Rhestrau a chofrestrau

Cofrestrau cyhoeddus a chofrestrau sy’n gofnodion cyhoeddus

Mae’r Cofrestrau isod ar gael i’r cyhoedd eu gweld ar ffurf papur ac yn electronig:

Cyswllt: Rheolwr Systemau Gweithredol: 01286 682723

  • Cofrestr Trwyddedau Meysydd Carafanau

Cyswllt: Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd: 01286 685605

Codir tâl am yr uchod


Cofrestr buddiannau ariannol cynghorwyr a buddiannau eraill

  • Rhestr buddiannau aelodau - Copi papur yn unig


Cofrestr rhoddion a lletygarwch

  • Rhestr rhoddion a lletygarwch aelodau - Copi papur yn unig

Cysylltwch â’r Swyddog Priodoldeb os am dderbyn copi - 01286 679168


Priffyrdd, trwyddedu, cynllunio, tir comin a llwybrau troed

  • Tir comin a lleiniau pentref - Copi papur yn unig

Cysylltwch â’r Rheolwr Gwasanaethau Amgylcheddol os am dderbyn copi - 01286 679428

  • Cofrestr hawliau tramwy cyhoeddus - Copi papur yn unig

Cysylltwch â’r Rheolwr Hawliau Tramwy os am dderbyn copi - 01341 424473

Codir tâl am gopïau


Cofrestr etholwyr

Copïau ar gael mewn swyddfeydd.

  • Rhestrau etholwyr ar gyfer etholaethau Arfon, Dwyfor a Meirionnydd - Codir tâl am wneud copïau
  • Rhestr etholwyr ar gyfer llywodraeth leol - Codir tâl am wneud copïau

Cysylltwch â’r Swyddog Etholiadau am ragor o wybodaeth: 01286 679291