Adeiladau Rhestredig

Mae tua 2,400 o adeiladau rhestredig yng Ngwynedd (ac eithrio Parc Cenedlaethol Eryri).

 

Graddfeydd

Mae adeiladau yn cael eu rhestru oherwydd eu pwysigrwydd hanesyddol neu bensaernïol arbennig. Maent wedi’u dosbarthu yn ôl graddfa i ddangos eu pwysigrwydd cymharol:

  • I  - Adeiladau o ddiddordeb eithriadol, yn genedlaethol fel arfer
  • II* - Adeiladau arbennig o bwysig, yn fwy na diddordeb arbennig
  • II  - Adeiladau o ddiddordeb arbennig, sy’n haeddu pob ymdrech i’w cadw


Adeiladau rhestredig a chaniatâd cynllunio

Cyn cychwyn ar unrhyw waith ar adeilad rhestredig rydym yn awgrymu'n gryf eich bod yn cysylltu â ni i weld a ydych angen caniatâd ai peidio.

Mae’r math o ddatblygiadau sydd angen caniatâd fel arfer yn cynnwys:

  • newid drysau neu ffenestri
  • adeiladu estyniad
  • peintio dros waith brics
  • gosod aerials teledu, dysgl loeren neu larwm lladron
  • newid deunyddiau ar y to
  • symud neu dynnu waliau mewnol 
  • tynnu neu addasu llefydd tân, paneli neu risiau.

Mae posibilrwydd y cewch eich erlyn os cewch eich dal yn gwneud gwaith heb ganiatâd. 

 

Cyflwyno cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig

Nid oes ffi ychwanegol am gyflwyno cais Caniatâd Adeilad Rhestredig (dim ond y ffi am y cais cynllunio llawn). Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno eich cais, ewch i'r adran cynllunio.

Os byddwch yn gwneud gwaith ar adeilad rhestredig, mae'n bosib y byddwch yn gymwys i dderbyn grant tuag at y gwaith gan Cadw

 

Rhagor o wybodaeth

COFIWCH! Os yw'r datblygiad o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, byddwch angen cysylltu gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri nid gyda Chyngor Gwynedd. I weld a yw'r datblygiad yn y Parc Cenedlaethol, edrychwch ar y map - Ardal Parc Cenedlaethol Eryri.