Clercod Cymuned Meirionnydd

Gweld map Cynghorau Cymuned Gwynedd

 

Ms Sandy Andrews
Swyddfa'r Cyngor
Literary Institute
Aberdyfi
Gwynedd
LL35 0LN
(01654) 767816
clerk@aberdyfi-council.wales

Angela Thomas

Tair Trem,

Penrhyn Drive North,

Fairbourne.

LL38 2DJ

07557 640 740
cyngorarthogcouncil@gmail.com

Huw Antur Edwards 

07929512741

cyngorybala@outlook.com

Mr Henry M. Edwards
Arfryn
16 Cae'r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE
(01341) 422232

henrymedwards1@btinternet.com

Mr Bedwyr Gwilym
4 Cae Ffynnon
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3EE

clerc@cyngor-bryncrug-council.org.uk

Ms. Sarah Mumford
Cyngor Cymuned Corris
Yr Institute
Corris
Machynlleth
Powys
SY20 9SH

07894451103

corriscommunitycouncil@gmail.com

Mr Rhys Williams
12 Nant y Gader
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LB
(01341) 421071

Mrs Annwen Hughes


Crafnant,
Llanbedr,
Gwynedd.

LL45 2PH

01341 241613 / 07919 582741
annwen@btconnect.com

Sioned Graham-Cameron

Canolfan Gymdeithasol Bro Ffestiniog
Heol Wynne
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL413UF

01766 832398
Clerc@CyngorTrefFfestiniog.cymru

Mr Michael Owen
2 Pen y Coed
Ffordd Pen y Cefn
Dolgellau
Gwynedd
LL40 4YP
(01341) 421128

mike.owen4@btopenworld.com

Mrs Annwen Hughes

Crafnant,
Llanbedr,
Gwynedd.
LL45 2PH

01341 241613 / 07919 582741

annwen@btconnect.com

Mrs Morfudd W Lloyd
Tyddyn Hendre
Llanbedr
Gwynedd
LL45 2PL
(01341) 241645
cyngorllanbedr@gmail.com

Mrs Bethan Jones
Hafod y Bryn
Cwmtirmynach
Y Bala
Gwynedd
LL23 7ED
(01678) 520632
hafodbryn632@gmail.com

Shan Jones
Gorffwysfa
Llanegryn
Tywyn
Gwynedd
LL36 9TY

07837 929510

shanrjones@hotmail.co.uk

Mr Henry M. Edwards
Arfryn
16 Cae'r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE
(01341) 422232
henrymedwards1@btinternet.com

Mrs Annwen Hughes

Crafnant,
Llanbedr,
Gwynedd.
LL45 2PH

01341 241613 / 07919 582741
annwen@btconnect.com

Mr Huw Thomos Jones

E-bost: huwjones792@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Pennal
Henllys
Mallwyd
Machynlleth, Powys
SY20 9HS

Ffôn: 07974795778

Mr Huw Rowlands
Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF
(01286) 832410 / 07957 513227
cyngorllanfrothen@gmail.com

Jane Jenkins

clerc@cyngor-llangelynnin-council.org.uk

07480 828166

Lis Puw
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala
Gwynedd
LL23 7TW
(01678) 540654  /  07896 964120
lis_puw@hotmail.co.uk

Lis Puw
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala
Gwynedd
LL23 7TW
(01678) 540654  /  07896 964120
lis_puw@hotmail.co.uk

Mrs Bethan Jones
Hafod y Bryn
Cwmtirmynach
Y Bala
Gwynedd
LL23 7ED
(01678) 520632
hafodbryn632@gmail.com

Carys Haf Jones
4 Heol Bowydd
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3HL
(01766) 832442 / 07900 154947
carysblaenau@gmail.com

Mr Huw Tomos Jones
Henllys
Mallwyd
Machynlleth
Powys
SY20 9HS
(01650) 531405
huwjones792@btinternet.com

Mr Huw Thomos Jones

huwjones792@btinternet.com

07974795778

Henllys
Mallwyd
Machynlleth, Powys
SY20 9HS

Steven Murray

1 Osmond Terrace 

Penrhyndeudraeth

LL48 6PA 

07908468574
ctpenrhyndeudraeth@gmail.com

Mrs Annwen Hughes
Crafnant,
Llanbedr,
Gwynedd.
LL45 2PH

01341 241613 / 07919 582741
annwen@btconnect.com