Sherpa'r Wyddfa

Gwasanaeth bws arbennig yw Sherpa’r Wyddfa sy’n teithio o amgylch troed yr Wyddfa gan greu cyswllt defnyddiol rhwng 6 prif lwybr y Wyddfa, prif feysydd parcio a phentrefi a chyrchfannau twristiaeth yr ardal.

Mae’n wasanaeth delfrydol i gerddwyr neu ddringwyr sy’n bwriadu cychwyn eu taith yn un man a gorffen yn rhywle arall, neu yn wir i unrhyw un sy’n dymuno crwydro Eryri a gadael eu car adref.

 

Amserlen Sherpa 

Dyma amserlen yr Haf, o 24 Mawrth 2018 hyd at 4 Tachwedd 2018

  • Map rhwydwaith Sherpa’r Wyddfa
  • Amserlen S1/S6 – Parcio a theithio Llanberis – Nant Peris – Pen y Pass a Bethesda – Pen y Pass (Sadwrn, Suliau a Gwyliau Cyhoeddus)
  • Amserlen S2 – Llanberis – Pen-y-Pass – Betws-y-Coed – Llanrwst (Dyddiol)
  • Amserlen S4 – Caernarfon – Waenfawr – Beddgelert – Pen-y-Pass (Llun i Sadwrn)
  • Amserlen S97 – Porthmadog – Beddgelert (Llun i Sadwrn)
  • Amserlen S4/S97 – Caernarfon – Waenfawr – Beddgelert – Pen-y-Pass a Porthmadog – Beddgelert (Suliau a gwyliau cyhoeddus)

 


Prynu tocyn

Gallwch brynu eich tocyn ar y bws. Mae’n bosib prynu tocyn ar gyfer taith unigol neu docyn dydd a fydd yn eich galluogi i fynd a dod ar y Sherpa fel y mynnoch drwy’r dydd.

 

Faint yw tocyn?

£5.00 yw tocyn dydd.

Gellir prynnu tocynnau sengl hefyd mae'r rhain yn cychwyn o £1.50.

 

Parcio a theithio

Mae gwasanaeth parcio a theithio o feysydd parcio Nant Peris a Penygwryd i Pen y Pass bob dydd Sadwrn rhwng Dydd Sadwrn y Pasg i’r Sadwrn olaf ym mis Hydref 2016  (bydd teithiau ychwanegol yn gweithredu fel sy’n ofynnol rhwng Llanberis/Nant Peris a Phen y Pass yn ystod cyfnodau prysur).

 

Gwybodaeth bellach

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys amserlenni a phris tocyn teithio ar y bws Sherpa ewch i wefan Traveline Cymru