Tocyn 1bws

Mae’r tocyn aml-weithredwr 1bws newydd yn rhoi mynediad i chi i 27 o weithredwyr bysiau a 196 o lwybrau bysiau ledled Gogledd Cymru, sy’n golygu y gallwch fynd o gwmpas yn hawdd heb boeni am ba fws i’w ddefnyddio. 

Gellir defnyddio tocyn 1bws a’r rhwydwaith Sherpa’r Wyddfa.

 

Lle allwch chi ddefnyddio tocyn 1 bws

Gallwch ddefnyddio tocyn 1bws ar unrhyw wasanaeth fysiau yng Ngogledd Cymru o fewn, o neu i’r siroedd canlynol:

 • Ynys Môn
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Gwynedd
 • Wrecsam

Ni ellir defnyddio tocynnau 1bws ar wasanaeth Townlynx 28 (Yr Wyddgrug – y Fflint) a gwasanaethau math twristiaeth (megis X10).

 

Gwasanaethau bws sy’n gweithredu yn Lloegr

Gallwch ond ddefnyddio tocyn 1bws ar y gwasanaethau hynny sy’n dechrau neu’n gorffen yng Nghymru ac yn gweithredu yn uniongyrchol i Gaer, Ellesmere Port neu Tre-Groes (Shropshire).

 

Gwasanaethau Traws Cymru®

Mae tocynnau 1bws yn ddilys ar y gwasanaethau Traws Cymru® canlynol:

 • T2 (Bangor - Aberystwyth)
 • T3 (Wrecsam - Barmouth)
 • T10 (Corwen - Bangor)
 • T12 rhwng Wrecsam a Chirk
 • T19 (Blaenau Ffestiniog - Llandudno)

Sut i brynu tocyn 1bws

I brynu tocyn 1bws, talwch y gyrrwr ar eich bws cyntaf. Derbynnir arian parod neu ‘contactless’ ar bob bws. Gallwch hefyd ddefnyddio Tapio Mlaen / Tapio Ffwrdd a bydd y tâl yn cael ei gapio'n awtomatig.

 

Prisiau tocynnau 1bws

Prisiau tocynnau 1bws
 Math o docynMath o docyn Pris (hyd at ac yn cynnwys 02/09/2023)Pris newydd (o’r 03/09/2023) 
Oedolyn Tocyn dydd £6  £6.50
Plentyn (5 i 16 oed) Tocyn dydd £4   £4.40
Consesiwn (deiliad tocyn FyNgherdynTeithio neu docyn consesiwn Lloegr neu’r Alban) Tocyn dydd £4  £4.40
Teulu (hyd at 2 oedolyn a hyd at 3 o blant) Tocyn dydd £13  £14.20
Oedolyn Tocyn wythnos    £28.00
Plentyn (5 i 16 oed) Tocyn wythnos    £19.00
Consesiwn (deiliad tocyn FyNgherdynTeithio neu docyn consesiwn Lloegr neu’r Alban) Tocyn wythnos    £19.00

Cael gafael ar docyn MyTravelPass

Dilynwch y linc hwn am ragor o wybodaeth.

 

Sut i ddefnyddio tocyn 1bws

I ddefnyddio tocyn 1bws, dangoswch y cod QR i’r darllenydd ar bob bws dilynol neu defnyddiwch ‘Tap on-Tap off’.

 

Am ba hyd mae’r tocyn 1bws yn ddilys?

Mae tocyn 1bws yn ddilys am ddiwrnod cyfan, hyd at, ac yn cynnwys y bws olaf. Mae tocyn wythnos 1bws yn ddilys am 7 diwrnod olynol.

 

Tapio mlaen / tapio ffwrdd

Gallwch ddefnyddio ‘Tap on-Tap off’ i dalu am docyn 1Bws a bydd pris eich taith yn cael ei ‘gapio’ – fel rydych yn teithio o gwmpas ar y diwrnod cyntaf, pan fydd cost eich taith yn cyrraedd pris y tocyn dydd 1Bws, ni chodir mwy o dâl ar y diwrnod hwnnw. Bydd hyn yn parhau am 7 diwrnod olynol tan bydd y cap cyfwerth a pris tocyn wythnos yn cael ei gyrraedd. Bydd pob taith wedi hyn yn cael ei gapio  ar sero dros y cyfnod sy’n weddill o’r 7-diwrnod.