Clercod Cymuned Meirionnydd

Aberdyfi

Mr Neil Storkey
Swyddfa'r Cyngor
Literary Institute
Aberdyfi
Gwynedd
LL35 0LN
(01654) 767816
aberdyficouncil@btconnect.com

Abermaw / Barmouth (Tref)

Ms. Sue Phillips
Clerc i'r Cyngor
Glanllyn
Water Street
Abermaw
Gwynedd
LL42 1AT
sue.seaview2@gmail.com

Arthog

Angela Thomas

07557 640 740
cyngorarthogcouncil@gmail.com

Y Bala (Tref)

Lis Puw, 
Clerc,
Bedw Gwynion,
Llanuwchllyn,
Gwynedd
LL23 7TW

07896964120


cyngorybala@outlook.com

Brithdir, Llanfachreth a Rhydymain

Mr Henry M. Edwards
Arfryn
16 Cae'r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE
(01341) 422232

henrymedwards1@btinternet.com

Bryncrug

Mr Bedwyr Gwilym
4 Cae Ffynnon
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3EE

Corris

Ms. Sarah Mumford
Cyngor Cymuned Corris
Yr Institute
Corris
Machynlleth
Powys
SY20 9SH

corriscommunitycouncil@gmail.com

Dolgellau (Tref)

Mr Rhys Williams
12 Nant y Gader
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LB
(01341) 421071

Dyffryn Ardudwy a Thalybont

Mrs Annwen Hughes
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA
(01766) 780971
annwen@btconnect.com

Ffestiniog (Tref)

Zoe Pritchard
Clerc y Dref
Cyngor Tref Ffestiniog
Swyddfa'r Cyngor
5 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3ES
01766 8323898
Clerc@CyngorTrefFfestiniog.cymru

Ganllwyd

Mr Michael Owen
2 Pen y Coed
Ffordd Pen y Cefn
Dolgellau
Gwynedd
LL40 4YP
(01341) 421128

mike.owen4@btopenworld.com

Harlech (Tref)

Mrs Annwen Hughes
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA
(01766) 780971
annwen@btconnect.com

Llanbedr

Mrs Morfudd W Lloyd
Tyddyn Hendre
Llanbedr
Gwynedd
LL45 2PL
(01341) 241645
cyngorllanbedr@gmail.com

Llandderfel

Mrs Bethan Jones
Hafod y Bryn
Cwmtirmynach
Y Bala
Gwynedd
LL23 7ED
(01678) 520632
hafodbryn632@gmail.com

Llanegryn

Mrs Llywela Carol Hughes
Tŷ'r Ysgol
Llanegryn
Tywyn
Gwynedd
LL36 9SS
(01654) 710613
c.hughes74@btinternet.com

Llanelltyd

Mr Henry M. Edwards
Arfryn
16 Cae'r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE
(01341) 422232
henrymedwards1@btinternet.com

Llanfair

Mrs Annwen Hughes
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA
(01766) 780971
annwen@btconnect.com

Llanfihangel-y-Pennant

Mrs Eileen Jones
2 Frankwell Close
Tywyn
Gwynedd
LL36 9EN
(01654) 711797 

Llanfrothen

Mr Huw Rowlands
Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF
(01286) 832410 / 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

Llangelynnin

Mrs Glenda Edwards
Elfan
Llwyngwril
Gwynedd
LL37 2JJ
(01341) 250291
gleneds@virginmedia.com

Llangywer

Lis Puw
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala
Gwynedd
LL23 7TW
(01678) 540654  /  07896 964120
lis_puw@hotmail.co.uk

Llanuwchllyn

Lis Puw
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala
Gwynedd
LL23 7TW
(01678) 540654  /  07896 964120
lis_puw@hotmail.co.uk

Llanycil

Mrs Bethan Jones
Hafod y Bryn
Cwmtirmynach
Y Bala
Gwynedd
LL23 7ED
(01678) 520632
hafodbryn632@gmail.com

Maentwrog

Carys Haf Jones
4 Heol Bowydd
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3HL
(01766) 832442 / 07900 154947
carysblaenau@gmail.com

Mawddwy

Mr Huw Tomos Jones
Henllys
Mallwyd
Machynlleth
Powys
SY20 9HS
(01650) 531405
huwjones792@btinternet.com

Pennal

Mrs Deilwen Breese
Gogarth
Pennal
Machynlleth
Powys
SY20 9LB
(01654) 791235
brees2000@aol.com

Penrhyndeudraeth (Tref)

Mr Glyn Roberts Ysw.
3 Tai Meirion
Beddgelert
Gwynedd
LL55 4NB
(01766) 890483
clercpenrhyn@clegyr.plus.com

Talsarnau

Mrs Annwen Hughes
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd 
LL47 6YA
(01766) 780971
annwen@btconnect.com

Trawsfynydd

Eirian Humphreys

cyngor.trawsfynydd@gmail.com

Tywyn (Tref)

Francesca Pridding
Swyddfa'r Cyngor
Stryd Fawr
Tywyn
Gwynedd
LL36 9AD
(01654) 712411

07921166808
tywyntowncouncil@btconnect.com