Sherpa'r Wyddfa

Gwasanaeth bws arbennig yw Sherpa’r Wyddfa sy’n teithio o amgylch troed yr Wyddfa gan greu cyswllt defnyddiol rhwng 6 prif lwybr y Wyddfa, prif feysydd parcio a phentrefi a chyrchfannau twristiaeth yr ardal.

Mae’n wasanaeth delfrydol i gerddwyr neu ddringwyr sy’n bwriadu cychwyn eu taith yn un man a gorffen yn rhywle arall, neu yn wir i unrhyw un sy’n dymuno crwydro Eryri a gadael eu car adref.

Mae pob taith yn cael ei weithredu gan fws Llawr Isel gyda gofod a ramp i gadeiriau olwyn er mwyn sicrhau fod pob stop yn addas ar gyfer bobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn.

 

Amserlen Sherpa 

Dyma amserlen y Gaeaf, o 4 Tachwedd 2019 ymlaen.


Prynu tocyn

Gallwch brynu eich tocyn ar y bws. Mae’n bosib prynu tocyn ar gyfer taith unigol neu docyn dydd a fydd yn eich galluogi i fynd a dod ar y Sherpa fel y mynnoch drwy’r dydd.

 

Faint yw tocyn?

£5.00 yw tocyn dydd.

Gellir prynnu tocynnau sengl hefyd mae'r rhain yn cychwyn o £2.00

  

Gwybodaeth bellach

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys amserlenni a phris tocyn teithio ar y bws Sherpa ewch i wefan Traveline Cymru