Clercod Cymuned Dwyfor

Gweld map Cynghorau Cymuned Gwynedd

 

Aberdaron

Mr Iwan Hughes
Derlwyn
Llanbedrog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7NU
078999 54031
iwan.hughes2@btinternet.com

Beddgelert

Shirley Wyn Williams

92 Ffordd y Sir

Penygroes

Caernarfon

LL54 6EY

(01286) 881387 / 07593501179

ccbeddgelert@yahoo.com

Botwnnog

Mrs G Roberts
Gwyndy
Bryncroes
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8ET
(01758) 730357

Buan

Angela Louise Moore

Frochas
Boduan
Pwllheli.
LL53 8PZ

07747010676

Angelalouisemoore@gmail.com

Clynnog

Ken Williams
Bodwyn
Pontllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5EG
(01286) 660141
clynnogcc@outlook.com

Criccieth (Tref)

Dr Catrin Jones
Cae Gwenllian
Pentrefelin
Criccieth
Gwynedd
LL52 0RB
(01766) 523294
clerccriccieth@gmail.com

Dolbenmaen

Liz Watkin
Tyn Lôn
Bethel
Caernarfon
LL55 1UW
(01248) 671243 / 07799026791
cyngordolbenmaen@btinternet.com

Llanaelhaearn

Dylan Wynn Jones 
Cae Pwll
Trefor
Caernarfon
Gwynedd
07951279469
ccllanaelhaearn@yahoo.com 

Llanbedrog

Pat Humphreys

Cae'r Wydden
Lôn Isaf
Morfa Nefyn
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6BS

07901704410

Cyngorcymunedllanbedrog@gmail.com

Llanengan

Ms Einir Wyn
Fferm Cae Du
Abersoch
Pwllheli
Gwynedd
LL53 7HT
(01758) 712434 
clerc@cyngorcymunedllanengan.cymru

Llannor

Mr Haydn Jones
Bryn y Felin
Penrallt
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5UE
(01758) 614291
haydn.brynyfelin@tiscali.co.uk

Llanystumdwy

Bethan Parry Jones
Derwen Gam
Chwilog
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6SP
(01766) 810614 / 07969 429062
clercccllanystumdwy@gmail.com

Nefyn (Tref)

Pat Humphreys
Cae'r Wydden
Lôn Isaf
Morfa Nefyn
Pwllheli
Gwynedd
LL53 6BS

07901704410

clerccyngortrefnefyn@gmail.com

Pistyll

Gillian Wynne Thomas
1 Y Dreflan
Rhosgadfan
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7HP

07979 438 307
ccpistyll@outlook.com

Porthmadog (Tref)

Marian Roberts
Tawelfan,
29 Maes Gerddi
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9LE

01766 513709
clerccyngtreport@gmail.com

Pwllheli (Tref)

Mr Eric Price
Siambr y Cyngor
9 Stryd Penlan
Pwllheli
Gwynedd 
LL53 5DH
(01758) 701454
clerccyngortrefpwllheli@gmail.com 

Tudweiliog

Heulwen Williams
Pen Cefn
Dinas
Pwllheli
Gwynedd
LL53 8UB
(01758) 770415 / 077470 82202
heulwendinas@gmail.com