur yr ymgynghoriad.


Arweiniad ar gyfathrebu mewnol, meini prawf ar gyfer dod i benderfyniadau, cyfarwyddiadau, llawlyfrau a chanllawiau mewnol

Canllawiau ac adroddiadau, copi papur ac electronig ar gael.

Swyddogaeth tosolwg a chraffu