Clercod Cymuned Arfon

Gweld map Cynghorau Cymuned Gwynedd

 

Mrs Rita Roberts
Cwrtiau
Abergwyngregyn
Llanfairfechan
Gwynedd
LL33 0LB

01248 681008

clercccaber@gmail.com

Dr Martin Hanks

Swyddfeydd Cyngor Dinas Bangor,

Ffordd Gwynedd,

Bangor,

Gwynedd

LL57 1DT

01248 352421

martinhanks@bangorcitycouncil  / townclerk@bangorcitycouncil.com

Donna Watts
Cyngor Cymuned Bethesda
26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE
01248 602131
CyngorBethesda@Ogwen.org

Gillian Wynne Thomas
Cyngor Cymuned Betws Garmon
1 Y Dreflan
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7HP
07979 438 307
ccbetwsgarmon@outlook.com

Mr Huw Rowlands
Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF
(01286) 832410 / 07957 513227
cyngorbontnewydd@gmail.com

Mr Sion Wyn Evans
c/o Adeilad yr Institiwt
Allt Pafiliwn
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AT
(01286) 672943
clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Heather Jones,

3 Maes Padarn

Llanberis

LL55 4TE 

clerc@cyngorllanberis.cymru

07867 982518

Bethan Roberts
Cyngor Cymuned Llandygai
26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE
01248 602131
CyngorLlandygai@Ogwen.org

Mr David Roberts
Bryn Meurig
Carmel
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7DS
(01286) 881920 / 07796 024288
rheolwr@cyngorcymunedllandwrog.cymru

Mrs Eleri Bean
Bwthyn Isaf
Deiniolen
LL55 3LS
(01286) 871757 / 079260 59902
clerc@cyngorllanddeiniolen.cymru

Bethan Roberts
Cyngor Cymuned Llanllechid

26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE
01248 602131
CyngorLlanllechid@Ogwen.org

Nia Jones

Tan y Perthi
Llanllyfni
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6SB

01286 881889 / 078877 46618

cyngorcymunedllanllyfni@gmail.com

Meirion Jones
7 Nant y Glyn
Llanrug
Gwynedd
LL55 4AH
07769 112875
clerc@llanrug.cymru

Gillian Wynne Thomas
1 Y Dreflan
Rhosgadfan
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7HP
07979438307
clercllanwnda@yahoo.co.uk

Elwyn Jones,
Fferm Tan y Weirglodd,
Rhiwlas,
Bangor,
Gwynedd,
LL57 4EH
01248 354264 / 07936545645
elwyn.jones@btinternet.com

Shoned Griffith
Ty Awelog
Waunfawr
Caernarfon
Gwynedd

LL55 4AZ
(01286) 650136
griffith.tyawelog@btinternet.com

Mrs Heather Lynne Jones
3 Maes Padarn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TE
(01286) 872655 / 07867 982518
clerc@felinheli.org