Cartref > Y Cyngor > Cynghorwyr a phwyllgorau > Cynghorau Cymuned

Cynghorau Tref/ Cymuned Gwynedd

Cynhaliwyd etholiadau Cynghorau Cymuned/ Tref ar 4 Mai 2017.

Canlyniadau Cynghorau Cymuned/ Tref 2017 

I ymholi ynglŷn â seddi gwag/etholiadau, cysylltwch â Chlerc eich Cyngor Cymuned.