Sherpa'r Wyddfa

Mae gwasanaeth bws arbennig Sherpa’r Wyddfa yn teithio o amgylch troed yr Wyddfa gan greu cyswllt defnyddiol rhwng 6 prif lwybr y mynydd, prif feysydd parcio a phentrefi a chyrchfannau’r ardal. Mae’n wasanaeth delfrydol i gerddwyr neu ddringwyr sy’n bwriadu cychwyn eu taith yn un man a gorffen yn rhywle arall, neu yn wir i unrhyw un sy’n dymuno crwydro Eryri a gadael eu car adref.

Cliciwch yma i weld map rhwydwaith Sherpa’r Wyddfa

 

Amserlen Sherpa 

Amserlenni Bws 

S1 – Caernarfon – Llanberis - Pen y Pass - Betws y Coed.

S2 – Bangor – Rhiwlas -Deiniolen - Llanberis - Pen y Pass

S3 – Beddgelert – Caernarfon – Bethel – Llanrug – Deiniolen - Dinorwig

S4 –Porthmadog -Llanfrothen – Beddgelert - Pen y Pass

S5 – Llanberis - Nant Peris - Pen y Pass.

 


Prynu tocyn

Gallwch brynu eich tocyn ar y bws gyda siwrne byr unffordd yn dechrau o £1.

Mae’n bosib prynu tocyn ar gyfer taith unigol neu docyn dydd 1Bws a fydd yn eich galluogi i deithio’n ddiderfyn am ddiwrnod ar unrhyw fws yng Ngogledd Cymru (gweler termau ac amodau).

Gallwch dalu’r gyrrwr gydag arian parod neu gardyn ddi-gyffwrdd (plant o dan 5 gyda oedolyn i deithio am ddim tocynnau).

 

Gwybodaeth bellach

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys amserlenni a phris tocyn teithio ar y bws Sherpa ewch i wefan Traveline Cymru

sherpa logo1