Ysgol newydd yng Nghricieth

Yn dilyn penderfyniad Cabinet Cyngor Gwynedd ar 2 Ebrill 2019 mae Panel Adolygu Lleol wedi ei sefydlu i drafod ysgol newydd yng Nghricieth. Y bwriad ydi i’r Panel hwn drafod anghenion ysgol newydd yn y dref yn bennaf oherwydd cyflwr gwael Ysgol Treferthyr.

Bydd y Panel Adolygu Lleol yn ystyried y cyfleoedd a’r opsiynau sydd ar gael ar gyfer yr ysgol newydd gan yna ofyn i Gabinet Cyngor Gwynedd i ganiatáu proses ymgynghori statudol ar yr opsiwn ffafredig fydd wedi ei gytuno yn dilyn cwblhau cyfarfodydd y Panel. Rydym yn rhagweld bydd gwaith y Panel yn dod i ben yn mis Medi.


Aelodaeth y Panel

  • Penaethiaid Ysgol Treferthyr a Llanystumdwy
  • Cadeirydd corff llywodraethol y 2 ysgol
  • Rhiant lywodraethwr o’r 2 ysgol
  • Aelodau Lleol Cricieth a Llanystumdwy
  • Cynrychiolaeth o’r Eglwys yng Nghymru

 

Ymgynghori â Phlant a Phobl Ifanc

Bydd yr awdurdod yn ymgysylltu ac ymgynghori gyda phlant a phobl ifanc unwaith y bydd y Panel wedi ystyried yr holl opsiynau sydd ar gael ar gyfer yr ardal.

 

Mwy o wybodaeth:

Adroddiad Cabinet Ebrill 2019 (eitem 8)