Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Y Cyfansoddiad

Dogfennau sy’n disgrifio sut y mae’r Cyngor yn gweithredu e.e. pwerau a swyddogaethau pwyllgorau, cylch gorchwyl, gorchmynion sefydlog, rheoliadau ariannol.

Tâl am lungopiau. 


Strwythur democrataidd y Cyngor

Mae 75 cynghorydd yn eistedd ar Gyngor Gwynedd ac mae'r Cyngor yn gweithredu drwy Cabinet a Phwyllgorau Craffu. Ar y tudalennau hyn, ceir gwybodaeth am brif elfennau strwythur gwleidyddol y Cyngor.

Tâl am lungopiau. 


Strwythur gwasanaethau’r Cyngor

Gwybodaeth am uwch strwythur rheolaethol y Cyngor sef cyfarwyddwyr strategol a phenaethiaid gwasanaeth. Copi caled o’r daflen ar gael gan yr Uned Gyfathrebu a llyfrgelloedd lleol 01766 771000. 


Lleoliad ac amseroedd agor eiddo’r Cyngor 

Amseroedd agor eiddo sy’n agored i’r cyhoedd. 

Ewch i’r gwasanaethau unigol e.e. Amgueddfeydd, Canolfannau Hamdden. 


Gwybodaeth am gynghorwyr 

Enwau, cyfeiriadau a manylion cyswllt ar gael. 

Copi caled o’r daflen ar gael gan yr Uned Gyfathrebu a llyfrgelloedd lleol 01766 771000. 


Manylion cyswllt gwasanaethau 

Manylion cyswllt ar gyfer gwasanaethau

Ffôn: 01766 771000 (Canolfan gyswllt)

E-bost: galwgwynedd@gwynedd.llyw.cymru neu’r gwasanaethau unigol. 


Canlyniadau etholiadau

Canlyniadau etholiadau diweddaraf ar gyfer llywodraeth leol, Ewrop, y Cynulliad a San Steffan.