Find a school


Primary schools

Primary schoools
School Principal
Address
Phone number
Email
Status
Age group
Catchment area
Ysgol Abercaseg (Babanod) Mr Gethin Thomas
Abercaseg, Bethesda, Gwynedd, LL57 3PL
01248 600194
pennaeth@abercaseg.gwynedd.sch.uk
map
BS
(3 - 7)
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Abererch Mrs Annwen Hughes
Abererch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6YU
01758 613441
pennaeth@abererch.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Abersoch Mrs Linda Anne Jones
Lon Gwydryn, Abersoch, Gwynedd, LL53 7EA
01758 712764
pennaeth@abersoch.gwynedd.sch.uk
map
BS
(3 - 7)
Ysgol Botwnnog
Ysgol Babanod Morfa Nefyn Miss Nia Ferris
Lon Yr Eglwys, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6AR
01758 720870
pennaeth@morfanefyn.gwynedd.sch.uk
map
BS
(3 - 7)
Ysgol Botwnnog, Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Baladeulyn Mr Dafydd Pritchard
Nantlle, Gwynedd, LL54 6BT
01286 880884
pennaeth@baladeulyn.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Beddgelert Mrs Esyllt Williams
Ffordd Caernarfon, Beddgelert, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4UY
01766 890307
pennaeth@beddgelert.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Eifionydd
Ysgol Bethel Mr Gwion Owen
Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AX
01248 670663
pennaeth@bethel.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Brynrefail
Ysgol Bodfeurig Ms Llinos Williams
Sling, Gwynedd, LL57 4RH
01248 600760
pennaeth@bodfeurig.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Bontnewydd Mr Llyr Rees
Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UF
01286 673880
pennaeth@bontnewydd.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Borthygest Ms Nia Jones
Heol Merswy, Borth Y Gest, Gwynedd, LL49 9UF
01766 513285
pennaeth@borthygest.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Eifionydd
Ysgol Bro Cynfal Mrs Iona Jones
Llan Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4NF
01766 762668
pennaeth@brocynfal.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol y Moelwyn
Ysgol Bro Hedd Wyn Mrs Heulwen Jones
Fronwynion, Trawsfynydd, Gwynedd, LL41 4SE
01766 540247
pennaeth@broheddwyn.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol y Moelwyn
Ysgol Bro Lleu Mr Gerallt Jones
Ffordd Y Brenin, Penygroes, Gwynedd, LL54 6RL
01286 880883
pennaeth@brolleu.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Bro Llifon Mrs Swyn Owen
Lon Garreg Fawr, Y Groeslon, Gwynedd, LL54 7DT
01286 831033
pennaeth@brollifon.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Bro Plenydd Mrs Carys Hughes
Lon Caernarfon, Y Ffor, Gwynedd, LL53 6UP
01766 810625
pennaeth@broplennydd.gwynedd.sch.uk
map
CSC
(3 - 11)
Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Bro Tryweryn Ms Rhian Dafydd
Glan Tryweryn, Frongoch, Gwynedd, LL23 7NT
01678 520740
pennaeth@brotryweryn.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Brynaerau Mrs Glenda Evans
Pontllyfni, Gwynedd, LL54 5EU
01286 660428
pennaeth@brynaerau.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Cae Top Mr Llew Davies
Ysgol Cae Top, Ffordd Eithinog, Bangor, Gwynedd, LL57 2GZ
01248 352325
pennaeth@caetop.gwynedd.sch.uk
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Friars, Ysgol Tryfan
Ysgol Cefn Coch Mr Rhys Glyn
Stryd Yr Ysgol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6AE
01766 770291
pennaeth@cefncoch.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Ardudwy
Ysgol Chwilog Mr Richard Jones
Chwilog, Gwynedd, LL53 6PS
01766 810627
pennaeth@chwilog.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Craig y Deryn Mrs Jennifer Bradbury
Llanegryn, Gwynedd, LL36 9SG
01654 710463
pennaeth@craigyderyn.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Uwchradd Tywyn
Ysgol Crud y Werin Miss Llinos Jones
Aberdaron, Gwynedd, LL53 8BG
01758 760205
pennaeth@crudywerin.gwynedd.sch.uk
map
CSC
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog
Ysgol Cymerau Mr Alan Jones
Ffordd Mela, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AR
01758 612001
pennaeth@cymerau.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Dolbadarn Mr Gareth Jones
Ffordd Capel Coch, Llanberis, Gwynedd, LL55 4SH
01286 870711
pennaeth@dolbadarn.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Brynrefail
Ysgol Dyffryn Ardudwy Mrs Ann Jones
Y Brif Heol, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2EP
01341 247294
pennaeth@dyffrynardudwy.gwynedd.sch.uk
map
CSM
(4 - 11)
Ysgol Ardudwy
Ysgol Dyffryn Dulas Corris Mrs Helen Newell Jones
Corris, Gwynedd, SY20 9TQ
01654 761622
pennaeth@corris.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Uwchradd Tywyn
Ysgol Edern Mr Dylan Roberts
Lon Yr Ysgol, Edern, Gwynedd, LL53 8YW
01758 720272
pennaeth@edern.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog
Ysgol Edmwnd Prys Mrs Iona Jones
Gellilydan, Gwynedd, LL41 4DY
01766 590348
pennaeth@edmwndprys.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol y Moelwyn
Ysgol Eifion Wyn Mr Rhodri Gwyn Jones
Stryd Fawr, Porthmadog, LL49 9NU
01766 513286
pennaeth@eifionwyn.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Eifionydd
Ysgol Ein Harglwyddes Ms Kay O'Hanlon
Ffordd Caernarfon, Bangor, Gwynedd, LL57 2UT
01248 352463
pennaeth@ourladys.gwynedd.sch.uk
map
CCP
(3 - 11)
Ysgol Friars, Ysgol Tryfan
Ysgol Faenol Mrs Joanna Thomas
Ffordd Penrhos, Penrhosgarnedd, Gwynedd, LL57 2NN
01248 352162
pennaeth@faenol.gwynedd.sch.uk
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Friars, Ysgol Tryfan
Ysgol Felinwnda Ms Carys Thomas
Dinas, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5UG
01286 830017
pennaeth@felinwnda.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Ffridd y Llyn Ms Rhian Dafydd
Cefn Ddwysarn, Gwynedd, LL23 7HE
01678 530373
pennaeth@ffriddyllyn.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Foelgron Mrs Kelly Ann Jones
Lon China, Mynytho, Gwynedd, LL53 7RN
01758 740567
pennaeth@foelgron.gwynedd.sch.uk
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog
Ysgol Garndolbenmaen Mr Richard Jones
Garndolbenmaen, Gwynedd, LL51 9SZ
01766 530626
pennaeth@garndolbenmaen.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Eifionydd
Ysgol Glancegin Mr Gareth Jones
Ffordd Y Castell, Maesgeirchen, Bangor, Gwynedd, LL57 1ST
01248 353097
pennaeth@glancegin.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Friars, Ysgol Tryfan
Ysgol Gwaun Gynfi Mrs Catrin Gwilym
Stryd Fawr, Deiniolen, Gwynedd, LL55 3LT
01286 870687
pennaeth@gwaungynfi.gwynedd.sch.uk
map
CSC
(3 - 11)
Ysgol Brynrefail
Ysgol Gymuned Penisarwaun Mrs Catrin Lloyd Roberts
Penisarwaun, Gwynedd, LL55 3BW
01286 870879
pennaeth@penisarwaen.gwynedd.sch.uk
map
CSC
(3 - 11)
Ysgol Brynrefail
Ysgol Gynradd Nefyn Mrs Meirwen Williams
Ffordd Dewi Sant, Nefyn, Gwynedd, LL53 6EA
01758 720765
pennaeth@nefyn.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog, Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Hirael Mr Stuart Pritchard
Lon Y Gogarth, Bangor, Gwynedd, LL57 1BA
01248 352182
pennaeth@hirael.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Friars, Ysgol Tryfan
Ysgol Llanbedr Mrs Sian Williams
Llanbedr, Gwynedd, LL45 2NW
01341 241422
pennaeth@llanbedr.gwynedd.sch.uk
map
CSM
(4 - 11)
Ysgol Ardudwy
Ysgol Llanbedrog Mrs Manon Owen
Ffordd Pedrog, Llanbedrog, Gwynedd, LL53 7NU
01758 740631
pennaeth@llanbedrog.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog, Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Llandwrog Ms Carys Thomas
Llandwrog, Gwynedd, LL54 5ST
01286 830223
pennaeth@llandwrog.gwynedd.sch.uk
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Llandygai Mr Elfed Morris
Pentre Llandygai, Llandygai, Gwynedd, LL57 4HU
01248 352163
pennaeth@llandygai.gwynedd.sch.uk
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Friars, Ysgol Tryfan
Ysgol Llangybi Mrs Elin Owen
Llangybi, Gwynedd, LL53 6DQ
01766 810564
pennaeth@llangybi.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Llanllechid Mrs Gwenan Davies Jones
Llanllechid, Gwynedd, LL57 3EH
01248 600600
pennaeth@llanllechid.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Llanllyfni Mr Geraint Jones
Lon Ty Gwyn, Llanllyfni, Gwynedd, LL54 6SH
01286 880729
pennaeth@llanllyfni.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Llanrug Mrs Nia Puw
Llanrug, Gwynedd, LL55 4AL
01286 674905
pennaeth@llanrug.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Brynrefail
Ysgol Llanystumdwy Mrs Cathryn Davey
Llanystumdwy, Gwynedd, LL52 0SP
01766 522961
pennaeth@llanystumdwy.gwynedd.sch.uk
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Eifionydd
Ysgol Maenofferen Mr Aled Williams
Y Sgwar, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3UL
01766 831256
pennaeth@maenofferen.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol y Moelwyn
Ysgol Maesincla Mrs Manon Gwynedd
Lon Maesincla, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DF
01286 673787
pennaeth@maesincla.gwynedd.sch.uk
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Manod Mrs Falmai Ellis
Ffordd Manod, Manod, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4AF
01766 830272
pennaeth@manod.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol y Moelwyn
Ysgol Nebo Miss Bethan Hughes
Ffordd Y Llyn, Nebo, Gwynedd, LL54 6EE
01286 881273
pennaeth@nebo.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol O.M. Edwards Mrs Dilys Ellis-Jones
Heol Yr Eglwys, Llanuwchllyn, Gwynedd, LL23 7UB
01678 540242
pennaeth@omedwards.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Pennal Mrs Helen Newell Jones
Pennal, Gwynedd, SY20 9JT
01654 791225
pennaeth@pennal.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Uwchradd Tywyn
Ysgol Pentreuchaf Mrs Helen Vaughan-Jones
Pentreuchaf, Gwynedd, LL53 8DZ
01758 750600
pennaeth@pentreuchaf.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol Pen-y-Bryn, Bethesda Mr Gethin Thomas
Cefn Y Bryn, Bethesda, Gwynedd, LL57 3BE
01248 600375
pennaeth@pbbethesda.gwynedd.sch.uk
map
IS
(7 - 11)
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Pen-y-Bryn, Tywyn Mrs Menna Wynne-Pugh
Ffordd Cadfan, Tywyn, Gwynedd, LL36 9EF
01654 710237
pennaeth@pbtywyn.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Uwchradd Tywyn
Ysgol Pont-y-Gof Mrs Bethan Prys Jones
Botwnnog, Gwynedd, LL53 8RA
01758 730318
pennaeth@pontygof.gwynedd.sch.uk
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog
Ysgol Rhiwlas Mr Iwan Davies
Lon Rhiwlas, Waen Pentir, Gwynedd, LL57 4EH
01248 352483
pennaeth@rhiwlas.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Rhosgadfan Mrs Judith Owen
Rhosgadfan, Gwynedd, LL54 7EU
01286 830160
pennaeth@rhosgadfan.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Rhostryfan Ms Leusa Sion
Bro Wyled, Rhostryfan, Gwynedd, LL54 7LR
01286 830727
pennaeth@rhostryfan.gwynedd.sch.uk
map
CSC
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Santes Helen Mrs Eirian Bradley-Roberts
9 Dwyrain Twthill, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1PF
01286 674856
pennaeth@santeshelen.gwynedd.sch.uk
map
CCP
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol Sarn Bach Mrs Nina Williams
Sarn Bach, Gwynedd, LL53 7LF
01758 712714
pennaeth@sarnbach.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog
Ysgol Talsarnau Mr Rhys Glyn
Stryd Fawr, Talsarnau, Gwynedd, LL47 6TA
01766 770768
pennaeth@talsarnau.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Ardudwy
Ysgol Talysarn Mrs Glenda Evans
Coed Madog, Talysarn, Gwynedd, LL54 6HR
01286 880885
pennaeth@talysarn.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Nantlle
Ysgol Tan y Castell Mrs Annwen Williams
Hwylfa'r Nant, Harlech, Gwynedd, LL46 2UE
01766 780454
pennaeth@tanycastell.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Ardudwy
Ysgol Tanygrisiau Mr Gerallt Jones
Tanygrisiau, Gwynedd, LL41 3SU
01766 830795
pennaeth@tanygrisiau.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol y Moelwyn
Ysgol Traeth Mrs Elin Jones
Princes Avenue, Abermaw, Gwynedd, LL42 1HH
01341 280479
pennaeth@traeth.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Ardudwy
Ysgol Treferthyr Mrs Karena Owens
Heol Henbont, Criccieth, Gwynedd, LL52 0DS
01766 522300
pennaeth@treferthyr.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Eifionydd
Ysgol Tregarth Ms Llinos Williams
Tregarth, Gwynedd, LL57 4PG
01248 600735
pennaeth@tregarth.gwynedd.sch.uk
map
RCE
(3 - 11)
Ysgol Dyffryn Ogwen
Ysgol Tudweiliog Mrs Sioned Davies
Tudweiliog, Gwynedd, LL53 8ND
01758 770669
pennaeth@tudweiliog.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Botwnnog
Ysgol Waunfawr Mrs Bethan Wyn Jones
Waunfawr, Gwynedd, LL55 4LJ
01286 650451
pennaeth@waunfawr.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Brynrefail
Ysgol y Felinheli Ms Caroline Williams
Y Wern, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4TZ
01248 670748
pennaeth@felinheli.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Friars, Ysgol Syr Hugh Owen, Ysgol Tryfan
Ysgol y Garnedd Mr Llion Williams
Ffordd Penrhos, Bangor, Gwynedd, LL57 2LX
01248 352534
pennaeth@garnedd.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Friars, Ysgol Tryfan
Ysgol y Garreg Mrs Sian Williams
Llanfrothen, Gwynedd, LL48 6LJ
01766 770727
pennaeth@garreg.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Ardudwy
Ysgol y Gelli Mrs Alison Halliday
Ffordd Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DU
01286 674847
pennaeth@gelli.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen
Ysgol y Gorlan Mrs Eleri Davies
Heol Dulyn, Tremadog, Gwynedd, LL49 9RN
01766 512773
pennaeth@gorlan.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Eifionydd
Ysgol yr Eifl Mr Llion Huws
Bron Hendre, Trefor, Gwynedd, LL54 5LU
01286 660523
pennaeth@eifl.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Glan-y-Môr
Ysgol yr Hendre Mr Kyle Jones
Ffordd Cae Phillips, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2AT
01286 674332
pennaeth@hendre.gwynedd.sch.uk
map
CS
(3 - 11)
Ysgol Syr Hugh Owen

Secondary schools

Secondary schools
School Principal
Address
Phone number
Email
Status
Age group
Ysgol Ardudwy Mr Aled Williams
Ffordd Glan Mor, Harlech, Gwynedd, LL46 2UH
01766 780331
pennaeth@ardudwy.gwynedd.sch.uk
map
USA
(11 - 16)
Ysgol Botwnnog Mr Dylan Minnice
Botwnnog, Gwynedd, LL53 8PY
01758 730220
pennaeth@botwnnog.gwynedd.sch.uk
map
USA
(11 - 16)
Ysgol Brynrefail Mrs Ellen Williams
Ffordd Crawia, Llanrug, Gwynedd, LL55 4AD
01286 672381
swyddfa@brynrefail.gwynedd.sch.uk
map
US
(11 - 18)
Ysgol Dyffryn Nantlle Mrs Alwen Watkin
Ffordd Y Brenin, Penygroes, Gwynedd, LL54 6RL
01286 880345
pennaeth@ydn.gwynedd.sch.uk
map
US
(11 - 18)
Ysgol Dyffryn Ogwen Mr Dylan Gwyn Davies
Ffordd Coetmor, Bethesda, Gwynedd, LL57 3NN
01248 600291
pennaeth@dyffrynogwen.gwynedd.sch.uk
map
US
(11 - 18)
Ysgol Eifionydd Mr Dewi Bowen
Ffordd Tremadog, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HS
01766 512114
pennaeth@eifionydd.gwynedd.sch.uk
USA
(11 - 16)
Ysgol Friars Mr Neil Foden
Lon Y Bryn, Bangor, Gwynedd, LL57 2LN
01248 364905
pennaeth@friars.gwynedd.sch.uk
map
US
(11 - 18)
Ysgol Glan-y-Môr Mr Guto Wyn
Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5NU
01758 701244
pennaeth@glanymor.gwynedd.sch.uk
map
USA
(11 - 16)
Ysgol Syr Hugh Owen Mr Clive Thomas
Ffordd Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1HW
01286 673076
yshopen@syrhughowen.gwynedd.sch.uk
map
US
(11 - 18)
Ysgol Tryfan Mr Arwyn Williams
Lon Powys, Bangor, Gwynedd, LL57 2TY
01248 352633
pennaeth@tryfan.gwynedd.sch.uk
map
US
(11 - 18)
Ysgol Uwchradd Tywyn Mrs Helen Lewis
Station Road, Tywyn, Gwynedd, LL36 9EU
01654 710256
pennaeth@tywyn.gwynedd.sch.uk
map
USA
(11 - 16)
Ysgol y Moelwyn Mr Dewi Lake
Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3DW
01766 830435
pennaeth@moelwyn.gwynedd.sch.uk
map
USA
(11 - 16)

Special schools

Special schools
School Principal
Address
Phone number
Email
Status
Age group
Ysgol Hafod Lon Mrs Donna Rees Roberts
Parc Busnes Eryri, Penrhyndeudraeth, LL48 6LD
01766 772140
pennaeth@hafodlon.gwynedd.sch.uk
ARB
(3 - 18)
Ysgol Pendalar Miss Bethan Morris-Jones
Ffordd Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DU
01286 672141
pennaeth@pendalar.gwynedd.sch.uk
map
ARB
(3 - 18)

All-through schools

All-through schools
School Principal
Address
Phone number
Email
Status
Age group
Ysgol Bro Idris Mrs Jano Owen
Ffordd Pont Yr Aran, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1HY
01341 424949
pennaeth@broidris.gwynedd.sch.uk
map
CSA
(3 - 16)
Ysgol Godre'r Berwyn Mrs Bethan Emyr Jones
Heol Ffrydan, Y Bala, Gwynedd, LL23 7RU
01678 520259
pennaeth@godrerberwyn.gwynedd.sch.uk
map
CSB
(3 - 18)

Language centres

Language centres
Centre Teacher in charge
Address
Phone number
Email
Age group
Cefn Coch Language Centre Mrs Eifiona Rider
Ysgol Cefn Coch, Penrhyndeudraeth, LL47 6AE
01766 771085
EifionaRyder@gwynedd.llyw.cymru
map
(5 - 11)
Dolgellau Language Centre Mrs Delyth Jones
Cae Penarlag, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2PH
01341 424443
DelythAnnwenJones@gwynedd.llyw.cymru
(5 - 11)
Llangybi Language Centre Mrs Enid Parry
Llangybi, Gwynedd, LL53 6DQ
01766 810601
EnidParry@gwynedd.llyw.cymru
map
(5 - 11)
Maesincla Language Centre Miss Lowri Elen Rhys
Ysgol Maesincla, Lon Maesincla, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DF
01286 678667
LowriElenRhys@gwynedd.llyw.cymru
map
(5 - 11)
Gwynedd Secondary Language Centre Mrs Carys Lake
Ysgol Eifionydd, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HS
01766 515573
CarysLake@gwynedd.llyw.cymru
(11-16)