Clercod Cymuned Dwyfor

Gweld map Cynghorau Cymuned Gwynedd

 

Phillip Hughes

12 Gerddi Madryn

Chwilog

Pwllheli

LL53 6TH


cyngorcymunedaberdaron@gmail.com

Shirley Wyn Williams

92 Ffordd y Sir

Penygroes

Caernarfon

LL54 6EY

(01286) 881387 / 07593501179

ccbeddgelert@yahoo.com

Mrs G Roberts
Gwyndy
Bryncroes
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8ET
(01758) 730357

Nia Jane Owen-Midwood,

Mayfield,

Lon Isaf,

Morfa Nefyn,

Pwllheli,

Gwynedd.

LL53 6BW

 

Rhif Ffon – 01758720621

Cyfeiriad E-bost – Clercbuan@outlook.com

Ken Williams
Bodwyn
Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EG
(01286) 660141
clynnogcc@outlook.com

Dr Catrin Jones
Cae Gwenllian
Pentrefelin
Criccieth
Gwynedd
LL52 0RB
(01766) 523294
clerccriccieth@gmail.com

Ms Eleri Davies
Cartrefle 
Bryncir
Gwynedd
LL51 9LX
07557125477
Cyngordolbenmaen@outlook.com

Dylan Wynn Jones 
Cae Pwll
Trefor
Caernarfon
Gwynedd
07951279469
ccllanaelhaearn@yahoo.com 

Mrs Carys Jones

Garth

24 Penlon Llŷn

Pwllheli

Gwynedd

LL53 5SL

07887836807

Cyngorcymunedllanbedrog@gmail.com

Ms Einir Wyn
Fferm Cae Du
Abersoch
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7HT
(01758) 712434
clerc@cyngorcymunedllanengan.cymru

Mr Haydn Jones
Bryn y Felin
Penrallt
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5UE
(01758) 614291
haydn.brynyfelin@tiscali.co.uk

Bethan Parry Jones
Derwen Gam
Chwilog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6SP
(01766) 810614 / 07969 429062
clercccllanystumdwy@gmail.com

Pat Humphreys
Cae'r Wydden
Lôn Isaf
Morfa Nefyn
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6BS

07901704410

clerccyngortrefnefyn@gmail.com

Gillian Wynne Thomas
1 Y Dreflan
Rhosgadfan
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7HP

07979 438 307
ccpistyll@outlook.com

Marian Roberts

Tawelfan,

29 Maes Gerddi,

Porthmadog, 

Gwynedd, 

LL49 9LE

01766513709
clerccyngtreport@gmail.com

Mr Geraint Page Williams
Siambr y Cyngor
9 Stryd Penlan
Pwllheli
Gwynedd 
LL53 5DH
(01758) 701454
clerc@cyngortrefpwllheli.org

Heulwen Williams
Pen Cefn
Dinas
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8UB
(01758) 770415 / 077470 82202
heulwendinas@gmail.com