Symud o Ysgol Babanod i Ysgol Iau

Os ydi eich plentyn chi ar fin gadael ysgol Babanod (Ysgol Abersoch, Ysgol Morfa Nefyn neu Ysgol Abercaseg), bydd angen gwneud cais am le ym mlwyddyn 3 neu 4 mewn ysgol arall.

Rhaid gwneud cais cyn 1 Chwefror 2022 (ar gyfer Medi 2022). 

Cyn llenwi’r ffurflen, cofiwch:

Gwneud cais symud o Ysgol Babanod i Ysgol Iau

(Rhaid creu cyfrif os nad oes ganddoch chi un yn barod)

 

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Byddwch yn cael eich hysbysu am y canlyniad ar 16 Ebrill.

 

Ceisiadau hwyr

Mae angen gwneud y cais cyn 1 Chwefror 2022 (ar gyfer Medi 2022). Mae'n bosib gwneud cais ar ôl y dyddiad yma, ond bydd yn cael ei ystyried fel cais hwyr ac mae'n bosib na fyddwch yn eich hysbysu am y canlyniad ar 16 Ebrill.

 

Mwy o wybodaeth

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth yn y Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni / Polisi mynediad ysgolion Gwynedd 

Neu cysylltwch â ni: 

  • mynediadysgol@gwynedd.llyw.cymru 
  • 01286 679904.

Ni all yr Awdurdod drafod argaeledd llefydd mewn unrhyw ysgol dros y ffôn.