Clercod Cymuned Arfon

Gweld map Cynghorau Cymuned Gwynedd

 

Abergwyngregyn

Mrs Rita Roberts
Cwrtiau
Abergwyngregyn
Llanfairfechan
Gwynedd
LL33 0LB

01248 681008

Bangor (Dinas)

Iwan Marc Williams
Cyngor Dinas Bangor
Swyddfeydd y Cyngor
Ffordd Gwynedd
Bangor
Gwynedd
LL57 1DT
(01248) 352421 / 07591 833 760
townclerk@bangorcitycouncil.com / iwan.williams@bangorcitycouncil.com

Bethesda

Donna Watts
Cyngor Cymuned Bethesda
26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE
01248 602131
CyngorBethesda@Ogwen.org

Betws Garmon

Gillian Wynne Thomas
Cyngor Cymuned Betws Garmon
1 Y Dreflan
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7HP
07979 438 307
ccbetwsgarmon@outlook.com

Bontnewydd

Mr Huw Rowlands
Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF
(01286) 832410 / 07957 513227
cyngorbontnewydd@gmail.com

Caernarfon (Tref Frenhinol)

Mr Sion Wyn Evans
c/o Adeilad yr Institiwt
Allt Pafiliwn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AT
(01286) 672943
clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Llanberis

Mr Dei Tomos
Ty'n Twll
Nantperis
Caernarfon
Gwynedd
LL55 4UL
(01286) 871250 neu 07831 426649
deitomos@btopenworld.com

Llandygai

Bethan Roberts
Cyngor Cymuned Llandygai
26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE
01248 602131
CyngorLlandygai@Ogwen.org

Llandwrog

Mr David Roberts
Bryn Meurig
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7DS
(01286) 881920 / 07796 024288
rheolwr@cyngorcymunedllandwrog.cymru

Llanddeiniolen

Mrs Eleri Bean
Bwthyn Isaf
Deiniolen
LL55 3LS
(01286) 871757 / 079260 59902
clerc@cyngorllandeiniolen.cymru

Llanllechid

Bethan Roberts
Cyngor Cymuned Llanllechid

26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE
01248 602131
CyngorLlanllechid@Ogwen.org

Llanllyfni

Nia Jones

Tan y Perthi
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SB

01286 881889 / 078877 46618

cyngorcymunedllanllyfni@gmail.com

Llanrug

Meirion Jones
7 Nant y Glyn
Llanrug
Gwynedd
LL55 4AH
07769 112875
clerc@llanrug.cymru

Llanwnda

Gillian Wynne Thomas
1 Y Dreflan
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7HP
07979438307
clercllanwnda@yahoo.co.uk

Pentir

Elwyn Jones,
Fferm Tan y Weirglodd,
Rhiwlas,
Bangor,
Gwynedd,
LL57 4EH
01248 354264 / 07936545645
elwyn.jones@btinternet.com

Waunfawr

Shoned Griffith
Ty Awelog
Waunfawr
Caernarfon
Gwynedd

LL55 4AZ
(01286) 650136
griffith.tyawelog@btinternet.com

Y Felinheli

Mrs Heather Lynne Jones
3 Maes Padarn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TE
(01286) 872655 / 07867 982518
clercfelinheli@aol.com